Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego wspierało CCC, klienta Banku, w nowej emisji

CCC będąc klientem Banku skorzystało z szerokiej oferty produktowej i zdecydowało się na wsparcie przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w transakcji na rynku kapitałowym. W efekcie nasi maklerzy koordynowali dla CCC kolejną emisję akcji i umożliwili pozyskanie 506 mln PLN na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
około min czytania

Transakcja spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród polskich i zagranicznych inwestorów, co potwierdza, że dobrze oceniają oni transformację prowadzoną przez spółkę.

Niezmiernie cieszy mnie, że CCC po raz kolejny zaufało nam przy tej złożonej transakcji na rynku kapitałowym. Potwierdza to, że świadczymy usługi na najwyższym poziomie i klienci chętnie z nich korzystają. Co więcej: chętnie do nas wracają – mówi Krisztina Bende, Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego ds. Doradztwa Finansowego – Jest to idealny przykład klienta, który może czerpać korzyści z całego spektrum usług naszej organizacji. CCC jest wieloletnim klientem kredytowym Banku oraz jednocześnie chętnie korzysta z naszych usług przy potrzebach kapitałowych w zakresie finansowania typu equity.

Nasze Biuro Maklerskie pełniło funkcje Globalnego Współkoordynatora i Współprowadzącego Księgę Popytu, co oznacza, że odpowiadało za przeprowadzenie całej transakcji z sukcesem. Transakcja miała swoją wyjątkową specyfikę, ponieważ już samo przegłosowanie uchwały Walnego Zgromadzenia w listopadzie 2022 roku wymagało dogłębnego zrozumienia specyfiki inwestorów na rynku kapitałowym. Samo podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji miało miejsce w kwietniu 2023 roku, a wyjątkowe relacje z polskimi i regionalnymi inwestorami zespołu Biura Klienta Instytucjonalnego oraz zespołu Biura Strategicznych Klientów Indywidualnych Biura Maklerskiego umożliwiły szybkie przeprowadzenie transakcji i domknięcie jej z sukcesem.

Ostatnio nasze kompetencje związane z polskim rynkiem kapitałowym zostały potwierdzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, która po raz szósty z rzędu przyznała naszemu Biuru Maklerskiemu nagrodę Brokera Roku.

Biuro Maklerskie, a w szczególności Zespół Biura Transakcji Rynków Kapitałowych, chętnie wspiera klientów banku w transakcjach na rynku kapitałowym m.in. w wejściu na giełdę (IPO), pozyskaniu kapitału poprzez kolejne emisje akcji (SPO), a także przy fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw. Posiadamy jedne z najlepszych na rynku kompetencje strukturyzacji transakcji oraz modelowania finansowego.

Grupa CCC jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. CCC uzyskało zgodę NWZA na podwyższenie kapitału jeszcze w listopadzie 2022. Zgodnie z uchwałą emisyjną Spółka planuje przeznaczyć środki pozyskane z emisji na kapitał obrotowy, finansowanie bieżącej działalności operacyjnej oraz na optymalizację struktury finansowania.