„Zielony” PKO Bank Polski

PKO Bank Polski wystartował z pożyczką gotówkową, dzięki której można sfinansować zakup i instalację paneli fotowoltaicznych do kwoty 50 tys. zł. Bank ma już w swojej ofercie kredyty termomodernizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym przystąpił również do projektu, który ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania.
około min czytania

 

PKO Bank Polski, uwzględniając potrzeby i oczekiwania klientów, wprowadził nowy produkt Ekopożyczkę PKO na zakup urządzeń fotowoltaicznych. Oferta obejmuje finansowanie, do 50 tys. zł, zarówno kosztów zakupu paneli słonecznych, jak również ich montażu.

– PKO Bank Polski wspiera rozwój polskiej gospodarki i aktywnie włącza się w ważne dla niej procesy. Zależy nam, aby Polska była krajem nowoczesnym oraz aby była przyjaznym miejscem do życia. Doświadczenia największych ośrodków technologicznych na świecie pokazują, że rozwój nowoczesnych technologii musi iść w parze z dbałością o środowisko naturalne, bo tylko w takich warunkach najlepsi w swoich dziedzinach specjaliści będą chcieli osiedlać się i pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Pożyczka gotówkowa na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych to krok w tym kierunku – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego.

– Brak powszechnie dostępnych instrumentów finansowych wspierających inwestycje gospodarstw domowych w mikroinstalacje fotowoltaiczne był jednym z głównych utrudnień w dostępności do instalacji zmniejszających comiesięczne obciążenia budżetów domowych i poprawiających jakość środowiska, w którym żyjemy. Cieszę się, że PKO Bank Polski, dysponujący siecią blisko 1100 oddziałów i 500 agencji w całej Polsce, wypełnia tę lukę. Warto przy tej okazji dodać, że rządowy zespół wypracował rozwiązania dające możliwość korzystania przez przedsiębiorców z identycznych ułatwień w instalowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych, którymi dysponują obecnie gospodarstwa domowe – zaznacza Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Klient może skorzystać z kredytowania rozłożonego nawet na 10 lat. Oprocentowanie kredytu to 4,99 proc., prowizja wynosi 0,99 proc. Aby skorzystać z tak preferencyjnych warunków cenowych, wystarczy w ciągu trzech miesięcy od uzyskania finansowania przedstawić dokumenty potwierdzające zakup i montaż urządzeń za co najmniej 85 proc. kwoty pożyczki. Panele słoneczne mogą być zamontowane niezależnie od źródeł ciepła nowej generacji i pozwalają na znaczące zwiększenie niezależności energetycznej budynku. Dodatkowo od 2019 r. wydatki na termomodernizację budynków jednorodzinnych można, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, odliczyć od dochodu.

Ekopożyczka to nie jedyny produkt w ofercie banku mający wspierać ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym. PKO Bank Polski od wielu lat udziela kredytów inwestorskich NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną oraz premią remontową z BGK. Kredyt ten umożliwia spółdzielniom mieszkaniowym lub wspólnotom mieszkaniowym uzyskanie bezzwrotnej pomocy ze środków budżetu państwa w postaci premii termomodernizacyjnej albo premii remontowej z przeznaczeniem na spłatę 20 proc. kwoty kredytu.

Niezmiernie ważnym wkładem Banku w pozyskiwanie środków na inwestycje proekologiczne dla Polski były dwie emisje obligacji rządowych typu green przeprowadzone w lutym 2018 r. i marcu 2019 r., na łączną kwotę 3 mld euro. Organizacja emisji tych szczególnych papierów wartościowych oraz ich uplasowanie na eurorynku przeprowadzone zostały przez PKO Bank Polski wspólnie z konsorcjum zagranicznych instytucji finansowych. Wcześniej, w latach 2009-2017, Bank był uczestnikiem unijnego funduszu Marguerite 1, co pozwoliło na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych o łącznej wartości około 2 mld złotych. Wśród tych projektów znalazły się również przedsięwzięcia służące poprawie stanu środowiska, takie jak budowa instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu. Warto przypomnieć, że była to największa jak dotychczas inwestycja zrealizowana w Polsce w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, a sam projekt był wielokrotnie nagradzany przez Komisję Europejską i stawiany jako wzór w tego typu przedsięwzięciach.

W kwietniu br. PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny jako pierwsze instytucje finansowe w Polsce przystąpiły do pilotażowego projektu Energy Efficient Mortgages (EEM). Projekt ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla energooszczędnych kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania.

Iwona Radomska
ekspert w PKO Banku Polskim