„Nie jesteśmy bezbronni wobec cyberprzestępców” – spotkanie z klientami we Wrocławiu

Kolejne spotkanie z klientami banku z cyklu „Bezpieczny w sieci” odbyło 21 czerwca 2023 roku we Wrocławiu. Hasłem spotkania była wypowiedź Dominiki Cebrat – Dyrektora Biura Wsparcia Biznesu „nie jesteśmy bezbronni wobec cyberprzestępców, a znając ich sposoby i mechanizmy działania możemy ustrzec się przed ich skutkami”.
około min czytania

Metody działania cyberprzestępców szczegółowo omówił pracownik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Wydziału we Wrocławiu, opierając się na doświadczeniach regionu wrocławskiego oraz całej Polski.

Kilkukrotnie podkreślał, że ataki cyberprzestępców dotyczą wszystkich osób, bez względu na wiek, wykształcenie czy płeć i w dużej mierze zależą od podatności w danej chwili na działania cyberprzestępców. Stosowane przez nich socjotechniki są różne i często dopasowane do odbiorcy (inne dla osób młodych i inne dla osób starszych). O skuteczności ich stosowania świadczyć może przykład klienta, podany przez pracownika CBZC, który na przestrzeni roku dwukrotnie padł ofiarą cyberataku. Z dużym prawdopodobieństwem stwierdzimy, że mając już jedno doświadczenie z cyberatakiem, kolejny raz nie poddamy się takiemu działaniu. Jednak w obu przypadkach zastosowane metody działania i okoliczności były różne, ale skutek ten sam – utrata pieniędzy.

W takim przypadku ważny jest kontakt z bliskimi oraz znajomymi i poinformowanie ich, że prawdopodobnie padliśmy ofiarą cyberataku.

Istotne jest też powiadomienie policji, bo umożliwia to szybką reakcję i pomoc poszkodowanemu, a czasami wspólnie z bankiem, możliwość zablokowania realizacji transakcji. Czas zgłoszenia takiej sytuacji jest kluczowy i może mieć wpływ na rozmiar konsekwencji.

Działania banku w zakresie bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej przedstawiła Marta Struzik z Departamentu Usług Cyfrowych, przybliżając słuchaczom korzystanie z iPKO i IKO. Natomiast podsumowując spotkanie, Paweł Anyszewski jako Rzecznik Klienta poprosił uczestników spotkania o pełnienie roli ambasadorów i przekazywanie zdobytej wiedzy członkom rodzin oraz wszystkim znajomym: ”bo dzieląc się tą wiedzą z najbliższymi oraz ze znajomymi, nie tylko uświadamiamy im zagrożenia w cyberprzestrzeni, ale również chronimy ich przed cyberatakami i utratą środków”.

Potrzebę organizacji takich spotkań uzasadniają indywidualne rozmowy klientów z przedstawicielem CBZC oraz pracownikami banku, podczas których upewniają się, czy sytuacje, które ich spotkały są lub mogły być próbą ataku cyberprzestępcy. Na tym spotkaniu podczas rozmowy z dwoma klientami okazało się, że z dużym prawdopodobieństwem padli oni ofiarą oszusta.

Wypowiedź uczestniczki spotkania – przedstawicielki dużej organizacji

W organizacji, w której pracuję, chcieliśmy sprawdzić czujność i świadomość naszych pracowników nt. zagrożeń związanych z otrzymywanymi wiadomościami na służbowe skrzynki mailowe. W tym celu, wysłaliśmy do wszystkich pracowników wiadomość podejrzanej treści. Niestety pomimo dotychczasowych prób uświadomienia pracownikom skali zagrożenia, wiadomość tą otworzyło blisko 70% pracowników. Dlatego bardzo zależało mi na uczestnictwie w tym spotkaniu. Pozyskałam na nim kontakt do właściwych osób, które chcę zaprosić do poprowadzenia podobnego warsztatu/szkolenia w organizacji, której jestem przedstawicielem. Mam nadzieję, że po tym warsztacie wyniki kolejnego testu „czujności i świadomości pracowników” wypadną dużo lepiej. 

Elżbieta Makos
kierownik zespołu w PKO Banku Polskim