O, nie! Wykonałeś błędny przelew? Sprawdź, jak to naprawić

Wykonałeś błędny przelew? W ramach bankowości internetowej stosuje się kilka mechanizmów uniemożliwiających klientom wykonanie błędnego przelewu, ale jeśli mimo wszystko wysłałeś pieniądze na niewłaściwe konto, problem można rozwiązać na kilka sposobów. Zobacz, co możesz zrobić.
około min czytania

Mechanizmy w ramach bankowości internetowej PKO Banku Polskiego uniemożliwiające klientom wykonanie błędnego przelewu to:

 • wyświetlenie komunikatu o tym, aby nadawca przelewu upewnił się, czy wpisany przez niego numer konta jest prawidłowy,
 • umożliwienie automatycznego wklejenia jedynie 24 cyfr numeru rachunku, a nie 26 - klient musi dopisać dwie pierwsze/dwie ostatnie,
 • wyświetlenie nazwy banku odbiorcy przelewu.

Mimo pomocy ze strony aplikacji bankowej błędne przelewy się zdarzają. Co robić, kiedy wyślemy pieniądze nie tam, gdzie trzeba, albo pomylimy się o jedno zero i kwota okaże się większa od tej, jaką planowałeś przelać?

"Błędny przelew", czyli jaki?

Do "błędnego przelewu" dochodzi, gdy:

 • wpisałeś prawidłowy numer konta, ale złe dane personalne/niewłaściwą nazwę firmy,
 • wpisałeś błędny numer konta,
 • wpisałeś niewłaściwą kwotę przelewu,
 • wysłałeś przelew na nieistniejące konto.

Pierwszy i ostatni przypadek są najmniej kłopotliwe. Jeśli wpisałeś prawidłowy numer konta, ale złe dane personalne/niewłaściwą nazwę firmy, pieniądze i tak trafią na konto odbiorcy. Jeśli wysłałeś przelew na nieistniejące już konto, przelane pieniądze wrócą do ciebie w ciągu kilku dni.

A co w pozostałych dwóch przypadkach?

Jak cofnąć błędny przelew?

Nie każdy przelew można cofnąć. Taka operacja jest możliwa, jeśli dokonałeś przelewu w systemie Elixir, czyli w elektronicznym systemie rozliczeń międzybankowych, umożliwiającym wykonywanie przelewów przez osoby fizyczne, firmy, instytucje oraz same banki.

W praktyce każdy, kto zleca przelew bankowy w Internecie, korzysta z systemu Elixir.

W ramach tego systemu mamy do czynienia z przelewem bieżącym i odroczonym (zaplanowanym na konkretny późniejszy dzień).

Jeżeli chcesz cofnąć przelew bieżący, możesz to zrobić telefonicznie, osobiście bądź za pośrednictwem bankowości internetowej, pamiętając, że musi ona wpłynąć minimum kilkanaście minut przed najbliższą sesją Elixir. Należy też zwrócić uwagę, czy nie minęła już tzw. godzina graniczna obowiązująca w konkretnym banku, po przekroczeniu której zlecenie przelewu będzie realizowane w następnym dniu roboczym. W takiej sytuacji przelew musi zostać odwołany do końca danego dnia.

W PKO Banku Polskim sesje odbywają się o 8.00, 11.45 i 14.30. Do momentu aż komunikat o transferze nie opuści banku, przelew można cofnąć.

W przypadku przelewu odroczonego można dokonać relokacji środków na inne konto - jeśli na koncie, z którego zaplanowano przelew nie będzie wystarczających środków, nie zostanie on zrealizowany

W PKO Banku Polskim możesz sam anulować przelew. Wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej iPKO i postępować krok po kroku zgodnie z instrukcją:

 1. Wybierz z menu Rachunki.
 2. W sekcji Operacje na koncie wybierz Oczekujące.
 3. Kliknij w przelew, który zamierz wycofać, a następnie w przycisk z trzema kropeczkami i wybierz Anuluj
 1. Potwierdź swoją decyzję narzędziem autoryzacji którego używasz do potwierdzania dyspozycji na rachunku (np. aplikacji mobilnej IKO lub kodem SMS).

Jeśli natomiast zleciłeś przelew wewnętrzny, czyli w ramach jednego banku, albo przelew natychmiastowy (Express Elixir, Blue Cash, BLIK), został on zrealizowany od razu w momencie kliknięcia w ikonę "wyślij przelew" i nie można go zatrzymać.

Odpowiedzialność banku za błędny przelew

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o usługach płatniczych z 2018 roku bank płatnika zobowiązany jest do podjęcia stosownych działań w celu odzyskania środków przez płatnika. Jeśli więc złożysz odpowiednią dyspozycję w swoim banku, ma on obowiązek pomóc ci w odzyskaniu środków wysłanych błędnym przelewem. Dyspozycję można złożyć telefonicznie, osobiście bądź za pośrednictwem bankowości internetowej. 

Niespodziewany przelew na twoje konto?

Pieniądze, które trafiły na twoje konto tylko dlatego, że ktoś wykonał błędny przelew, trzeba zwrócić. Jeśli nie sprawdzasz swojego rachunku i nie wiesz, że musisz zwrócić pieniądze, poinformuje cię o tym bank osoby, która dokonała niewłaściwego przelewu. PKO Bank Polski ma trzy dni, aby poinformować odbiorcę przelewu, że musi zwrócić pieniądze, z kolei błędny adresat ma 30 dni na zwrot nienależących do niego pieniędzy. Zwrotu powinien dokonać na tzw. rachunek techniczny (rachunek zwrotu), który ma służyć tylko do zwrotów omyłkowo wysłanych kwot - z tego rachunku technicznego środki w ciągu jednego dnia roboczego trafią na konto ich prawowitego właściciela. Za przelew zwrotny bank nie pobiera opłat.

Omyłkowy przelew - dochodzenie zwrotu pieniędzy

O tym, że nienależne nam pieniądze trzeba zwrócić stanowi Kodeks cywilny, który uwzględnia sytuację nieoczekiwanego wzbogacenia się. Z art. 405 wynika, że w razie bezpodstawnego uzyskania korzyści majątkowych należy zwrócić te korzyści w naturze lub, gdy to niemożliwe, zwrócić ich równowartość.

A co jeśli osoba, która nieoczekiwanie się wzbogaciła, unika zwrotu pieniędzy? Bank może przekazać dane odbiorcy przelewu osobie, która omyłkowo wpłaciła pieniądze na niewłaściwe konto i ta będzie mogła wystąpić do sądu z powództwem o bezpodstawne wzbogacenie. Bank jest w takiej sytuacji zwolniony z tajemnicy bankowej.