Godne polecenia – płatności na zlecenie

Pozwala zapomnieć o płaceniu rachunków, pilnowaniu terminów i robieniu przelewów, a mimo to polecenie zapłaty cieszy się w Polsce niewielką popularnością. Prawie 10 razy częściej korzystają z tego rozwiązania Czesi, Węgrzy czy Słowacy. Popularność polecenia zapłaty wśród Słoweńców jest niemal 30-krotnie większa niż nad Wisłą.
około min czytania

W przeliczeniu na jednego Polaka liczba poleceń zapłaty wynosi… 0,7, podczas gdy średnia dla strefy euro to 60,7! To naprawdę wygodne narzędzie. Sprawdź co to jest polecenie zapłaty.

Polecenie zapłaty – definicja

Polecenie zapłaty to usługa, dzięki której dostawca usług (np. operator telefonii komórkowej czy telewizji) sam obciąża Twoje konto okresowymi rachunkami. Jak działa polecenie zapłaty? Aby skorzystać z tego rozwiązania, musisz wyrazić na to zgodę i wypełnić odpowiedni formularz u dostawcy usług, czyli wystawcy rachunków. Dzięki temu nie musisz już samodzielnie zlecać przelewów za rachunki i pamiętać o terminach płatności.

Przyczyna małej popularności polecenia zapłaty w Polsce wynika z wielu czynników, w tym m.in. niepełnej wiedzy, obaw klientów przed upoważnieniem wierzyciela do obciążania ich rachunku bankowego, braku właściwej kampanii promocyjnej i wystarczających zachęt do korzystania z tej formy rozliczeń – piszą analitycy Narodowego Banku Polskiego w raporcie „Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej”.

Polecenie zapłaty a zlecenie stałe

Bardzo ważnym jest, by uświadomić sobie różnice pomiędzy kilkoma sposobami rozliczeń. Dwa z nich – polecenie zapłaty i zlecenie stałe – bywają mylone. Zasadnicza różnica między nimi to kwestia elastyczności. Zlecenie stałe realizowane jest tego samego dnia miesiąca i zawsze na tę samą kwotę. Taką dyspozycję składamy w banku i dzięki temu rachunek za abonament za telewizję kablową czy opłata za czynsz mieszkaniowy regulowana jest na bieżąco bez naszego udziału. Jeśli jednak zdarza nam się korzystać np. z opcji VOD u naszego operatora, a co za tym idzie, rachunek za telewizję nie zawsze jest taki sam – możemy wtedy skorzystać z polecenia zapłaty. To znacznie wygodniejsze i całkowicie bezpieczne rozwiązanie.

Polecenie przelewu a polecenie zapłaty – tu również pojawiają się często wątpliwości, czym różnią się te bankowe usługi. Czym jest polecenie zapłaty – już wiadomo. Polecenie przelewu inaczej nazywane jest po prostu przelewem. Jest to zlecenie bankowi przez klienta dokonania przelewu na wskazany rachunek. W oficjalnej finansowej nomenklaturze to, co robi klient, nazywane jest poleceniem przelewu, a sam przelew dokonuje się chwilę później jako następstwo złożonej dyspozycji. Zatem oba pojęcia znacząco różnią się między sobą.

Odwołanie polecenia zapłaty

W przeciwieństwie do zleceń stałych i przelewów, polecenia zapłaty nie trzeba realizować samodzielnie. Obowiązek dopilnowania płatności bierze na siebie operator i dostawca usług. Co bardzo ważne – rezygnacja z polecenia zapłaty możliwa jest w każdej chwili. To unikatowe wśród wszystkich rodzajów płatności.

Jak cofnąć polecenie zapłaty? Jeśli doszło do transakcji, co do której masz wątpliwości, to nawet 8 tygodni po zaksięgowaniu wpłaty możesz zażądać jej unieważnienia. Środki wrócą na Twój rachunek najpóźniej następnego dnia! To bardzo bezpieczna forma regulowania zobowiązań. Dostawca usług ma obowiązek przesyłania faktur za dostarczone usługi z wyprzedzeniem. Dzięki temu przed pobraniem środków z Twojego rachunku masz możliwość kontroli ich wysokości.

Polecenie zapłaty w PKO Banku Polskim obsługujesz samodzielnie w serwisie internetowym iPKO. Możesz na bieżąco ustanowić blokadę poleceń zapłaty dla wybranych odbiorców i wszystkich przyszłych obciążeń Twojego rachunku. Możesz również wyłączyć tę blokadę, jeżeli uznasz, że w PKO Banku Polskim polecenie zapłaty będzie znów dla Ciebie wygodne. Polecenie zapłaty w iPKO pozwala więc na przejrzenie dyspozycji wykonanych w ramach danego rachunku, a także na ich odwołanie. Przez cały czas to Ty decydujesz, czy pobrane środki należą się danej firmie.

Marta Zagdańska