Nie zalegaj, spłać odsetki podatkowe

Odsetki od zaległości podatkowych to odsetki, które trzeba zapłacić, jeśli nie uregulowaliśmy w terminie naszego podatku. Ile wynoszą i jak się je oblicza? Ta wiedza przyda się każdemu. Fiskus nie zapomni przecież o żadnej złotówce.
około min czytania

Odsetki podatkowe są zaległością podatkową za niezapłacony w terminie podatek, zaliczkę na podatek lub ratę podatku. To również niepoprawne wykazana i zwrócona nadpłata lub zwrot podatku.

Niedotrzymanie terminów opłaty zobowiązań w urzędzie skarbowym może się nam przytrafić, choć to niezbyt komfortowa sytuacja. Dlatego opłaćmy ją najszybciej jak się da, bo odsetki za zwłokę naliczane są za każdy dzień.

Odsetki od zaległości podatkowych

Do pomocy w ich obliczeniu przyda się nam m.in. kalkulator, który policzy odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej na podstawie kwoty zaległości i wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator uwzględni również soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Wielkość odsetek jest naliczona na podstawie wprowadzonej kwoty zaległości podatkowej, przy równoczesnym podaniu daty, od której mają być naliczane odsetki – dlatego jest wymagany termin płatności oraz dzień, w którym uregulowana zostanie ta zaległość.

Odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Warto wiedzieć: Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Obecnie kwota ta wynosi 8,70 zł.

Naliczanie odsetek podatkowych

Podstawowa stawka odsetek za zwłokę wynosi w latach 2019-2021 – 8 proc. w skali roku. Jest ona ustalana jako suma 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc., z tym, że stawka ta nigdy może być niższa niż 8 proc.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 50 proc. stawki odsetek za zwłokę, czyli obecnie 4 proc. Taką obniżoną wartość odsetek stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

  • złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
  • zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Obliczanie odsetek podatkowych

Co ciekawe do wyliczenia naszych zaległości możemy skorzystać ze specjalnego wzoru. Także, jeśli nie mamy kłopotów z matematyką, nie musimy nawet sięgać po kalkulator.

Wszystkie wartości należy przez siebie przemnożyć i podzielić przez 365 dni w roku. W ten sposób dokładnie obliczymy odsetki za zwłokę, które należy odpowiednio zaokrąglić.

Wzór: (Kz x Ld x S) / 365 = On = Opz

  • Kz – kwota zaległości,
  • Ld – liczba dnia opóźnienia
  • S – stopa odsetek za zwłokę
  • On – odsetki naliczone
  • Opz – odsetki naliczone zaokrąglone

Odsetki podatkowe – umorzenie

Dobrze wiedzieć, że w niektórych sytuacjach możemy poszukać ratunku i starać się o odroczenie terminu płatności naszych zobowiązań, rozłożenie ich na raty, a nawet o ich umorzenie. 

W takiej sytuacji w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym fiskus może: 

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Jak opłacić odsetki od zaległości podatkowych? 

Tu mamy wiele możliwości. Właściwie są one nieograniczone. Zrobimy to nie tylko na poczcie, czy w samym urzędzie. Przelew do US wykonamy również przez serwis internetowy. 

Doskonałym i szybkim sposobem będzie skorzystanie z aplikacji bankowej IKO. Cała operacja zajmie tylko chwilę i nie różni się niczym od standardowego przelewu wykonanego z aplikacji. Robiąc go musimy jednak pamiętać o wpisaniu numeru Indywidualnego Rachunku Podatkowego lub Mikrorachunku Urzędu Skarbowego oraz podać swój identyfikator i kwotę.

Uzyskanie mikrorachunku jest proste. Można to zrobić podczas krótkiej wizyty w urzędzie skarbowym albo przez internet. Wystarczy wejść na stronę  http://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/, a następnie skorzystać z zamieszczonego tam generatora mikrorachunku podatkowego. Następnie podać numer PESEL lub NIP, kliknąć okienko „Generuj” i… gotowe! Numer mikrorachunku podatkowego pojawia się na ekranie. Wystarczy wykorzystywać go do kolejnych przelewów podatkowych do urzędu skarbowego.

Dalej jest jeszcze prościej. W PKO Banku Polskim po zalogowaniu się do swojego konta w serwisie iPKO lub aplikacji IKO wystarczy przejść do zakładki „Przelewy”, a następnie wybrać opcję „Przelew podatkowy”. Wystarczy podać własny mikrorachunek – można go zapisać, żeby móc się nim posłużyć w przyszłości jednym kliknięciem.

Tomasz Waligóra