Rusza program wsparcia budowy silosów w ramach KPO

Tylko przez miesiąc – od 5 czerwca do 5 lipca br. będzie można składać wnioski o dofinansowanie do budowy silosów zbożowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). To ostatnia chwila na podjęcie decyzji, z którą nie warto zwlekać, bo suma środków przeznaczonych na wsparcie jest ograniczona.
około min czytania

Celem KPO jest tworzenie i rozbudowa infrastruktury, która sprzyja zwiększeniu odporności naszej gospodarki na wszelkiego rodzaju sytuacje kryzysowe, pozwalającej m.in. budować zapasy, które mają służyć przetrwaniu takich sytuacji. W ramach programu utworzono fundusz w kwocie 320 mln zł przeznaczony na wsparcie budowy silosów zbożowych.

Od 5 czerwca br. każdy rolnik, będący osobą pełnoletnią i mający prawo dysponowania nieruchomością na której chciałby zbudować silos, może ubiegać się o wsparcie na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem  do wysokości limitu:

1) 60 proc. refundacji kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 60 000 zł)  – w przypadku młodego rolnika (osoba do 40 lat);

2) 50 proc. refundacji kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 50 000 zł) – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Koszty kwalifikowane obejmują zakup nowego silosa, nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część jego wyposażenia oraz montaż i transport silosu wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część, w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów zakupu silosu, jego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część tego wyposażenia.

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku i nie później niż do dnia 31 października 2024 r. Do kosztów kwalifikowanych nie zaliczają się:

- podatki od towarów i usług (VAT);

- wynagrodzenia pracowników wnioskodawcy;

- koszty posadowienia silosa lub przygotowania miejsca do jego montażu

- wydatki związane z  zakupem gruntów lub innych nieruchomości.

Wsparcie będzie udzielone na przedsięwzięcia, których realizacja będzie trwała nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do 31 października 2024 r.

Wniosek o wsparcie budowy silosu będzie można złożyć za pomocą formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku będzie udostępniona na PUE. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-budowe-silosow

Wsparcie zostanie udzielone, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej przez 5 lat od dnia zawarcia umowy będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia oraz będzie właścicielem albo współwłaścicielem, albo stroną umowy dzierżawy albo umowy najmu nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie objęte wsparciem.

W przypadku złożenia wniosków na łączną kwotę wsparcia powyżej 150 proc. wspominanego funduszu przyjmująca wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – może zakończyć przyjmowanie wniosków – warto więc nie zwlekać z decyzją.

Rolnikom, którzy chcieliby skorzystać z bezzwrotnej pomocy przy budowie silosów, a brakuje im środków do domknięcia planu finansowego przedsięwzięcia – plan finansowy będzie obowiązkowym elementem wniosku o wsparcie – PKO Bank Polski oferuje na korzystnych warunkach możliwość finansowania tego typu inwestycji. Bank proponuje w tym przypadku trzy możliwości:

- kredyt inwestycyjny dla rolnika charakteryzujący się możliwością ustalenia długiego okresu spłaty, wyboru rodzaju rat (równe lub malejące) spłaty oraz możliwości ich zmiany w trakcie spłaty oraz w określonych przypadkach zaciągnięcia kredytu bez zabezpieczenia na majątku,

- pożyczka dla rolnika ma krótszy okres spłaty (do 5 lat) od kredytu inwestycyjnego, za to można ją zaciągnąć bez konieczności przedstawiania biznes planu, bez zabezpieczeń do 300 tys. zł;

- pożycza leasingowa można ją uzyskać w ciągu 2 dni, okres finansowania wynosi do 10 lat i można go łatwo połączyć właśnie ze wsparciem ze strony ARMiR.