PKO Bank Polski Strategicznym Mecenasem Filharmonii Narodowej

PKO Bank Polski został po raz kolejny uhonorowany statuetką Strategicznego Mecenasa Roku Filharmonii Narodowej.
około min czytania

W mijającym sezonie 2022/2023 bank sprawował opiekę sponsorską nad organizacją i prezentacją wydarzeń artystyczno-kulturalnych stołecznej sceny muzyki koncertowej. Od jedenastu lat bank jest mecenasem warszawskiej filharmonii i wspiera realizacje znakomitych projektów artystycznych w jej wyjątkowym programie kulturalnym.

Wsparcie kultury wysokiej to ważny element zaangażowania społecznego PKO Banku Polskiego. Od lat dbamy o zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Tytuł i statuetka Strategicznego Mecenasa Roku 2023 Filharmonii Narodowej w Warszawie to zaszczytne wyróżnienie. Przyjmuję je jako wyraz uznania dla roli PKO Banku Polskiego w promocji sztuki muzycznej w kulturze. Cieszę się, że dzięki temu partnerstwu Filharmonia Narodowa w mijającym sezonie zaoferowała bogaty repertuar, a publiczność mogła emocjonalne doświadczać muzyki – mówi Wojciech Iwanicki, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Mecenat kultury i sztuki jest jednym z głównych obszarów działalności sponsoringowej prowadzonej przez PKO Bank Polski i pełni istotną rolę w społecznej aktywności banku. Bank wspiera finansowo inicjatywy istotne dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz wydarzenia i programy ważne dla lokalnej społeczności organizowane przez instytucje, ośrodki kultury oraz środowiska kulturotwórcze z całego kraju. Współpracuje z muzeami i galeriami. Jest mecenasem teatrów, oper, filharmonii. Wspiera m.in.: Muzeum Narodowe i Zamek Królewski w Krakowie, lubelskie Centrum Spotkania Kultur, Teatr Muzyczny w Gdyni czy Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Od lat PKO Bank Polski współpracuje z warszawską Filharmonią Narodową. W ramach partnerstwa sezonie 2022/2023 zrealizowano wyjątkowe wydarzenia. Wśród nich jesienne koncerty na inaugurację sezonu artystycznego z udziałem Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej, koncerty kolęd i pieśni bożonarodzeniowych, koncerty symfoniczne Orkiestry i Chóru Żeńskiego Filharmonii Narodowej pod batutą Jonathana Darlingtona czy recital znamienitego hiszpańskiego pianisty Martina Garcii Garcii.

Ceremonia uhonorowania Sponsorów i Mecenasów Filharmonii Narodowej odbyła się 2 czerwca. Sezon artystyczny 2022/2023 zakończył koncert symfoniczny. Orkiestra i Chór Filharmonii Narodowej wykonali Ein deutsches Requiem op. 45 Johannesa Brahmsa oraz Adagio z Kwintetu smyczkowego F-dur Antona Brucknera w opracowaniu na orkiestrę smyczkową Stanisława Skrowaczewskiego.

Agnieszka Skalska
Rozwój Grupy Kapitałowej PKO oraz nagrody i wyróżnienia