Klimatyczne spotkanie na szczycie. Nie mogło zabraknąć PKO Banku Polskiego

Globalne kryzysy, wyzwania ESG, innowacje środowiskowe, cyfryzacja, wykorzystanie i rozwój sztucznej inteligencji oraz ekologiczny transport – m.in. o tym debatowali w Warszawie uczestnicy IV Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2023 (20-21 kwietnia). Prelegenci PKO Banku Polskiego podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu zielonej transformacji.
około min czytania

To było największe ekologiczne wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej. Otworzyli je Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Alojzy Z. Nowak oraz Komisarz UE ds. Energii, Kadri Simson. Gmach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) zamienił się w przestrzeń wymiany myśli i doświadczeń związanych z ochroną środowiska.

PKO Bank Polski jest zaangażowany w zieloną transformację gospodarki i konsekwentnie realizuje swoją strategię bycia liderem ESG w sektorze bankowym w Polsce. Stał się więc merytorycznym partnerem wydarzenia, a jego przedstawiciele wsparli IV Szczyt Klimatyczny, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

W ramach studia Gospodarka – Marcin Michalski, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych wziął udział w panelu „Zerowa przyszłość netto. W kierunku gospodarki zero i niskoemisyjnej”. Przedstawił stanowisko PKO Banku Polskiego w zakresie wspierania zielonej transformacji.

Drugiego dnia, podczas Śniadania prasowego, Michał Koleśnikow, Kierownik Zespołu Analiz Sektorowych w Departamencie Analiz Ekonomicznych omówił z kolei Raport dla rolnika 2023, który w nawiązaniu do największych wyzwań rynkowych w obliczu coraz większego nacisku na ochronę środowiska nosił tytuł: Inteligentne rolnictwo a wyzwania ESG w Polsce.

W panelu Taksonomia, ESG i realizacja celów zrównoważonego rozwoju głosem eksperckim z ramienia Banku był Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju, Mateusz Kowalski.

PKO Bank Polski aktywnie promuje zieloną transformację gospodarki. Udział w IV Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym Togetair, stanowił dobrą okazję do wymiany doświadczeń z przedsiębiorcami, jednostkami publicznymi i organizacjami non – profit. Cieszymy się, że kwestie środowiskowe i społecznej odpowiedzialności stają się istotnym elementem rozwoju polskiej gospodarki, a zielona i zrównoważona oferta produktowa banku znajduje uznanie wśród naszych klientów. Wpisuje się to w strategię PKO Banku Polskiego na lata 2023 – 2025, w której postawiliśmy sobie za cel jeszcze szybsze tempo zwiększania pomocy klientom w zielonej transformacji – podsumowuje Marcin Michalski, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych.

W IV Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 2023 udział wzięły między innymi reprezentacje administracji rządowej krajów Trójmorza, w skład których wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Nie zabrakło również przedstawicieli UE z Komisji Europejskiej i Parlamentu oraz przedstawicieli największych międzynarodowych organizacji, których głównym celem jest ochrona, zachowanie i poprawa środowiska naturalnego (United Nations Environment Programme), European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, International Energy Agency).

PKO Bank Polski od początku 2023 r. realizuje nową strategię na lata 2023-2025 „Przygotowani do wyzwań, nastawieni na przyszłość”, a ochrona środowiska i działania ESG to jeden z kluczowych jej filarów. Chce stać się w najbliższym czasie bankiem pierwszego wyboru dla firm, które inwestują w swoją transformację. Podejmuje w tym celu liczne inicjatywy. W marcu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PKO Bank Polski podpisali porozumienie w zakresie projektów ekologicznych. W ramach współpracy bank będzie finansował przedsięwzięcia dofinansowywane przez NFOŚiGW, w tym te związane z termomodernizacją oraz wsparciem osób fizycznych w wychodzeniu z ubóstwa energetycznego.

W ramach Strategii na lata 2023 -2025 nasz Bank wyznaczył sobie ambitne cele w obszarze zrównoważonego rozwoju. Wprowadzamy szereg unikalnych rozwiązań produktowych, które pomogą naszym klientom sprostać wyzwaniom transformacji energetycznej. Naszym priorytetem jest stać się liderem transformacji ESG w polskim sektorze bankowym i tym samym przyczynić się do budowy lepszego, bardziej zrównoważonego świata dla przyszłych pokoleń – mówi Mateusz Kowalski Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju.

W zieloną transformację zaangażowane są również spółki z grupy kapitałowej banku. PKO TFI i Enea S.A. podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju OZE w Polsce. Największe Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych rynku detalicznego i wicelider rynku energetycznego w produkcji energii w Polsce chcą wspólnie inwestować w odnawialne źródła energii.