Też będziesz babcią i dziadkiem – pomyśl już dziś o swoim kapitale emerytalnym!

Ciepli, zatroskani o los wnucząt, nieaktywni zawodowo, ale bardzo zaangażowani w życie rodzinne – taki wizerunek babć i dziadków mają tzw. Milenialsi. Przedstawiciele pokolenia Y, które na świat przyszło w latach 1975-1990, wspominają z rozrzewnieniem babcine dobre rady. Minęło tak niewiele czasu, a tak bardzo zmieniło się życie seniorów. Z danych ZUS wynika, że liczba pracujących emerytów wzrosła w ostatnich czterech latach aż o 30 proc.
około min czytania

Polacy pod względem aktywności zawodowej wpisują się coraz wyraźniej w światowy trend. Efektywny wiek przechodzenia na emeryturę z roku na rok rośnie. Z danych OECD wynika, że Polki realnie kończą pracę zawodową w wieku 60 lat, Polacy 2,5 roku później. Ten wiek będzie się dalej przesuwał. Warto spojrzeć w stronę Azji, gdzie mieszkańcy Korei Południowej – zarówno kobiety jak i mężczyźni – stają się nieaktywni zawodowo dopiero w wieku 73 lat!

W Dniu Babci i Dziadka warto więc nie tylko złożyć życzenia obecnym „seniorom”, ale także pomyśleć o sobie za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat i dobrze tę przyszłość zaplanować. Długa aktywność zawodowa będzie jak najbardziej wskazana, ale nie zawsze możliwa, więc – by zabrać wnuki do kina czy na lody z okazji święta – musimy mieć finansowy spokój. Uda się go osiągnąć, jeśli już dziś zaczniemy oszczędzać.

W zależności od tego, jakie mamy potrzeby, możliwości i czas – wybrać możemy spośród wielu opcji dostępnych w PKO TFI.

Oferujemy zarówno fundusze inwestujące w bezpieczne obligacje, jak i akcje skoncentrowane na różnych regionach lub sektorach światowej gospodarki czy surowce. W okresie wzmożonej inflacji powodzeniem cieszą się metale szlachetne, takie jak złoto czy platyna, stanowiące tzw. „twardą walutę”. W naszej ofercie klienci mogą znaleźć subfundusz PKO Akcji Rynku Złota inwestujący w akcje spółek zajmujących się wydobyciem tego surowca. Warto pamiętać, że jest to fundusz cechujący się wysokim ryzykiem i zmiennością notowań – mówi Michał Haupt, kierownik zespołu w Departamencie Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych PKO Banku Polskiego.

Jeśli nie chcesz ryzykować – skorzystaj z możliwości zakupu obligacji Skarbu Państwa indeksowanych o wskaźnik inflacji. To instrumenty finansowe, w których wysokość oprocentowania jest uzależniona od poziomu inflacji i zwiększa się wraz z jej wzrostem.

Początek roku to również dobry moment, aby rozważyć zakup produktu emerytalnego. Pakiet Emerytalny. Program znajdujący się w ofercie PKO Banku Polskiego, umożliwia inwestowanie w fundusze dostosowane do wieku lokujących środki, a także daje szansę na skorzystanie z szeregu ulg podatkowych dostępnych w IKE oraz IKZE – zaznacza Michał Haupt.

Złóż życzenia swoim babciom i dziadkom. Przypomnij dzieciom o święcie, które obchodzą twoi rodzice, a sam zastanów się, co zrobić, by w przyszłości móc godnie podjąć wnuki 21 i 22 stycznia.

Joanna Kozłowska