PKO Bank Polski już po raz 2000. organizuje emisję obligacji komunalnych

PKO Bank Polski zawarł z Olsztynem umowę dotyczącą zorganizowania emisji obligacji na kwotę 90,5 mln zł. Od lutego 2018 r. Bank prowadzi również kompleksową obsługę bankową dla miasta. Zawarta 21 listopada transakcja jest już 2000. umową emisyjną podpisaną przez PKO Bank Polski w czasie 20 lat istnienia rynku obligacji w naszym kraju. Udział PKO Banku Polskiego w tym rynku wynosi 40 proc., a klientami Banku jest już ponad 20 proc. polskich samorządów.
około min czytania

PKO Bank Polski zorganizował dla samorządów emisje obligacji komunalnych na ponad 16 mld złotych, co czyni nas liderem w tym zakresie. Klientami Banku jest ponad 900 jednostek samorządu terytorialnego – zapewniamy im szeroki wachlarz usług, zarówno w zakresie oferty depozytowo-transakcyjnej, jak i kredytowej oraz profesjonalną obsługę doradców. Podpisana umowa emisyjna z Olsztynem zagwarantuje finansowanie kluczowych dla regionu inwestycji – podkreśla Edmund Cumber, dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych w PKO Banku Polskim.

21 listopada umowę na organizację emisji podpisali: prezydent miasta Piotr Grzymowicz oraz skarbnik Wiesława Nawotczyńska, a ze strony Banku Edmund Cumber, dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych oraz Marcin Święcicki, kierownik Zespołu Transakcji Samorządowych. W umowie Bank zobowiązuje się do nabycia wszystkich obligacji, prowadzenia depozytu i obsługi płatności odsetkowych oraz wykupu obligacji. Obligacje zostaną wyemitowane z terminem wykupu od 7 do 14 lat z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych. Najważniejsze inwestycje realizowane w ostatnim czasie w Olsztynie to budowa dróg, w tym modernizacja drogi nr 51 na terenie miasta oraz termomodernizacja budynków publicznych. PKO Bank Polski od lutego 2018 r. prowadzi kompleksową obsługę bankową Olsztyna.

Od początku istnienia obligacji komunalnych PKO Bank Polski angażuje się w kluczowe umowy emisyjne. W 2001 r. Bank podpisał umowę z województwem wielkopolskim na kwotę 54 mln zł. Była to pierwsza emisja obligacji w Polsce zorganizowana dla województwa. Kolejną interesującą transakcją była pierwsza po wojnie emisja obligacji dla Warszawy zawarta w 2002 r.

PKO Bank Polski liderem rynku w obsłudze samorządów

Wśród największych klientów PKO Banku Polskiego z sektora JST są obecnie województwa: mazowieckie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubelskie, podkarpackie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, a od 1 lipca również małopolskie. Klientami Banku jest też aż dziewięć miast wojewódzkich: Kraków, Katowice, Wrocław, Szczecin, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, co jest najlepszym wynikiem na rynku. Aktualny udział PKO Banku Polskiego w finansowaniu samorządów kredytami wynosi 19 proc.

Oprócz kompleksowej obsługi budżetów jednostek samorządowych PKO Bank Polski udostępnia m.in. możliwość instalacji opłatomatów. Bank rozszerzył również swoją ofertę w ramach usługi „PKO masowe wypłaty” o możliwość realizacji zleceń płatniczych z wykorzystaniem własnej sieci bankomatów. PKO Bank Polski aktywnie uczestniczy w Programie Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, w ramach którego polscy przedsiębiorcy, a od 1 września również instytucje publiczne, mogą skorzystać z darmowych terminali płatniczych. Bezpłatny przez 3 lata terminal mogą otrzymać m.in. urzędy organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego każdego stopnia, urzędy skarbowe, sądy, jednostki organizacyjne publicznej służby zdrowia oraz Policji.

https://www.pkobp.pl/korporacje-i-samorzady/bankowosc-transakcyjna/terminale/terminale-platnicze-dla-podmiotow-publicznych/

Małgorzata Witkowska
specjalista w PKO Banku Polskim