PKO Bank Polski zaangażowany społecznie – raport 2019

Osiem projektów PKO Banku Polskiego znalazło się w najnowszym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Kapituła czuwająca nad doborem projektów do publikacji doceniła zarówno nowe inicjatywy Banku, jak i kontynuowane od lat.
około min czytania

Dobre praktyki przedstawione w raporcie przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu prezentowane są w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, ogłoszonych przez ONZ w 2015 r. Jednak głównym kluczem ich podziału pozostaje 7 obszarów wyznaczonych przez normę ISO 26000. Należą do nich:

 • ład organizacyjny,
 • prawa człowieka,
 • praktyki z zakresu pracy,
 • środowisko,
 • uczciwe praktyki operacyjne,
 • zagadnienia konsumenckie,
 • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

W tegorocznej, 18. już edycji raportu, padł rekord – obejmuje on 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm. Najwięcej zgłoszeń, jak co roku, znalazło się w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Wśród działań dotyczących miejsca pracy zwiększyła się liczba praktyk koncentrujących się na rozwoju i podnoszeniu kwalifikacji pracowników.

Duży wzrost odnotowano w obszarze środowiska. „Czy można się było tego spodziewać? Oczywiście. Biznes zareagował na liczne akcje i projekty społeczne czy obywatelskie walczące z katastrofą klimatyczną” – komentują autorzy zestawienia.

Zwracają jednocześnie uwagę, że końcowa wersja raportu powstawała już w czasie epidemii koronawirusa, kiedy to życie, prywatne i zawodowe musiało zostać diametralnie przeorganizowane. „Wierzymy głęboko, że ta ekstremalna sytuacja stanie się źródłem wielu nowych, pozytywnych zmian, zarówno w biznesie, jak i w przestrzeni społecznej. To właśnie mówią liczne wspaniałe przykłady solidarności społecznej, które dziś możemy obserwować, jak i coraz głośniejsze pytania o nowe, lepsze, bardziej zrównoważone i włączające modele rozwoju społeczno-gospodarczego. To czas odpowiedzialnych firm”.

Dowodem słuszności tej tezy są działania Grupy PKO Banku Polskiego na rzecz walki z koronawirusem, która m.in. sfinansowała zakup 7,5 tys. testów na obecność koronawirusa dla pracowników służy zdrowia oraz przekazanie 120 aut na potrzeby szpitali i inspektoratu sanitarnego, a także zaangażowała się z w zbiórkę środków na rzecz służb medyczno-sanitarnych.

Biały listek

 • Za swoje działania w obszarze odpowiedzialności społecznej, PKO Bank Polski został wyróżniony w tym roku białym listkiem. To nagroda dla najbardziej odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie firm, którą wręczają wspólnie tygodnik „Polityka”, firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

  Działania PKO Banku Polskiego, które znalazły się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2019”?

Kategoria: Ład organizacyjny

Autorzy raportu wyróżnili funkcję Ambasadorów Etyki, wprowadzoną w 2019 r. do kodeksu etyki obowiązującego w PKO Banku Polskim. Jego celem jest wzmocnienie świadomości na temat znaczenia etyki w biznesie oraz definiowanie jasnych standardów determinujących zarówno decyzje biznesowe, jak i postępowań oraz ich promowanie. Role Ambasadorów Etyki uwiarygadniają ten przekaz. Proponują oni rozwiązania umacniające wzorce etyczne, wspierają osoby zgłaszające naruszenia w obszarze etyki, a także pracodawcę w tworzeniu rozwiązań umacniających wartości, normy postępowania i postawy etyczne, o których mowa w kodeksie etyki.

Ambasadorzy Etyki.jpg

Kategoria: Praktyki z zakresu pracy

W 2019 roku w PKO Banku Polskim uruchomiono komunikację employer brandingową pod hasłem „Dzień dobry w pracy”. Realizowana była na targach pracy w całej Polsce i komunikowana m.in. przez „Rekrutacyjny Speed Dating” oraz szybkie wywiady z rekruterami. Promowany był program „Staż na Dzień Dobry”, w ramach którego studenci i absolwenci mogą rozwijać się w różnych dziedzinach. Promowano także emplobota – bota rekrutacyjnego bazującego na sztucznej inteligencji, który pyta kandydatów o doświadczenie zawodowe, kompetencje i oczekiwania finansowe.

Dzień dobry w pracy.jpg

Powstała też nowa zakładka dotycząca kariery na oficjalnej stronie Banku, a wybrani pracownicy Banku wzięli udział w sesji zdjęciowej na potrzeby kampanii. Wokół hasła „Dzień dobry w pracy”, wśród kandydatów do pracy udało się wzmocnić wizerunek PKO Banku Polskiego jako pracodawcy pierwszego wyboru, organizacji dobrze ocenianej przez pracowników, którzy chętnie polecają go innym jako miejsce zatrudnienia.

Kategoria: zagadnienia konsumenckie

PKO Bank Polski dostarcza swoim klientom nowoczesne rozwiązania technologiczne. Najpopularniejszym i najbardziej rozwiniętym systemem płatności mobilnych w Polsce jest aplikacja IKO. Klienci Banku w ramach usług bankowości elektronicznej mogą korzystać z serwisów iPKO i iPKO Biznes.

Aplikacja IKO.jpg

Bank angażuje się również w cyfryzację gospodarki i rozwój e-państwa. Z poziomu systemów transakcyjnych udostępnia usługi administracji publicznej. Jednocześnie cyfryzuje procesy sprzedażowe i obsługowe ograniczając dokumentację papierową. W 2019 roku do 40 wzrosła liczba dyspozycji, jakie klient może składać poprzez bankowość internetową iPKO. Ponadto w całej sieci oddziałów wdrożona została możliwość autoryzacji dyspozycji poprzez mobilną autoryzację.

W wyniku tego typu działań w ubiegłym roku nastąpił spadek zużycia papieru o około 24 proc. w porównaniu z 2018 r.

Kategoria: zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

1. W 2019 r. PKO Bank Polski zorganizował jubileuszowy, 5. PKO Bieg Charytatywny pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem”. Start odbył się 14 września, jednocześnie na stadionach lekkoatletycznych w 12 miastach w Polsce. W zawodach w sumie 9248 osób przebiegło 44 862 okrążeń stadionów. W zamian za ich zaangażowanie Fundacja Banku przekazała około 1 mln zł na edukację dla blisko 750 dzieci z 47 placówek opiekuńczo-wychowawczych w całym kraju.

5. PKO Bieg Charytatywny.JPG

2. PKO Bank Polski realizuje autorski program „PKO biegajmy razem” i wspiera największe imprezy biegowe w całej Polsce. Podczas wszystkich tych wydarzeń organizowane są akcje charytatywne „biegnę dla...” na rzecz osób potrzebujących wsparcia w ratowaniu życia lub zdrowia. Od początku powstania programu Fundacja PKO Banku Polskiego zorganizowała już 447 takich akcji i wsparła 510 beneficjentów kwotą niemal 6,030 mln zł.

PKO biegajmy razem.jpg

3. Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa powstała w 2009 r. z inicjatywy pracowników Banku. Jej celem jest nie tylko zbiórka krwi, ale także podniesienie poziomu wiedzy na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwanie nowych dawców. W dotychczasowych edycjach BAHK wzięło udział blisko 16,7 tys. osób, dzięki którym zebrano blisko 7,5 tys. litrów krwi.

BAHK_1.jpg

4. Ważną rolę w działaniach Banku na rzecz społeczeństwa odgrywa edukacja. Z myślą o młodzieży w wieku 13-16 lat powstała „Bitwa o Neta” – gra edukacyjna online, z zakresu cyberbezpieczeństwa, udostępniona bezpłatnie na komunikatorze Messenger. „Bitwa o Neta” to kompilacja mikrogier, czyli kilkusekundowych, prostych zadań, które gracze rozgrywają jedno po drugim, na ekranach swoich smartfonów. W niewymuszony i atrakcyjny dla młodych sposób gra porusza ważne aspekty związane z codziennym „surfowaniem” po internecie, takie jak: jak konieczność ochrony swoich danych osobowych, instalacja programów antywirusowych na urządzeniach czy otwieranie załączników wiadomości z nieznanych źródeł. Gra „Bitwa o Neta” łączy w sobie jednocześnie elementy rozrywki i edukacji. Daje młodzieży szansę na wyrobienie dobrych nawyków przed korzystaniem z bankowości internetowej i mobilnej.

Bitwa o Neta_2.jpg

5. Ze względu na charakter działalności gospodarczej, bezpośrednie oddziaływanie PKO Banku Polskiego na środowisko naturalne jest ograniczone. Bank uwzględnia jednak kryteria środowiskowe m.in. w procesach inwestycyjnych i modernizacyjnych. Przykładem takiego podejścia jest rewitalizacja budynku Rotundy w Warszawie, która od pół wieku jest oddziałem Banku, a także jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy i popularnym miejscem spotkań. Pod koniec 2019 r. po przeprowadzeniu kompleksowej rewitalizacji PKO Bank Polski otworzył nową Rotundę. W budynku wykorzystano standardy budownictwa zrównoważonego, oddział wypełniają najnowsze rozwiązania oraz położono nacisk na integrację z otoczeniem, ponieważ zgodnie z ideą przyjętą w ramach konsultacji społecznych, budynek pełni też funkcje społeczne dla mieszkańców miasta. 

Rotunda_2.jpg

Odpowiedzialny biznes i dobre praktyki

 • Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, będąca zestawieniem działań firm w zakresie CSR z danego roku. Stanowi największy w Polsce przegląd biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Marek Patrocki