Wnioski o dopłaty dla rolników – wydłużony termin

W tym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie rolnicy mogą składać dłużej, bo aż do 30 czerwca 2023 r. Nowością są także płatności związane z ochroną środowiska i klimatu, czyli tzw. ekoschematy.
około min czytania

Rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami od 15 marca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. za pomocą systemu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – aplikacji eWniosekPlus, która jest dostępna poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE). PKO Bank Polski udostępnił PUE ARiMR w bankowości internetowej iPKO, gdzie w szybki i prosty sposób rolnik może potwierdzić swoją tożsamość, stosując profil zaufany.  

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do 25 lipca 2023 r. Jednak w tym przypadku, za każdy dzień roboczy opóźnienia należy liczyć się ze zmniejszeniem płatności o 1% należnej kwoty płatności. Warto zwrócić uwagę, że wniosek złożony po 25 lipca 2023 r. w ogóle nie będzie rozpatrywany.

WAŻNE: za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wysłania wniosku w aplikacji eWniosekPlus.

Do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć wymagane załączniki. Termin ich składania upływa 17 lipca 2023 roku. Złożenie załączników od 17 do 25 lipca 2023 r. skutkuje nałożeniem kar administracyjnych w części dotyczącej danego załącznika.

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków (także brakujących załączników), należy składać po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie internetowej Agencji, a następnie przejściu do aplikacji eWniosekPlus.

Ewentualne zmiany i braki we wniosku można uzupełnić do 17 lipca 2023 r. Po tym terminie (od 18 do 25 lipca) rolnik musi liczyć się ze zmniejszeniem płatności. Każdy dzień roboczy opóźnienia wiąże się z pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1%.

Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony i złożony w terminie do 25 lipca 2023 r. oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych załączników. Braki we wniosku oraz na załącznikach, uzupełnione po 25 lipca 2023 r., nie zostaną uwzględniane przy przyznaniu płatności.

Do wniosku o przyznanie płatności można zgłaszać następujące zmiany:

- dodanie nowych działek ewidencyjnych i nowych powierzchni deklarowanych do płatności do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie tej płatności lub zwiększeniu ich powierzchni,

- dodanie nowego/nowych wariantów/praktyk w ramach deklaracji Ekoschematu-Dobrostan zwierząt do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie tej płatności

- zmniejszenie zadeklarowanych wcześniej powierzchni deklarowanych do płatności,

- dodanie zwierząt do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie płatności związanych do zwierząt

- dodanie brakujących załączników do wniosku.

Nowe schematy pomocowe we wniosku o płatność

Jeżeli od 1 do 25 lipca 2023 r. rolnik po raz pierwszy deklaruje w formularzu wniosku o przyznanie płatności nowy schemat pomocowy (czyli po raz pierwszy zaznacza checkbox wskazujący, że ubiega się o nowe płatności, które nie były wskazane we wniosku o przyznanie płatności), taką deklarację należy traktować jak złożenie nowego wniosku dla tego schematu pomocowego. Oznacza to, że dla wniosku złożonego w terminie od 1 do 25 lipca 2023 r. naliczane są sankcje terminowe.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/termin-skladania-wniosku-w-roku-2023

Katarzyna Ewert-Gandzel
Starszy specjalista w PKO Banku Polskim