PKO Bank Polski wyróżniony tytułem „Pracodawca Godny Zaufania”

W XII edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” PKO Bank Polski zdobył najwięcej głosów członków kapituły i zwyciężył w kategorii „motywacja”.
około min czytania

Uznanie zyskały nowoczesny system motywacyjny, bogata oferta świadczeń pozapłacowych oraz praktyki związane ze wspieraniem rozwoju zawodowego i osobistego pracowników. Lider polskiego sektora bankowego od lat jest w gronie atrakcyjnych pracodawców, a jego wizytówką są zaangażowani i zmotywowani pracownicy.

Pracownicy są dla PKO Banku Polskiego najcenniejszym kapitałem. To dzięki ich zaangażowaniu bank regularnie osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. Dlatego, systematycznie doskonalimy nasze praktyki HR i tworzymy środowisko pracy na coraz wyższym poziomie. Wiele uwagi poświęcamy także czynnikom motywującym, takim jak wynagrodzenie, możliwości rozwoju i awansu, stabilność zatrudnienia, przyjazna atmosfera, hybrydowy model pracy i benefity pozapłacowe. Dbamy także o to, aby pracownicy mieli świadomość wartości wykonywanej pracy i utożsamiali się z firmą - mówi Robert Łęcki, dyrektor Departamentu Kapitału Pracownika w PKO Banku Polskim.

PKO Bank Polski należy do największych pracodawców w kraju. Bank doskonali praktyki związane z zatrudnieniem, zapewnia pracownikom różnorodne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, tworzy dla nich jak najlepsze warunki pracy, oraz wspiera rozwój zawodowy i osobisty pracowników zapewniając im stabilne warunki zatrudnienia.

W odpowiedzi na oczekiwania pracowników

Ważnymi elementami polityki personalnej banku są też nowoczesny system motywacyjny i bogata, dostosowana do trendów rynkowych oferta świadczeń pozapłacowych. Są to, m.in.: prywatna opieka medyczna, Pracowniczy Program Emerytalny, ubezpieczenie grupowe, świadczenia dodatkowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym system kafeteryjny w ramach platformy MyBenefit, karty sportowe, bony i zniżki. Od lat bank realizuje również inicjatywy sprzyjające dbaniu o zdrowie i dobrostan pracowników. Od początku pandemii bank prowadzi program #FokusNaCiebie. Jego celem jest utrzymanie motywacji oraz zbudowanie dobrej atmosfery pracy poprzez wypełnienie potrzeb pracowników związanych z ich dobrostanem w rolach zawodowych i prywatnych, m.in. w obszarach zdrowia, sportu, kultury.

Zgodnie z potrzebami i celami zawodowymi

Bank jako aktywny uczestnik cyfrowej zmiany szeroko wykorzystuje swój potencjał i zasoby do tego aby zapewnić pracownikom przyjazne i twórcze środowisko pracy. Kształtują je takie aspekty jak funkcjonalne miejsce pracy, model pracy hybrydowej, digitalizacja i upraszczanie procesów. W takich warunkach bank stwarza pracownikom wiele możliwości rozwoju kompetencji i współpracy cross-biznesowej a w przygotowywanych działaniach rozwojowych otwiera się na wewnętrzną mobilność zawodową. W dobie przyspieszenia technologicznego, które pociąga za sobą zmiany również na rynku pracy, bank kładzie także nacisk na rozwój kompetencji przyszłości.

Równolegle bank prowadzi modernizację oddziałów, tworząc nową przyjazną przestrzeń dla klientów i pracowników, stawiając na technologię i ułatwienie procesów obsługi.

„Pracodawca Godny Zaufania” to konkurs zainicjowany przez grono organizacji pozarządowych, think thanków oraz uczelni. Jego celem jest nagradzanie i promowanie firm, które realizują ciekawe i innowacyjne projekty z zakresu polityki pracowniczej. 

 

Agnieszka Skalska
Rozwój Grupy Kapitałowej PKO oraz nagrody i wyróżnienia