Dokąd zmierza faktoring?

Faktoring wspiera handel i rozliczenia oraz pomaga wydłużać terminy płatności. Dzięki niemu przedsiębiorca może szybciej otrzymać zapłatę za sprzedany towar lub zrealizowaną usługę, a pieniądze przeznaczyć na rozwój firmy.
około min czytania

Ze względu na swoje skomplikowane i wymagające eksperckiej wiedzy oraz dodatkowych rąk do pracy procesy, faktoring był wykorzystywany głównie przez duże przedsiębiorstwa i korporacje.

Wraz z rozwojem handlu i technologii nastąpiły zmiany.

Od lat obserwujemy, że zainteresowane tego typu finansowaniem są coraz mniejsze podmioty – tłumaczy Piotr Mierzejewski, Prezes Zarządu PKO Faktoring.

Od 2020 r. liczba klientów aktywnie korzystających z usług PKO Faktoring zwiększyła się prawie czterokrotnie. Duży wpływ na ten wynik miało wdrożenie Finansowania faktur – usługi, która powstała z myślą o mikroprzedsiębiorcach. Czasy, w których faktoring był kojarzony głównie z wielkimi korporacjami, bezpowrotnie się skończyły.

Faktoring dzisiaj

Faktoring to produkt wspierający rozliczenia pomiędzy dwiema firmami. Dzięki uproszczonym do granic możliwości procesom finansowania sprawdzi się niemal we wszystkich branżach, w których faktury wystawiane są z odroczonym terminem płatności, a współpraca realizowana jest ze stałymi odbiorcami. Należy jednak pamiętać, że faktoringiem nie sfinansujemy przypadkowych transakcji.

W jakich branżach faktoring sprawdza się obecnie najlepiej? Ten typ finansowania wykorzystywany jest głównie w:

  • handlu hurtowym – hurtownie wspomagają swoją płynność i rozliczenia faktoringiem,
  • produkcji – firmy rozliczają sprzedaż z wykorzystaniem faktoringu.

Chętnie korzystają z niego przedsiębiorcy działający w branży transportowej i budownictwie. W sektorach tych, ze względu na słabnącą koniunkturę, pojawia się zjawisko zatorów płatniczych i potrzeba dodatkowego finansowania.

Dzięki faktoringowi możliwe jest finansowanie nie tylko sprzedaży, ale też zakupów danego podmiotu. Mowa tu o Faktoringu odwrotnym. To usługa finansowa, która polega na wykupie i administrowaniu przez PKO Faktoring faktur zakupowych. Decydując się na nią otrzymujesz dodatkowy czas na spłatę faktury, która została sfinansowana, czyli spłacona przez nas do dostawcy.

Przyszłość faktoringu

To przede wszystkim automatyzacja procesów i eliminacja niepotrzebnych ich elementów.

W związku z tym najwięksi klienci będą oczekiwali – a niektórzy z nich już oczekują – od nas możliwości integracji z ich systemami finansowo-księgowymi albo ERP, gdzie zgłoszenie faktur do faktoringu może odbywać się automatycznie, a przyjęcie kontrahentów i rozliczenia na zasadzie rozmowy dwóch systemów – tłumaczy Piotr Mierzejewski, Prezes Zarządu PKO Faktoring.

Co to daje? 

  • eliminuje konieczność zatrudniania nawet kilku osób w ramach dużej firmy,
  • prowadzi do oszczędności czasu i pieniędzy,
  • przyspiesza procesy.

Jednocześnie rosnąca branża e-commerce będzie generowała potrzebę powstania nowych schematów finansowania, w tym również opartych o faktoring – wyjaśnia Prezes Zarządu PKO Faktoring.

W najbliższych latach możemy spodziewać się, że:

  • produkt faktoringowy będzie musiał być zdigitalizowany,
  • procesy ulegną zmianie i skróceniu,
  • inny będzie sposób sprzedaży usługi (dotarcie do klienta poprzez serwisy e-commerce w dużej części przypadków),
  • zawarcie umów oraz cała dokumentacja prawna usługi będzie cyfrowa,
  • produkt będzie zmierzał w kierunku integracji z platformami sprzedażowymi, zakupowymi lub systemami finansowo-księgowymi oraz innymi platformami, na których można spotkać klientów biznesowych.

PKO Faktoring oferuje usługi faktoringowe, tworzone w oparciu o indywidualne potrzeby klientów. W swojej ofercie posiada produkty takie jak: finansowanie faktur – szybki i prosty sposób zamiany faktury na gotówkę dla mikroprzedsiębiorców; klasyczny faktoring należnościowy krajowy i eksportowy – również z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców, faktoring LOP – rozwiązanie dla klientów współpracujących z bardzo dużą liczbą odbiorców oraz faktoring odwrotny i program finansowania dostawców przeznaczone do finansowania zakupów.