Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych na cele EKO w PKO Banku Polskim

PKO Bank Polski oferuje wspólnotom mieszkaniowym kredyt z prowizją 0% na realizację celów EKO.
około min czytania

Ważnym elementem oferty jest możliwość skorzystania z programu dopłat na termomodernizację oraz remont budynków, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki temu wspólnoty mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, które pozwoli znacząco ograniczyć koszty modernizacji i poprawy efektywności energetycznej swoich nieruchomości. PKO Bank Polski wspiera w ten sposób inwestycje ekologiczne, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców w całym kraju.

Jesteśmy dumni, że jako największy bank w Polsce możemy wspierać społeczności lokalne w ich zrównoważonym rozwoju. Dzięki wprowadzeniu kredytu dla wspólnot mieszkaniowych z prowizją 0%, chcemy umożliwić sprawniejszą realizację ekologicznych inwestycji, które znacząco przyczynią się do poprawy życia mieszkańców oraz ochrony środowiska. Wierzymy, że zielone inwestycje i zrównoważony rozwój są kluczowe dla budowania przyszłości i spełnienia globalnych celów w obszarze ESG. Dzięki nowej ofercie stajemy się partnerem dla tych, którzy dążą do szybkiego wprowadzania ekologicznych rozwiązań i pomagamy im w realizacji tych planów – mówi Radosław Hutnik, Dyrektor Pionu Bankowości Przedsiębiorstw, nadzorujący pracę Departamentu Programów Publicznych ESG.

Kredyt z prowizją 0 proc. wspólnota może przeznaczyć na realizację celów EKO takich jak:
zakup i montaż paneli fotowoltaicznych;

  • zakup i montaż paneli fotowoltaicznych;
  • modernizacja, termomodernizacja i remont nieruchomości;
  • budowa miejsc parkingowych oraz zakup i montaż ładowarek do pojazdów elektrycznych/hybrydowych;
  •  zakup i montaż stojaków na rowery, w tym budowa strefy przechowywania i parkowania rowerów wraz z systemem zabezpieczeń;
  • montaż instalacji odzysku ciepła;
  •  instalacja odnawialnych źródeł energii;
  • gospodarka odpadami, w tym np. budowa infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów;
  • inne cele ekologiczne np. zielone podwórka, place zabaw.

Istotnym elementem oferty PKO Banku Polskiego jest możliwość skorzystania z programu dopłat na termomodernizację oraz remont budynków, realizowanego we współpracy z BGK. Dzięki temu programowi, wspólnoty mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe, które pozwoli im znacząco ograniczyć koszty modernizacji i poprawy efektywności energetycznej nieruchomości. Wśród korzyści dla mieszkańców warto zwrócić uwagę na lepszy komfort termiczny lokali mieszkalnych i części wspólnych, zmniejszenie zużycia energii, lepszy dostęp do infrastruktury ekologicznej np. ładowarek do samochodów elektrycznych, bardziej efektywny system gospodarki odpadami czy zrewitalizowane podwórka i place zabaw.

Kredyt z prowizją 0% to rozwiązanie, które daje wspólnocie podwójne korzyści: niższe koszty finansowania oraz niższe koszty eksploatacji budynku. Kredyt może pokryć do 100% kosztu termomodernizacji lub remontu z uwzględnieniem premii z BGK. Maksymalny okres kredytowania wynosi nawet 20 lat. Aby skorzystać z premii BGK, kwota kredytu zaciągniętego przez wspólnotę powinna stanowić min. 50% kosztów przedsięwzięcia.
PKO Bank Polski ma kompleksową ofertę produktów finansowych dla wspólnot mieszkaniowych. W jej skład wchodzi rachunek z dostępem do serwisów iPKO lub iPKO biznes umożliwiającymi profesjonalne zarządzanie finansami wspólnoty. Bank oferuje także różne możliwości finansowania potrzeb wspólnot i spółdzielni. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Katarzyna Ewert-Gandzel
Komunikacja oferty bankowości detalicznej, inwestycyjnej i dla firm