PKO Bank Polski Firmą Odpowiedzialną za Środowisko 2022

Podczas 2 edycji Zielonego Forum wGospodarce.pl PKO Bank Polski został uhonorowany statuetką Firmy Odpowiedzialnej za Środowisko 2022.
około min czytania

Redakcja ekonomiczna Grupy Medialnej Fratria doceniała bank za działania wspierające ochronę środowiska naturalnego, a szczególnie zielone finansowanie. PKO Bank Polski konsekwentnie wspiera zieloną transformację polskiego systemu energetycznego i jest sprawdzonym partnerem w kredytowaniu zielonych inwestycji.

  • PKO Bank Polski otrzymał statuetkę Firmy Odpowiedzialnej za Środowisko 2022, wyróżnienie Zielonego Forum wGospodarce.pl.
  • Bank został doceniony za pozytywny wpływ na klimat i środowisko w tym zielone finansowanie.
  • PKO Bank Polski ma w portfelu ponad 2 mld zł kredytów udzielonych na projekty OZE, m.in. farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne.

W PKO Banku Polskim przeciwdziałamy zmianom klimatycznym, wspieramy transformację energetyczną kraju i ograniczamy negatywny wpływ własnej działalności operacyjnej na środowisko. Inwestycje w OZE to trend, który widać w naszych decyzjach biznesowych, bo jesteśmy przekonani, że energetyka wiatrowa i słoneczna zmieniają dotychczasowy model rynku energii i stymulują dalsze inwestycje– mówi Ilona Wołyniec, dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.

Finansowanie projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii

W 2022 roku PKO Bank Polski podpisał z hiszpańską grupą Q-Energy umowę kredytu na budowę farmy fotowoltaicznej w gminie Miłkowice (woj. dolnośląskie). Wartość finansowania to kwota 92,245 mln EUR. Bank podjął też współfinansowanie budowy farmy fotowoltaicznej Zwartowo (powiat wejherowski) - największej w Polsce i w tej części Europy. Kwota finansowania kolejnej fazy tej inwestycji wynosi 635 mln zł. Farma zostanie wybudowana przez niemiecką firmę Goldbeck Solar we współpracy z polską spółką Respect Energy i docelowo będzie dostarczała zieloną energię do ok. 153 tys. gospodarstw domowych. Również w konsorcjum banków PKO Bank Polski finansuje portfel elektrowni słonecznych Grupy R. Power – największego polskiego dewelopera projektów fotowoltaicznych. Budowa elektrowni słonecznych o łącznej mocy 299 MWp pochłonie 864 mln zł.

Kredyty dla firm na inwestycje ekologiczne

Zaangażowany w transformację energetyczną PKO Bank Polski wspiera także polskich przedsiębiorców w finansowaniu inwestycji o charakterze eko. Firmy zainteresowane inwestycjami ekologicznymi np. zakupem i montażem paneli fotowoltaicznych, wiatraków, biogazowni, magazynowaniem energii czy zakupem samochodów osobowych i dostawczych z napędem elektrycznym, mogą skorzystać z oferty finansowania w ramach Promocji EKO. Bank udzieli finansowania na te cele bez prowizji, a kredyty o wartości do 1 mln zł są objęte szybką decyzją.

Bank świadomy wpływu swojego portfela produktowego na klimat

PKO Bank Polski stara się osiągać cele biznesowe w taki sposób, aby wpływ jego działalności operacyjnej i produktowej na zmiany klimatyczne był jak najmniejszy. W 2020 roku bank rozpoczął uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych oraz zaktualizował politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych. Wdrożył także Politykę Odnawialnych Źródeł Energii. W 2021 roku przyjął do realizacji wskaźniki w obszarze ESG i włączył je do celów niefinansowych na kolejne lata. Bank m.in. zobowiązał się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla, wzrostu zielonego finansowania. W ubiegłym roku PKO Bank Polski już zwiększył wartość zielonego finansowania o 83 proc. r/r, a jego udział w sumie bilansowej banku był 3,5-krotnie wyższy niż udział finansowania wysokoemisyjnego.

Nagroda Firmy Odpowiedzialnej za Środowisko to inicjatywa redakcji ekonomicznej Grupy Medialnej Fratria. Nagrodą są honorowane firm, które poprzez swoje działania chronią środowisko naturalne i kluczowe zasoby energetyczne, uczestniczą w rozwoju technologii niskoemisyjnych, dążą do redukcji emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększanie udziału źródeł OZE, czy angażują się w zielone finansowanie.

Agnieszka Skalska
Rozwój Grupy Kapitałowej PKO oraz nagrody i wyróżnienia