Do 9 września można wymieniać hrywny w oddziałach PKO Banku Polskiego

Od 25 marca do 9 września pełnoletni obywatele Ukrainy mogą wymieniać hrywny na walutę polską w oddziałach PKO Banku Polskiego. Jedna osoba może wymienić do 10 tys. hrywien – w jednej lub wielu transakcjach w ramach przyznanego limitu.
około min czytania

Dotychczas przeprowadzono w sumie ponad 98 tys. takich transakcji w 100 oddziałach banku. Mechanizm wymiany hrywien to efekt współpracy Narodowego Banku Polskiego i Narodowego Banku Ukrainy przy wsparciu PKO Banku Polskiego.

  • 9 września będzie ostatnim dniem wymiany hrywien ukraińskich na polskie złote w oddziałach PKO Banku Polskiego.
  • Dotychczas w 100 placówkach banku dokonano ponad 98 tys. transakcji wymiany waluty o łącznej wartości 697 mln UAH.
  • Program wymiany hrywien na złote to efekt współpracy Narodowego Banku Polskiego oraz Narodowego Banku Ukrainy z udziałem PKO Banku Polskiego.

Decyzja o zakończeniu skupu hrywien została podjęta w porozumieniu z NBU, ponieważ program spełnił postawione przed nim cele, zapewniając uchodźcom z Ukrainy dostęp do ich własnych środków.

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę PKO Bank Polski angażuje się w pomoc uchodźcom wojennym. W tym czasie skupiliśmy się na konkretnych działaniach: dopasowaliśmy ofertę produktową, stworzyliśmy dodatkowe stanowiska do obsługi obywateli Ukrainy m.in. na PGE Narodowym, zaangażowaliśmy się w pomoc charytatywną i we współpracy z NBP umożliwiliśmy osobom uciekającym przed wojną wymianę przywiezionej gotówki. Jesteśmy bankiem pierwszego wyboru zarówno dla Polaków, jak i obywateli Ukrainy, którzy w ostatnich kilku miesiącach przybyli do naszego kraju. Jestem przekonany, że dzięki atrakcyjnej ofercie i doświadczeniu utrzymamy długofalowe relacje z osobami, które zdecydują się pozostać w Polsce, a poprzez nasz ukraiński Kredobank także z tymi, którzy tam wrócą– mówi Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego kierujący pracami Zarządu.

Limit wymiany na osobę wynosi 10 tysięcy hrywien, a przyjmowane są banknoty o nominałach: 100, 200, 500 i 1000 hrywien. Osoba wymieniająca walutę musi wylegitymować się ukraińskim dowodem osobistym wydanym po 2016 roku, w wersji plastikowej - paszportem wewnętrznym, ukraińskim paszportem zagranicznym lub przedstawić dokument potwierdzający nadanie numeru PESEL i wskazujący na ukraińskie obywatelstwo osoby przedstawiającej ten dokument. Wymiany mogą dokonać osobiście tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Bank nie pobiera opłat za transakcje, nie stosuje również spreadu. Pieniądze można otrzymać zarówno w gotówce, jak i przelewem na konto.

W ramach skupu hrywien od 25 marca skupiono prawie 697 mln UAH w ponad 98 tys. transakcji. Największe zainteresowanie wymianą waluty było w pierwszych dniach od uruchomienia programu. Pod koniec marca dzienna liczba transakcji wyniosła nawet 4,7 tys

Przeliczenie następuje po kursie ustalonym przez Narodowy Bank Ukrainy i przekazanym do Narodowego Banku Polskiego, a następnie do PKO Banku Polskiego. Wszystkie hrywny skupione przez PKO Bank Polski, są sprzedawane do Narodowego Banku Polskiego, który odsprzedaje je Narodowemu Bankowi Ukrainy. Zarówno PKO Bank Polski jak i Narodowy Bank Polski stosują ten sam kurs, co oznacza, że żaden z wymienionych banków nie zarabia na wymianie hrywien na złote. Decyzja o zakończeniu skupu gotówki została podjęta w porozumieniu z Narodowym Bankiem Ukrainy.

Od początku wybuchu wojny PKO Bank Polski angażuje się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy na wielu płaszczyznach. Przygotowano specjalną ofertę produktową z bezpłatnym przez 12 miesięcy PKO Kontem bez Granic, zniesiono opłaty za szybki przelew do Kredobanku i za zlecenie przelewu zagranicznego do banków w Ukrainie, umożliwiono składanie wniosków Rodzina 500+ w serwisie transakcyjnym. Do 9 czerwca obywatele Ukrainy mogli założyć konto przy 16 stanowiskach na PGE Narodowym tuż po nadaniu numeru PESEL. Od 24 lutego obywatele Ukrainy otworzyli w PKO Banku Polskim 304,8 tys. rachunków, co stanowi 83,6 proc. wszystkich rachunków założonych w banku przez obcokrajowców.

PKO Bank Polski błyskawicznie włączył się też w #PomocDlaUkrainy. Jako pierwszy bank w Polsce udostępnił numer konta, na który można wpłacać pieniądze na rzecz uchodźców wojennych. Każdy może dołączyć dokonując wpłat w aplikacji mobilnej IKO lub na konto Fundacji PKO Banku Polskiego 47 1020 1068 0000 1002 0172 3014 z tytułem przelewu: Wpłata na pomoc dla Ukrainy. Dotąd zebrano ponad 12 mln zł. Do pomocy obywatelom Ukrainy włączyli się też pracownicy banku w całej Polsce i aktywnie pomagają m.in. w transporcie, zbiórkach rzeczowych czy organizacji pobytu.