Klimat, ochrona środowiska i demografia

O wyzwaniach dla rolnictwa w kontekście zrównoważonego rozwoju mówił podczas IV Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2023 Michał Koleśnikow z Departamentu Analiz Ekonomicznych w PKO Banku Polskim.
około min czytania

Zazwyczaj jeśli mówimy o dekarbonizacji myślimy o przemyśle ciężkim czy energetyce. Natomiast w rolnictwie tych wyzwań jest jeszcze więcej i są bardziej skomplikowane – zwrócił uwagę Michał Koleśnikow, prezentując raport Inteligentne rolnictwo a wyzwania ESG w Polsce”, opracowany przez PKO Bank Polski we współpracy z ekspertami z SGGW, Collegium Civitas, Grupy Azoty i Mlekovity.

Autorzy raportu przyjrzeli się kwestiom związanym ze zrównoważonym rozwojem w rolnictwie, które jest bardzo ważną branżą dla polskiej gospodarki.

Polskie rolnictwo ma duże znaczenie w całym unijnym rolnictwie. Widzimy ogromne potrzeby finansowania związane ze zrównoważonym rozwojem w rolnictwie – powiedział ekspert.

W raporcie opisano, jakie możliwości stoją przed rolnikami i jaka ścieżka jest możliwa do przyjęcia przez polskie rolnictwo, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. - Argumentujemy, że taką ścieżką jest precyzyjne rolnictwo, inteligentne rolnictwo. Mamy tutaj naprawdę duże szanse – podkreślił Michał Koleśnikow.

Najważniejsze wyzwania dla rolnictwa

Ekspert PKO Banku Polskiego zwraca uwagę na nierozerwalne powiązanie rolnictwa ze środowiskiem.

Rolnictwo wpływa na klimat w dużym stopniu, a zmiany klimatu wpływają na rolnictwo. Rolnictwo wpływa na wszystkie aspekty środowiskowe takie jak zużycie wody, zanieczyszczenia, bioróżnorodność czy gospodarka obiegu zamkniętego – wyjaśnił Michał Koleśnikow.

Innym wyzwaniem, nad którym pochylili się autorzy raportu jest demografia, która nie jest korzystna dla rolnictwa. W ocenie eksperta problem polega na tym, że młodzi ludzie nie chcą zostawać w gospodarstwach, a średni wiek rolników jest coraz wyższy, co rodzi obawę o to, kto będzie w przyszłości produkował żywność.