Historia i znaczenie tradycji świątecznych

Pod koniec grudnia duża część świata zatrzymuje się, aby w ciszy i pokoju obchodzić Boże Narodzenie. To wyjątkowe święto przepełnione jest pięknymi zwyczajami. Każdy z nich ma szczególne znaczenie. Przyjrzyjmy się tym najważniejszym: dzieleniu się opłatkiem, dekorowaniu choinki i obdarowywaniu prezentami.
około min czytania

Święta Bożego Narodzenia to coś więcej niż tylko kilka dni wolnego (dla jednych) czy ważne wydarzenie religijne (dla innych). Są one częścią tego, kim jesteśmy jako naród i jako rodzina. To czas, gdy ludzie czują, że są bliżej siebie. To też okazja, by być dzielić się miłością i dbać o siebie nawzajem.

Od lat świętujemy tak samo, a mimo to część tradycji związanych z „gwiazdką” pozostaje dla nas tajemnicą. Ich sens z biegiem lat umyka. Dlatego chcemy przybliżyć znaczenie tych tradycji bożonarodzeniowych, które są nie tylko szczególnie piękne, ale stanowią o istocie świąt.

Historia świąt Bożego Narodzenia

Historia tradycji świątecznych bierze swój początek w dawnych wierzeniach i praktykach. Wiele zwyczajów bożonarodzeniowych wywodzi się z pogańskich obrzędów zimowego przesilenia, które przed wiekami zostały zaadaptowane przez chrześcijaństwo. W Polsce tradycje świąteczne często łączą się z głęboką religijnością. Wigilia Bożego Narodzenia odzwierciedla zarówno chrześcijańskie, jak i lokalne tradycje. Dwanaście potraw symbolizuje dwunastu apostołów, a ich uroczyste spożywanie jest odwołaniem do Ostatniej Wieczerzy, co przypomina o chrześcijańskich korzeniach tego święta. Każda potrawa ma swoje specjalne znaczenie i często jest przygotowywana zgodnie z lokalnymi przepisami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Tak właśnie tworzy się ten niezwykły splot między starą chrześcijańską tradycją i miejscowymi interpretacjami jej poszczególnych elementów, który pod każdą szerokością geograficzną może przybierać różne formy. Dodajmy, że tradycje są sposobem przekazywania kultury i historii z pokolenia na pokolenie. Wspólne przygotowania i rytuały sprzyjają zacieśnianiu więzi rodzinnych i społecznych, przypominając o znaczeniu wspólnoty i wspólnych korzeniach.

Tradycja ozdabiania choinki na święta

W polskiej tradycji Boże Narodzenie poprzedza niemal miesięczny okres adwentowego oczekiwania, w którym ozdabiane są domy, organizowane spotkania z przyjaciółmi i współpracownikami na wigilijnym „śledziku”, a wreszcie rozpoczyna się czas przygotowania potraw, po czym świat na dwa-trzy dni cichnie. Zwyczajów i tradycji związanych z tym okresem jest bez liku, a każdy region i każda rodzina ma własne.     

Jednym z najprzyjemniejszych uniwersalnych rytuałów i zarazem jedną z najbardziej rozpoznawalnych tradycji świątecznych jest ozdabianie choinki. Ma ono swoje korzenie w dawnych wierzeniach, gdzie zimozielone drzewa symbolizowały życie. Wierzono, że posiadają one magiczną moc przetrwania surowych zimowych warunków. Ich wieczna zieleń była postrzegana jako obietnica odrodzenia i nadziei na nowe życie, co czyniło je ważnym symbolem w okresie zimowego przesilenia. Ludzie ozdabiali je, aby zapewnić sobie pomyślność i ochronę przed złymi mocami.

Z czasem ta pogańska tradycja została zaadoptowana przez chrześcijaństwo. Ozdabianie choinki stało się częścią obchodów Bożego Narodzenia, symbolizując radość i nadzieję związaną z narodzinami Jezusa. Drzewo, które niegdyś było symbolem odrodzenia, teraz stało się symbolem wiecznego życia w chrześcijańskiej wierze. Współcześnie ozdabianie choinki to rytuał, który łączy rodziny i społeczności. Podczas wspólnego wieszania bombek i światełek na pachnącym drzewku domy wypełniają się radością, a uroczyste zapalenie choinki w miastach staje się ważnym wydarzeniem dla ich mieszkańców.

Tradycja dzielenia się opłatkiem

Historia dzielenia się opłatkiem sięga wczesnego chrześcijaństwa i jest bezpośrednio związana z eucharystią, czyli sakramentem komunii świętej, który symbolizuje ciało Chrystusa. Opłatek, zwykle biały i cienki wafel z mąki pszennej, jest symbolem chleba używanego podczas ostatniej wieczerzy Jezusa z apostołami. Z czasem, ten religijny gest przeniósł się do domów, stając się ważnym elementem polskiej świątecznej tradycji.

W Polsce zwyczaj ten nabrał szczególnie głębokiego znaczenia. W wigilijny wieczór, przed rozpoczęciem posiłku, rodzina zbiera się wokół stołu, na którym leży opłatek. Rozpoczynając od najstarszej osoby, kolejno każdy łamie kawałek opłatka od osoby obok, składając sobie nawzajem życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności. Ten gest symbolizuje jedność, miłość i przebaczenie. W tym momencie wszelkie konflikty i niesnaski powinny zostać zapomniane.

Dzielenie się opłatkiem ma również wymiar społeczny. W polskiej tradycji istnieje zwyczaj wysyłania opłatków do dalekich krewnych lub przyjaciół, co podkreśla utrzymanie rodzinnych i przyjacielskich więzi, nawet na odległość. Jest to także wyraz pamięci o tych, którzy są samotni, chorzy lub w potrzebie, a zaproszenie ich do wspólnego stołu lub odwiedziny z opłatkiem wpisane są w wigilijną tradycję radości i pojednania. 

Chcesz szczególnie zadbać w tym roku o swoich bliskich?

Nie kupuj kolejnych drobiazgów do domu czy osławionych kolorowych skarpetek. Pokaż swoim najbliższym, że są dla Ciebie szczególnie ważni – zakup polisę ubezpieczeniową i zadbaj o to, by mieli poczucie bezpieczeństwa na wypadek choroby, wypadku lub innych zdarzeń losowych. To tak niewiele wymaga, a tak wiele znaczy!

Zwyczaj obdarowywania się prezentami na święta

W obecnych czasach częściej naszą uwagę przykuwa myślenie myślenie o tym, jakie prezenty kupić pod choinkę niż to, dlaczego właściwie je sobie sprawiamy. Tymczasem obdarowywanie się prezentami podczas świąt Bożego Narodzenia to tradycja, która ma zarówno głębokie historyczne korzenie, jak i ważne znaczenie współczesne, łącząc ludzi poprzez gesty życzliwości i miłości.

W chrześcijaństwie zwyczaj ten często kojarzony jest z biblijną historią Trzech Króli, którzy przynieśli dary Jezusowi. Hołd w postaci złota, kadzidła i mirry był wyrazem poddania i szacunku. Ta historia, choć tak odległa od współczesnych czasów, stała się inspiracją dla tradycji obdarowywania się prezentami jako wyrazu miłości i troski.

W wielu kulturach obdarowywanie się prezentami związane jest także z postacią św. Mikołaja, który według tradycji przynosi prezenty grzecznym dzieciom. Jest to postać, która symbolizuje hojność i dobroć, a jej legenda jest wiecznie żywa.

Współcześnie wymiana prezentów podczas świąt Bożego Narodzenia stała się jednym z centralnych elementów świętowania. Jest to okazja do wyrażenia uczuć i dbałości o bliskich. Prezenty często są starannie wybierane, aby sprawić wielką radość obdarowanej osobie.

Zwyczaj ten ma również ważny aspekt społeczny. Wręczanie sobie prezentów to nie tylko wymiana materialnych dóbr, ale przede wszystkim okazja do okazania uwagi, troski i miłości. Jest to także czas, kiedy wielu ludzi pamięta o ludziach, którzy nie mieli w życiu szczęścia. Wspierani są oni dzięki organizowaniu licznych akcji charytatywnych. Obdarowywanie się prezentami na Boże Narodzenie to więc coś więcej niż tylko tradycja – to wyraz głęboko zakorzenionych wartości ludzkich, takich jak życzliwość, hojność i miłość.