7. PKO Bieg Charytatywny. Najczęściej zadawane pytania

Już 23 września odbędzie się 7. edycja PKO Biegu Charytatywnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
około min czytania
 • Co to jest, kiedy i gdzie odbywa się PKO Bieg Charytatywny?

PKO Bieg Charytatywny to bieg sztafetowy, w którym udział mogą wziąć 5-osobowe drużyny. Mogą w nim wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu biegu ukończyły 14 lat i starsze. Bieg odbywa się jednocześnie na stadionach lekkoatletycznych w 12 miastach w Polsce. Bieg trwa 1 godzinę, w czasie której zawodnicy pokonują 400 metrowe okrążenia.

 • Co to jest, kiedy i gdzie odbywa się PKO Bieg Charytatywny Młodych?

PKO Bieg Charytatywny Młodych to bieg towarzyszący biegowi głównemu, w którym udział mogą wziąć dzieci w wieku 1 -13 lat. Dzieci startują w 3 kategoriach wiekowych:

I kategoria - 1-6 lat – dystans 100m

II kategoria - 7-9 lat – dystans 200m

III kategoria - 10-13 lat – dystans 400m

 • Czy w biegu mogą wziąć udział niepełnosprawni?

Tak, w biegu mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne, w tym także osoby poruszające się na wózkach. Startują one na zasadach identycznych jak wszyscy zawodnicy. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Regulamin.

 • Gdzie znajdę regulamin?

Regulamin znajduje się na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl w zakładce „Dla biegaczy”

 • Jak mogę zarejestrować się na bieg?

Rejestracja na bieg, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, odbywa się poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl

 • Kiedy i gdzie startują zapisy na PKO Bieg Charytatywny?

Informacja o stracie zapisów, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, znajduje się na stronie głównej www.pkobiegcharytatywny.pl

 • Jakiej wysokości jest opłata startowa?

Opłata startowa za udział w PKO Biegu Charytatywnym wynosi 50 zł od drużyny (10 zł od uczestnika). Opłata za udział w PKO Biegu Charytatywnym Młodych wynosi 5 zł od dziecka.

 • Czy otrzymam FV za opłatę startową?

Faktury za udział w biegu dla drużyn, które zadeklarowały podczas rejestracji chęć jej otrzymania, będą wystawione i wysłane elektronicznie przez Organizatora, w terminie do 14 dni od dnia Biegu, na wskazany przez kapitana drużyny adres.

 • Kiedy rejestracja na bieg zostanie zamknięta?

Rejestracja online zostanie zamknięta na 2 dni przed terminem biegu lub po wyczerpaniu limitu miejsc w danej lokalizacji. Po tym terminie, w przypadku dostępności wolnych miejsc w poszczególnych lokalizacjach, możliwa będzie rejestracja na stadionie w dniu biegu.

 • Kiedy przedzielany jest numer startowy i jak mogę go sprawdzić?

Numer startowy przydzielany jest po rejestracji, po dokonaniu opłaty startowej i po ostatecznym zamknięciu rejestracji online. Numer startowy można sprawdzić w zakładce „Dla biegaczy” pod nazwą „Lista startowa”.

 • Czy zostanie mi zwrócona opłata startowa, jeśli zrezygnuję ze startu?

Nie, opłata startowa w całości przekazywana jest na cel charytatywny biegu.

 • Czy istnieje możliwość dokonania zmian w drużynie?

Tak, edycji danych drużyny (w tym nazwy drużyny, składu drużyny, rozmiaru koszulek,) dokonać może kapitan drużyny po zalogowaniu na swoje konto na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl najpóźniej na tydzień przed biegiem. W wyjątkowych przypadkach edycji danych kapitan może dokonać również w biurze zawodów w dniu biegu.

 • Co w przypadku, gdy jeden z zawodników zgłoszonych nie jest w stanie wystartować?

Zgodnie z zapisami Regulaminu, w biegu może wziąć udział tylko drużyna 5-osobowa. W wyjątkowych sytuacjach, kapitan drużyny może dokonać edycji danych członków drużyny również w biurze zawodów w dniu biegu.

 • Czy mogę biec sam?

Nie, bieg charytatywny to bieg sztafetowy, w którym mogą wziąć udział drużyny 5-osobowe.

 • Czy wszyscy zawodnicy z drużyny muszą pobiec?

Każdy z zawodników w drużynie musi przebiec przynajmniej 1 okrążenie.

 • Czy po rejestracji otrzymam mailowe potwierdzenie?

Tak, kapitan drużyny otrzymuje potwierdzenie na adres email podany przez niego w formularzu rejestracji.

 • Kiedy i gdzie można odebrać pakiet startowy?

Pakiety startowe można odebrać w Biurze Zawodów na stadionie w dniu biegu.

 • Kto może odebrać pakiety startowe?

Pakiety za wszystkich członków swojej drużyny odbiera kapitan drużyny.

 • Co trzeba mieć przy sobie, by odebrać pakiet startowy?

Aby odebrać pakiety startowe, kapitan drużyny powinien mieć ze sobą wydrukowaną i wypełnioną kartę startową drużyny.

 • Gdzie i kiedy będzie można pobrać karty startowe?

Karty startowe może pobrać kapitan drużyny po zalogowaniu na „Moje konto” na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl

 • Gdzie powinien być przypięty numer startowy?

Numer startowy powinien być przypięty z przodu koszulki w widocznym miejscu.

 • Czy mogę otrzymać koszulkę, gdy nie wziąłem udziału w biegu?

Koszulka przeznaczona jest dla uczestników biegu i znajduje się w pakiecie startowym.

 • Gdzie mogę znaleźć rozmiarówkę koszulek?

Rozmiarówka koszulek znajduje się na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl w zakładce „Dla Biegaczy”

 • Gdzie zostaną opublikowane wyniki?

Wyniki zostaną opublikowane po biegu na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl

 • Gdzie i kiedy znajdę zdjęcia z biegu?

Zdjęcia zostaną opublikowane po biegu na stronie www.pkobiegcharytatywny.pl

 • Jaki jest cel charytatywny biegu w konkretnej lokalizacji?

Cel charytatywny, wskazany przez Fundację PKO Banku Polskiego, jest wspólny dla wszystkich 12 lokalizacji. Informacja ta znajduje się w Regulaminie.

 • Kiedy działać będzie Biuro Zawodów?

Dla uczestników 7. PKO Biegu Charytatywnego Biuro Zawodów działać będzie w godzinach 8 - 9:30 w dniu biegu. Dla uczestników PKO Biegu Charytatywnego Młodych Biuro Zawodów działać będzie w godzinach 9 – 11 w dniu biegu