Mam kredyt i znajduję się w trudnej sytuacji – co mam zrobić?

Wzrost stóp procentowych znacząco wpłynął na zwiększenie się zobowiązań finansowych klientów. Wysokie koszty życia wraz z wysoką ratą kredytu mogą skutkować problemami z terminową spłatą kredytów.
około min czytania

Zmiany w życiu osobistym, zdarzenia losowe, kłopoty z porozumieniem się z partnerem lub współkredytobiorcą sprawiają, że spłata kredytu schodzi na dalszy plan lub jest całkowicie ignorowana przez Kredytobiorców. Nierzadko na problemy finansowe nakładają się problemy zdrowotne, które powodują, że priorytetem staje się ratowanie zdrowia i brakuje środków na spłatę zobowiązań.

Jeśli posiadasz kredyt, bez względu na powód problemów ze spłatą kredytu:

 • bądź w kontakcie z Bankiem,
 • podejmuj próby rozmów, odbieraj telefony,
 • informuj o powodach trudności,
 • proponuj terminy spłat i ich dotrzymuj,
 • dokonuj nawet cząstkowych spłat, aby zmniejszać saldo należności wymagalnych,
 • nie ignoruj działań Banku.

Na każdym etapie istnieje możliwość porozumienia się z bankiem. Nigdy nie jest za późno, by podjąć rozmowy.

Doświadczenie w windykacji pokazuje, że jest wiele sposobów, aby pomóc osobom będącym w trudnej sytuacji, podstawą jest jednak to, aby osoby, których to dotyczy same tego chciały. Brak kontaktu z Bankiem, unikanie rozmów działa na ich niekorzyść.

Jeśli posiadasz kredyt, a Twoja sytuacja nie ulega poprawie i nie zrealizowałeś wcześniejszych deklaracji, nie unikaj kontaktu z Bankiem, podejmuj dalsze rozmowy, proponuj możliwe do zrealizowania przez siebie warunki spłaty zobowiązania. Bądź ze sobą szczery, nie zaklinaj rzeczywistości, realnie oceń sytuację i czas w którym Twoja sytuacja może ulec zmianie. Mimo stresu jaki Ci towarzyszy w obecnej sytuacji, zastanów się, jak te problemy rozwiązać, ewentualnie zwróć się do Banku o pomoc. 

Bądź aktywny - Bank nie podpisze za Ciebie ugody, nie porozumie się z innymi wierzycielami, nie dokona wpłaty uwiarygadniającej. Twoja aktywna postawa daje Bankowi sygnał, że zdajesz sobie sprawę z powagi sytuacji w jakiej się znalazłeś i jesteś gotów na walkę z tym trudnym wyzwaniem. Zadawaj pytania, pytaj o możliwości rozwiązań, nie zamykaj się na żadne rozwiązanie. Wcześniejsze wyjście z zadłużenia uchroni Cię przed dodatkowymi kosztami. Są sytuacje, w których warto już na wczesnym etapie rozważyć sprzedaż nieruchomości, aby jak najszybciej spłacić zobowiązania i zacząć życie bez długów.

Wielu klientów przyznaje, że będąc w bardzo trudnej sytuacji finansowej zaniechali jakichkolwiek wpłat czy kontaktu z Bankiem zakładając, że nic już nie da się zrobić, że nie ma już sensu się starać. Praktyka pokazuje jednak, że podjęcie rozmowy i wola współpracy, przynoszą efekty. Klienci często potwierdzają w rozmowach, że „chowanie głowy w piasek” było najgorszym sposobem radzenia sobie z problemami, który nic nie przynosił i przyznają jak bardzo się mylili i że były jednak możliwości poprawy ich sytuacji, których nie dostrzegali.

Często się zdarza, że posiadacz kredytu nawiązuje kontakt dopiero, gdy sprawa trafia już do komornika, gdy możliwości porozumienia jest już zdecydowane mniej. Jest to duży błąd, który przede wszystkim powoduje większe obciążenie finansowe i pogłębia problemy.

Jeśli chcesz spać spokojnie, nie zostawiaj problemów naturalnemu biegowi, działaj zawczasu, od Ciebie w dużej mierze zależy jak sprawy będą się dalej toczyły. Na każdym etapie windykacji można znaleźć rozwiązanie, dlatego zawsze warto próbować.

Na stronie internetowej Banku prezentowane są rozwiązania dla klientów posiadających problem ze spłatą kredytu, wskazane są nr telefonów do kontaktu jak również wzory wniosków, które można złożyć.

W zależności od tego, w jakiej sytuacji znajduje się klient i jak długo przeterminowane są jego należności, można dokonać wyboru najbardziej odpowiedniej formy pomocy, aby umożliwić powrót do bieżącej obsługi zobowiązań.

Prezentujemy wiele rozwiązań a wśród nich znajdują się m.in.:

 • wakacje kredytowe (umowne),
 • wakacje kredytowe (rządowe),
 • możliwość złożenia wniosku o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
 • możliwość uzgodnienia innych warunków spłaty kredytu, poprzez zawarcie aneksu do umowy kredytu (np. karencja w spłacie rat, wydłużenie okresu kredytowania),
 • możliwość przystąpienia do programu Dobrowolnej Sprzedaży Nieruchomości (DSN), w którym Bank angażuje profesjonalnego pośrednika, który pomaga w znalezieniu kupca na nieruchomość i pokrywa wynagrodzenie dla pośrednika w obrocie nieruchomościami,
 • restrukturyzacja kredytu - w tym np. możliwość przeniesienia zadłużenia wymagalnego w niewymagalne.

Sytuacja każdego klienta jest inna, zatem często wymagane jest indywidualne podejście, poszukiwanie rozwiązań, które mogą przynieść danej osobie oczekiwany efekt i mogą umożliwić wyjście z problemów.