Od czerwca ubezpieczenia komunikacyjne w PKO Banku Polskim tylko od PKO Ubezpieczenia

Od czerwca br. PKO Bank Polski oferuje w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych wyłącznie polisy od PKO Ubezpieczenia, spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Banku.
około min czytania

Pakiet PKO Moto obejmuje ubezpieczenia: obowiązkowe OC, Autocasco, Auto Assistance, od następstw nieszczęśliwych wypadków i Zieloną Kartę. Bank kończy współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi spoza jego Grupy Kapitałowej, których oferta ubezpieczeniowa była dotąd dostępna w sieci sprzedaży i kanałach zdalnych banku.

Ubezpieczenia komunikacyjne oferowane przez PKO Bank Polski tworzą pakiet PKO Moto, który obejmuje poza ubezpieczeniami: obowiązkowymi OC, Autocasco (w 3. Wariantach), Auto Assistance, od następstw nieszczęśliwych wypadków i Zielona Karta dodatkowe ubezpieczenia. Koncentrując się na ofercie produktów od PKO Ubezpieczenia, bank zamyka tym samym współpracę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych z towarzystwami ubezpieczeniowymi: Benefia, InterRisk, Link4, Proama i Uniqa.

Po blisko 5. latach kończymy współpracę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych z naszymi partnerami, towarzystwami Benefia, InterRisk, Link4, Proama i Uniqa. Jesteśmy im ogromnie wdzięczni za wzięcie udziału w tym pionierskim na polskim rynku bancassurance projekcie, jakim było uruchomienie masowej dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych przez bank. Było to poważne wyzwanie techniczne i logistyczne, a w efekcie osiągnęliśmy obopólny sukces, który pozwolił zarówno bankowi jak i towarzystwom ubezpieczeniowym na zdobycie nowych doświadczeń  – mówi Marcin Kruszewski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń w PKO Banku Polskim.

Ostatni etap zamykania oferty od dotychczasowych partnerów ubezpieczeniowych będzie związany z wysyłaniem ofert odnowieniowych na wykupione przed 17 lipca ubr. polisy, których obsługę w przypadku odnowienia przejmą ostatecznie ci ubezpieczyciele.

Bank zachęca klientów do zapoznania się z ofertą PKO Moto, która zapewnia:

  • szeroki zakres ochrony Autocasco na zasadzie all risk w wariantach Warsztat i ASO,
  • wysoką jakość naprawy w sieci partnerskich warsztatów na terenie całego kraju,
  • pomoc Auto Assistance - w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej, klienci otrzymają pomoc nawet pod domem, a także skorzystają z holowania pojazdu we wszystkich wariantach ochrony. Ubezpieczenie zapewnia pomoc medyczną po nieszczęśliwym wypadku: lekarza specjalisty, pielęgniarki, psychologa czy fizjoterapeuty.

Warto zwrócić uwagę na proces likwidacji szkód, w którym klient może korzystać z modułu śledzenia szkody, co stanowi duże udogodnienie – umożliwia nie tylko weryfikację statusu likwidacji szkody, ale także podłączenie dokumentów, komunikację z opiekunem szkody w formie czatu (bez konieczności korzystania z SMS czy e-mail). Profesjonalną naprawę pojazdu zapewni sieć partnerskich warsztatów na terenie całego kraju.

Oferta dostępna jest w kanałach zdalnych oraz oddziałach banku.

Grzegorz Culepa
Komunikacja oferty bankowości detalicznej,
inwestycyjnej i dla firm