Finał konkursu Business Angel of the Year 2023

W szóstej edycji konkursu Business Angel of the Year 2023 (BAY) nagrodzone zostały najlepsze anioły biznesu i innowacyjny startup. We wręczaniu nagród oraz w panelu dyskusyjnym wziął udział Zbigniew Kluza, dyrektor Centrum Bankowości Prywatnej PKO Banku Polskiego. Bank jest partnerem strategicznym wydarzenia.
około min czytania

W konkursie wyróżniono najbardziej zaangażowanych i aktywnych inwestorów, którzy odgrywają znaczącą rolę we wspieraniu ekosystemu startupowego w Polsce. Jedną z nagradzających osób był Zbigniew Kluza, który wręczył nagrodę dla Debiutanta Roku!

Obecnie bariery dla finansowania inwestycji występują głównie po stronie popytowej, w tym m.in. ze względu na wysokie stopy procentowe, które zmniejszają skłonność firm do zaciągania kredytów. Wysoka inflacja przełożyła się na wzrost kosztów realizacji inwestycji, co jest barierą dla wielu młodych projektów. W takim otoczeniu jeszcze istotniejsza staje się dla nich dostępność nisko oprocentowanego finansowania, aby inwestować i rozwijać się. Jeżeli chodzi o perspektywę banku, to niewątpliwie w związku z zakończeniem się programu bridge alfa, nie ma w tym momencie instytucjonalnych środków dla startupów na początkowym etapie rozwoju. Szansą dla nich są prywatne „anielskie inwestycje”. Z uwagą obserwujemy ten pozytywny trend. Można powiedzieć, że już dzisiaj Bankowość Prywatna PKO Banku Polskiego pozwala pomnażać potencjał finansowy i dbać o finanse osobiste, rodziny i firmy. Łączymy innowatorów, inwestorów i przedsiębiorców. Zarządzający funduszem CVC jest otwarty na rozmowy z potencjalnymi Aniołami Biznesu, którzy inwestują w swoje startupy, nasz fintech, może pomóc w skalowaniu biznesu i dzięki temu zwiększyć wartość tych przedsięwzięć – mówił Zbigniew Kluza.

Laureat Adam Radzki, zaangażowany w liczne startupy tzw. pozytywnego wpływu, takie jak: HearMe, SERio i Gleevery, przedstawił perspektywę anioła, który skupia się na wsparciu projektów pozytywnego wpływu: Mocno wierzę w pomysły, które sprawiają, że nasza rzeczywistość jest lepsza, co oznacza, że konkretni ludzie będą mogli znaleźć się w lepszej rzeczywistości. Wierzę także w budowanie polskiego systemu ekonomicznego, który będzie odporny na wstrząsy i szoki oraz w tworzenie biznesów, które budują nasz kraj i okolice – podkreślił nagrodzony.

Nagrodę Ekosystemu! Dawidowi Pałce wręczył Konrad Ozdowy, menedżer Biura Innowacji PKO Banku Polskiego. Innowacją Startupową Roku wybrano aplikację SeniorApp.Przedstawiając SeniorApp, founderzy opowiedzieli o osiągnięciach młodej firmy i współpracy z aniołami biznesu.

 

W ramach „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” bankowi eksperci wspólnie z pomysłodawcami rozwiązań działającymi w sektorze startupów rozwijają i komercjalizują innowacyjne narzędzia. Dotychczas przeanalizowali prawie 5500 zgłoszonych pomysłów i przeprowadzili ponad 50 pilotaży, które przełożyły się na 25 konkretnych biznesowych wdrożeń. Bank dysponuje także własnym funduszem Venture Capital oraz rozwija know-how w zakresie technologii takich jak blockchain, sztuczna inteligencja i inne innowacyjne rozwiązania, które za kilka lat mogą zrewolucjonizować rynek finansowy.

Podczas gali odbył się także panel dyskusyjny dotyczący dostępności kapitału i oczekiwanych stóp zwrotu w obliczu wysokiego kosztu pieniądza. W dyskusji wziął udział Zbigniew Kluza, Anioł Biznesu i zarządzający funduszami VC.

Aniołowie biznesu to inwestorzy prywatni, którzy inwestują w spółki technologiczne na wczesnym etapie rozwoju (startupy). Aniołowie biznesu działają indywidualnie lub poprzez współpracę w ramach klubów aniołów biznesu, takich jak COBIN Angels. Wielu spośród aniołów biznesu odniosło sukces zawodowy, wykonują wolne zawody, prowadzą działalność biznesową lub pracują na wysokich stanowiskach menedżerskich. Aniołowie biznesu wykorzystują swoje kontakty, wiedzę i doświadczenie biznesowe w celu wsparcia startupów, w które inwestują.

Partnerem strategicznym onkursu Business Angel of the Year 2023 jest PKO Bank Polski.