PKO Bank Polski wspiera Straż Graniczną w woj. lubelskim

PKO Bank Polski poprzez swoją Fundację przekazał specjalistyczny sprzęt na potrzeby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Pogranicznicy otrzymali m.in. zakupione przez Bank drony z kamerami termowizyjnymi.
około min czytania

Poprzez Fundację PKO Bank Polski włączył się w ogólnopolską akcję #MuremZaPolskimMundurem i wsparł służby strzegące wschodniej granicy kraju darowizną rzeczową o wartości 500 tys. zł. Przekazano specjalistyczny sprzęt operacyjny, w tym drony z kamerami termowizyjnymi oraz panoramiczną kamerę termowizyjną.

Bank prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz społeczeństwa a także wspiera służby mundurowe, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19. Wsparcie służb granicznych przez Fundację PKO Banku Polskiego to przykład działań prewencyjnych. Pomoc kierowana jest na działania operacyjne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa na wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej.

PKO Bank Polski reaguje na bieżącą sytuację w kraju i potrzeby społeczne, zwłaszcza w trudnych warunkach, takich jak zagrożenie na granicy czy pandemia. Dlatego zdecydował się na wsparcie funkcjonariuszy Straży Granicznej w wykonywaniu ich codziennych obowiązków. Bank konsekwentnie wspiera służby mundurowe i sanitarne.

Ponad 100 aut trafiło do Głównego Inspektoratu Sanitarnego a 30 – do szpitali w całym kraju. Na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej przekazał 11 samochodów, które posłużyły w realizacji operacji „Odporna wiosna”, wspieraniu wojewodów, samorządów, instytucji pomocowych oraz niesieniu bezpośredniej pomocy potrzebującym w czasie pandemii.

W czasie pandemii bank i jego fundacja prowadziły wiele działań pomocowych w całym kraju a nawet poza jego granicami. Na działania mające przeciwdziałać epidemii, Grupa Kapitałowa Banku przeznaczyła ponad 23 mln zł. Instytucjonalne zaangażowanie w walkę z COVID-19 uzupełniały działania wolontariuszy – pracowników grupy kapitałowej banku.

PKO Bank Polski od lat wspiera projekty istotne dla lokalnych społeczności, służące wspieraniu przedsiębiorczości, innowacyjności i integracji środowisk w regionie lubelskim. Na terenie województwa lubelskiego obsługuje klientów w kilkudziesięciu oddziałach i agencjach. W Lublinie mieści się również jedna trzech siedzib bankowego Contact Center.

Szymon Pinderak
Komunikacja rozwoju Grupy Kapitałowej PKO
oraz wyników finansowych