Pewny Grunt pod wspólną przyszłość. Za nami spotkanie z klientami z sektora rolnego

PKO Bank Polski na początku marca w miejscowościach Bielawa i Pakosław zorganizował spotkania biznesowe z serii Pewny Grunt pod wspólną przyszłość, podczas których omówione zostały bieżące wyzwania, potrzeby i możliwości sektora rolnego. W wydarzeniu uczestniczyli klienci, eksperci z banku oraz prof. Mirosław Miller z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
około min czytania

Spotkanie rozpoczęła Małgorzata Czerwińska, dyrektor Regionalnego Oddziału Detalicznego PKO Banku Polskiego we Wrocławiu, a następnie Mariusz Dziwulski z Departamentu Analiz Ekonomicznych przedstawiał analizy: makro i branżową. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Grupy Kapitałowej PKO Leasing i PKO Ubezpieczenie .

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie prof. Mirosława Millera z Uniwersytetu Przyrodniczego, eksperta Komisji Europejskiej (DG R&I) i autora raportu „Przygotowanie strategii inteligentnej specjalizacji dla Polski” dotyczącego biometanowni jako odpowiedzi na rosnące ceny prądu i koszty utylizacji/kompostowania odpadów. Wyjaśnił, jakie korzyści rolnicy mogą czerpać z wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu swoich działalności, popierając swoje słowa praktycznymi przykładami takiego rozwiązania.

W trakcie spotkania miała miejsce dyskusja z uczestnikami, którzy mieli okazję do zadania pytań i wyrażenia swoich opinii na temat oferty banku. Pracownicy banku omówili również dostępną ofertę PKO Banku Polskiego dla rolników oraz przedstawili swoje doświadczenia w dziedzinie doradztwa rolniczego.

Spotkanie Agro okazało się doskonałą okazją do przedstawienia oferty banku oraz nawiązania nowych relacji z rolnikami z całego regionu wrocławskiego. Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony rolników, którzy poszukują sposobów na poprawienie efektywności swojej działalności i korzystają z nowoczesnych technologii.

 

Agnieszka Tchórzewska
starszy specjalista w PKO Banku Polskim