Wakacje kredytowe w PKO Banku Polskim. Można już składać wnioski

Klienci, którzy spłacają kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną w złotych od 27 maja mogą już składać wnioski o rządowe wakacje kredytowe na 2024 r. Kredyt lub pożyczka powinny być przeznaczone na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
około min czytania

PKO Bank Polski umożliwia klientom składanie wniosków o rządowe wakacje kredytowe na 2024 rok już od 27 maja. Rozwiązanie dostępne jest dla klientów, którzy zaciągnęli kredyt w złotych przed 1 lipca 2022 roku.

Zawieszenie spłaty kredytu będzie możliwe na 4 miesiące: na 2 w okresie od czerwca do sierpnia i na kolejne 2 – od września do grudnia. Wnioski można składać w serwisie transakcyjnym iPKO, listem oraz w oddziale.

Jako największy bank w Polsce zawsze angażujemy się w rozwiązania, które mają pomóc kredytobiorcom w trudnej sytuacji. Z myślą o nich udostępniamy wnioskowanie odpowiednio wcześniej, aby mogli skorzystać z wakacji kredytowych już od początku czerwca. Jak zawsze, zachęcamy wszystkich, którzy wnioskują o takie wsparcie, do korzystania w pierwszej kolejności z bankowości elektronicznej – podkreśla Mariusz Dymowski, dyrektor Centrum Bankowości Hipotecznej w PKO Banku Polskim.

Wniosek o wakacje kredytowe na 2024 rok mogą składać klienci: 

  • którzy podpisali umowę kredytową przed 1.07.2022 r.,
  • wartość udzielonego im kredytu nie przekroczyła 1,2 mln zł,
  • zaciągnęli kredyt, aby zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe

oraz spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków: 

  • średnia arytmetyczna wartość wskaźnika raty do dochodu (RdD) ich gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy przekracza 30 proc.,
  • albo mają co najmniej 3 dzieci na utrzymaniu (na dzień złożenia wniosku).

Podczas składania wniosku kredytobiorca wypełnia oświadczenie, w którym potwierdza, że spełnia te warunki. Szczegółowy sposób wyliczenia stosunku raty do wysokości dochodu (RdD) razem z przykładami znajduje się na stronie banku.  

Wniosek i oświadczenie o spełnieniu warunków składa jeden z kredytobiorców w serwisie transakcyjnym iPKO, w oddziale lub wysyłając wypełniony wniosek listem na adres:
PKO Bank Polski CBO ZID E-Kancelaria,
ul. Partyzantów 15,
22-411 Zamość.

Klienci, którzy skorzystają z wakacji kredytowych, nie muszą podpisywać aneksu, a w czasie zawieszenia spłaty bank nie nalicza odsetek. Warto pamiętać, że wakacje kredytowe wydłużają okres kredytowania o tyle miesięcy, na ile klient zawiesił spłatę kredytu.

Wsparcie w postaci wakacji kredytowych na 2024 r jest kontynuacją rozwiązania wprowadzonego w 2022 r. W latach 2022-2023 kredytobiorcy mogli zawiesić łącznie 8 rat. W pierwszym roku od wprowadzenia wakacji kredytowych, z tej formy wsparcia w PKO Banku Polskim skorzystało ok. 54 proc. klientów. Z rozwiązania na maksymalną liczbę 8 miesięcy skorzystało ok. 35 proc. klientów uprawnionych.

Małgorzata Witkowska
Komunikacja oferty bankowości detalicznej
PKO Bank Polski