1 proc. podatku: tylko tyle – aż tyle

Coraz łatwiej możemy rozliczać PIT i przekazywać 1 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Każdego roku wspiera je więcej osób. Dołącz do nich!
około min czytania

Do 30 kwietnia mamy czas na rozliczenie swojego podatku dochodowego. Można to zrobić przed tym terminem, wtedy szybciej mamy szansę otrzymać należny zwrot podatku, a przekazany przez nas 1 proc. wcześniej trafi do wybranej organizacji pożytku publicznego.  

Twój e-PIT

Rozliczenie podatku jest proste i sprawne, zwłaszcza gdy skorzystamy z elektronicznych form złożenia deklaracji podatkowych, jak opracowana przez Ministerstwo Finansów usługa Twój e-PIT. To znaczące udogodnienie dla podatników chcących rozliczyć PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38. Nie trzeba samodzielnie wypełniać zeznania rocznego, tylko przez stronę podatki.gov.pl zalogować się w e-Urzędzie Skarbowym. 

Można to zrobić, np. przez profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną, jak iPKO – system PKO Banku Polskiego. Potem wystarczy wybrać Twój e-PIT. Będą tam widoczne dokumenty przesłane przez płatników. Wystarczy zaakceptować rozliczenie lub wprowadzić w nim zmiany, dotyczące m.in. ulg, odliczeń czy wskazania organizacji pożytku publicznego, która otrzyma nasz 1 proc. 

Przekazujemy 1 proc.

Systematycznie rośnie liczba podatników, którzy przekazują 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). W 2020 roku zrobiło to 14,8 mln osób, rok wcześniej 14,5 mln a w 2018 – 14,1 mln osób. Najchętniej odliczeń dokonywali mieszkańcy Warszawy 2,3 mln, Katowic – 1,9 mln. i Poznania – 1,4 mln. Przeciętnie, jedna osoba przeznaczała na ten cel 61 zł.

 W całym kraju w 2020 r. z tytułu odliczenia 1 proc. podatku na rzecz OPP przekazano kwotę 907 mln zł, w 2019 – 877 mln, a w 2018 – 764 mln. zł. Najwięcej uzbierała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – 184 mln zł, Avalon – Bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym – 51 mln zł i Fundacja pomocy osobom niepełnosprawnym „Słoneczko” – 42 mln zł.

Pomóż, bo możesz

Każdy może przekazać 1 proc. na rzecz organizacji dobroczynnej. Nie wiąże się to z żadnym kosztem ani wysiłkiem. Wystarczy tylko wybrać cel jej działania. Zwróćmy jednak uwagę na to, czy na pewno podmiot, który chcemy wesprzeć jest organizacją pożytku publicznego, mającą numer KRS. Tylko taki status uprawnia do pozyskiwania kwoty z podatku. Mają go na pewno fundacje i stowarzyszenia, z którymi współpracuje Fundacja PKO Banku Polskiego.

Rekomendacje Fundacji PKO Banku Polskiego 

  1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu prowadzony przez Siostry Serafitki we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Równy start”, www.dps.poznan.pl, KRS: 000178467.
  2. Stowarzyszenie SIEMACHA pomagające młodym ludziom w poszukiwaniu wartości, wzmacnianiu więzi społecznych i rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, www.siemacha.org.pl, KRS 0000207304
  3. Fundacja Szczęśliwej Drogi wspierająca młodzież z domów dziecka, młode mamy i osoby 18+ chcące się usamodzielnić, szczesliwejdrogi.org, KRS 0000588722
  4. Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom, www.spinka.org.pl, KRS: 0000269601

Odliczenia dla ozdrowieńców 

Przy rozliczaniu tegorocznego PIT warto pamiętać o uldze przysługującej osobom, które przeszły zakażenie wirusem Sars-Cov-2 i honorowo oddały krew lub osocze, by m.in. wesprzeć osoby ciężko przechodzące Covid-19.

Aby skorzystać z odliczenia, należy zadbać o zaświadczenie, z którego będzie wynikać ilość bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników, czyli dokument z punktu poboru krwi lub osocza. Ulgę oblicza się wg zasad jak za darowiznę, czyli do 6 proc. dochodu.

Ulga, jaka przysługuje dawcom krwi i jej składników (np. osocza) ustalona jest na tym samym poziomie, stawka rekompensaty wynosi 130 zł za 1 litr. Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce jest blisko 1,5 mln ozdrowieńców.