Podatek od kupna samochodu - ile wynosi i jak go zapłacić?

Podatek od kupna samochodu płaci się wyłącznie kiedy nabywamy pojazd używany, co oznacza, że zakup nowego auta w salonie nia pociąga za sobą konieczności uiszczania tej opłaty.
około min czytania

Podatek od kupna auta wynosi 2% od jego wartości rynkowej, którą możemy oszacować sprawdzając ceny innych pojazdów (taka sama marka, typ, model, ten sam rok produkcji) w danym miejscu i czasie. Należy wziąć pod uwagę ceny z dnia kupna oraz miejscowości, w której mieszkał poprzedni właściciel auta. Aby samochód podlegał podatkowi, transakcja kupna-sprzedaży musi się odbyć na terytorium Polski.

Podatku PCC NIE TRZEBA także płacić, kiedy kupujesz pojazd:

  • od podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT,
  • w komisie samochodowym i to komis jest jego właścicielem,
  • w komisie, gdy samochód jest zarejestrowany za granicą i nie został jeszcze zarejestrowany w Polsce,
  • za granicą, i tam dokonujesz transakcji,
  • o wartości niższej niż 1000 zł,
  • na użytek własny osoby niepełnosprawnej (orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności niezależnie od schorzenia; orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu). 

Z reguły podatek PCC płaci kupujący, ale jest to tylko regułą, i w umowie kupna-sprzedaży można uzgodnić inaczej. Prawo nie precyzuje, która ze stron jest zobowiązana zapłacić podatek PCC.

ZABEZPIECZ SIĘ NA WYPADEK AWARII LUB KOLIZJI AUTA

Jesteś klientem PKO Banku Polskiego? Skorzystaj z oferty Car Assistance na wypadek awarii lub kolizji auta!

Od 1 lipca 2022 r. ciesz się promocją. Twoja składka roczna w wariancie MINI wyniesie jedynie 1 zł rocznie!

 

Ile wynosi podatek od kupna samochodu?

Dla umów sprzedaży podatek od wzbogacenia się wynosi 2% wartości rynkowej (całkowitej kwoty, jaką nabywca lub usługobiorca musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy) przedmiotu sprzedaży.

Jak oszacować cenę rynkową? Należy sprawdzić ceny innych pojazdów takiej samej marki, typu, modelu i o tym samym roku produkcji w danym miejscu i czasie. Należy wziąć pod uwagę ceny z dnia kupna oraz miejscowości, w której mieszkał poprzedni właściciel auta.

Dla uproszczenia zawsze przyjmuje się, że wartość transakcji wpisana w umowie kupna-sprzedaży odzwierciedla wartość rynkową przedmiotu sprzedaży. Ale uwaga: jeśli wartość rynkowa samochodu wpisana na umowie będzie rażąco odbiegać od standardów, urząd skarbowy może zakwestionować umowę i obliczyć podatek PCC opierając się o własne ustalenia. Innymi słowy: podana przez ciebie kwota zostanie zweryfikowana, a US może nie tylko nakazać dopłatę, ale także ukarać cię za przestępstwo karno-skarbowe.

Możemy nie zgodzić się z wykładnią Urzędu Skarbowego, ale wtedy ten powoła biegłego, a jeśli oszacowana przez niego wartość samochodu będzie różnić się o więcej niż 33% od kwoty przez nas podanej, będziemy zobowiązani do zapłacenia także za opinię biegłego (około 500 zł).

Pamiętaj też, że do wartości 1000 zł transakcja jest zwolniona z podatku PCC. 

W jakim terminie należy opłacić podatek od kupna samochodu?

Podatek od kupna samochodu należy opłacić w terminie 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Brak opłacenia PCC w terminie może skutkować karą za wykroczenie, a nawet przestępstwo skarbowe. 

Jak opłacić podatek od kupna auta?

Aby dopełnić formalności musisz złożyć deklarację PCC-3 lub PCC-3/A (gdy auto ma kilku współwłaścicieli). Deklarację składasz w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania osoby składającej deklarację. Możesz to zrobić osobiście, wysłać deklarację pocztą lub drogą elektroniczną. 

Kwotę podatku od kupna samochodu można wpłacić w kasie urzędu skarbowego bądź wysłać przelewem na konto urzędu.

Podatek od kupna samochodu, który był przedmiotem leasingu

Wykup na cele prywatne samochodu, który był przedmiotem wynajmu długoterminowego, podobnie jak wykup auta, które było przedmiotem leasingu wprost od firmy leasingowej, nie powoduje konieczności zapłaty podatku PCC. To przypadki, w których nabywamy samochód od podmiotów będących płatnikami VAT - jako dowód zakupu otrzymamy fakturę VAT, a zakup będzie objęty właśnie tym podatkiem.

Jeśli jesteś zainteresowany taką właśnie ścieżką nabycia samochodu, możesz najpierw skorzystać z leasingu PKO BP