Jak sfinansować samochody w firmie transportowej?

Założenie firmy transportowej wiąże się ze sporymi kosztami. Największy dotyczy zakupu odpowiednich pojazdów. Przedsiębiorcy mają różne możliwości pozyskania i finansowania samochodów.
około min czytania
 

Jak założyć firmę transportową osób

Przewóz osób można wykonywać samochodami osobowymi, busami przystosowanymi do przewozu od 7 do 9 osób oraz autobusami. Konieczne jest uzyskanie odpowiednich licencji.

Licencja na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym

By ją otrzymać, co najmniej jedna z osób zarządzających firmą musi mieć certyfikat kompetencji zawodowych (koszt jego zdobycia to 800 zł). Osoby zarządzające przedsiębiorstwem nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem m.in. za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, także nie mogą mieć prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Należy też spełniać warunki finansowe – posiadać co najmniej 9 tys. euro na pierwszy samochód powyżej 3,5 tony i po 5 tys. euro na każdy kolejny duży samochód oraz 900 euro za każdy pojazd o masie 2,5-3,5 tony, który ma służyć działalności. Samochody, które będą służyły do wykonywania działalności, muszą być własnością lub współwłasnością firmy. Mogą być również leasingowane.

Licencja jest płatna. Jej koszt zależy od dokładnej działalności firmy oraz od okresu ważności. Przykładowo dla taksówki licencja będzie kosztowała od 200 do 450 zł, natomiast przewóz osób samochodem niebędącym taksówką od 700-900 zł. Zgłoszenie we wniosku o licencję większej liczby pojazdów zwiększa opłatę o 10 proc. za każdy pojazd. Do tego dochodzi również opłata za wypis z licencji dla każdego samochodu (dokument potwierdzający nadanie uprawnień powinien znajdować się w każdym pojeździe) w wysokości 1 proc. opłaty za udzielenie licencji.

Licencja na przewóz osób busem (czyli pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą). Większość wymagań jest podobna jak w przypadku samochodów osobowych – przedsiębiorca musi mieć dobrą reputację i potrzebny jest certyfikat kompetencji zawodowych. Co istotne, na podstawie licencji na przewóz osób busem można wykonywać przewozy okazjonalne. Przewozy regularne można wykonywać tylko autobusami. Opłaty za wydanie licencji według okresów ważności wynoszą: 320 zł za licencję ważną od 2 do 15 lat, 380 zł za 15-30 lat oraz 450 zł za 30-50 lat. Tu również zgłoszenie we wniosku o licencję większej liczby pojazdów zwiększa opłatę o 10 proc. za każdy pojazd. Pobierana jest także opłata za wypis z licencji w wysokości 1 proc. opłaty za udzielenie licencji.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest konieczne w przypadku usług przewozu autokarem lub autobusem. By je uzyskać, przedsiębiorca musi mieć rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw UE, cieszyć się dobrą reputacją, mieć odpowiednią zdolność finansową (podobną jak przy poprzednich licencjach) oraz wymagane kompetencje zawodowe. Zezwolenie na obszarze Polski wydawane jest na czas nieoznaczony. Kosztuje 1 tys. zł plus takie same opłaty dodatkowe jak przy powyższych licencjach.

Jeśli chcesz prowadzić międzynarodowy przewóz osób, musisz mieć licencję wspólnotową. Za licencję do 5 lat trzeba zapłacić 4 tys. zł plus 440 zł za każdy wypis, za licencję od 5 do 10 lat – 8 tys. zł plus 880 zł za wypis.

Na regularny przewóz osób potrzebne są dodatkowe licencje, które wiążą się z kolejnymi opłatami (do 700 zł rocznie za pozwolenie na 5 lat na terenie większym niż jedno województwo).

Jak założyć firmę transportową do 3,5 tony i powyżej – transport rzeczy

Transport drogowy towarów odbywa się pojazdami samochodowymi, w tym zespołami pojazdów składającymi się z samochodu i przyczepy lub naczepy. W przypadku samochodów o masie do 3,5 t (np. busy transportowe) licencje nie są wymagane. Jednak warto dodać, że od kwietnia 2022 roku pozwolenia będzie wymagał również przewóz towarów pojazdami powyżej 2,5 tony. Przy samochodach cięższych, poza wymaganiami dotyczącymi niekaralności i dobrej reputacji zarządzających (podobnymi jak w przypadku transportu osób), przy zakładaniu firmy transportu towarów trzeba mieć stałą i rzeczywistą siedzibę, certyfikat kompetencji zawodowych oraz zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. W przypadku międzynarodowego transportu towarów – potrzebna będzie z kolei licencja wspólnotowa. Jeśli przedsiębiorca dodatkowo chce zajmować się pośrednictwem w transporcie, czyli spedycją, będzie potrzebować licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (wymóg odpowiedniej sytuacji finansowej w tym przypadku to 50 tys. euro).

Firmy transportowe – dofinansowania i dotacje

W ramach programów UE nie można ubiegać się o dotacje na zakup pojazdów do działalności transportowej. Można jednak próbować poszukać programów finansujących inny element działalności, np. rozwój firmy czy szkolenia. Warto sprawdzić także rządowe programy wsparcia biznesu.

Finansowanie kupna samochodu do firmy transportowej 

Pojazd potrzebny do działalności można oczywiście kupić za gotówkę. Można też rozważyć inne sposoby finansowania zakupu, takie jak kredyt czy leasing.

Poza tradycyjnymi formami kredytu istnieje kredyt balonowy. W tej formie finansowania płaci się niskie raty przez cały okres spłaty i wysoką ratę ostatnią, tak zwaną ratę balonową, która może wynosić nawet 50 proc. wartości pojazdu. Taki kredyt udzielany jest na krótki termin, przeważnie od 2 do 5 lat. Gdy zbliża się rata balonowa, przedsiębiorca może zostawić sobie pojazd i spłacić ostatnią ratę lub sprzedać go, spłacić ostatnią ratę, a za pozostałe pieniądze kupić na kredyt kolejne, nowsze auto.

Bardzo popularny w branży transportowej jest leasing, czyli umowa, na mocy której przedsiębiorca nie kupuje samochodu, tylko go użytkuje, a jego właścicielem pozostaje firma leasingowa. W ramach płaconych co miesiąc rat może korzystać z niego jednak niemal jak właściciel. Wyróżniamy dwa typu leasingu: operacyjny i finansowy. Różnią się one m.in. kwestiami podatkowymi (kwestie odpisów i wydatków klasyfikowanych jako koszty) oraz tym, że w przypadku leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy samochód można wykupić (za ustalony procent jego wartości), a w przypadku finansowego pojazd automatycznie przechodzi na własność firmy leasingowej. Warto skorzystać z renomowanej firmy leasingowej, która – jak PKO Leasing – zaoferuje dodatkowo atrakcyjne promocje, możliwość podpisania dokumentów przy pomocy podpisu elektronicznego i korzystania z nowoczesnej platformy online do zarządzania umowami leasingowymi.

Leasing jest podobny do zakupu na raty, z tym, że daje dodatkowe korzyści podatkowe. Przy leasingu samochodu ciężarowego (powyżej 3,5 t) można odliczyć 100 proc. podatku VAT od rat leasingowych oraz innych wydatków eksploatacyjnych, jak na przykład zakup paliwa.

Na popularności zyskuje także wynajem długoterminowy. To leasing operacyjny poszerzony o serwis i ubezpieczenie. W ramach co miesiąc opłacanej raty nie trzeba się martwić o przeglądy, naprawy czy ubezpieczenie – przedsiębiorca płaci tylko za paliwo. Rata wynajmu długoterminowego wyliczana jest na podstawie ustalonego limitu kilometrów. Po zakończeniu umowy samochód wraca do firmy, która go przedsiębiorcy wypożyczyła. Można go wprawdzie wykupić, ale kosztuje to znacznie więcej niż w przypadku leasingu.