Lata pracy na zleceniu

Umowa zlecenie to popularna forma kontraktu. Zazwyczaj zawierana jest na określony czas. Choć postrzega się ją jako mniej atrakcyjna, wiele osób decyduje się na tę formę zatrudnienia. Czy wlicza się jednak do lat pracy?
około min czytania

Na rynku pracy funkcjonuje kilka typów umów, a to, która forma zatrudnienia będzie korzystniejsza, zależy często od naszych oczekiwań, charakteru obowiązków czy okoliczności. Ponad 1,1 mln. Polaków pracuje obecnie na podstawie umów cywilnoprawnych. Pomimo, że nie gwarantuje w pełni ochrony praw pracowniczych i bezpieczeństwa, to rodzaj współpracy, który pracodawcy podejmują się najchętniej. Czy osoby poszukujące pracy również?

Czym jest umowa zlecenie?

To wciąż jedno z najbardziej popularnych form zatrudnienia, w której obie strony mogą się porozumieć i swobodnie ustalić warunki. Formalnie wszystkie umowy cywilnoprawne, w tym umowa zlecenie nie stanowią umów o pracę, ale o świadczenie usług.

Nie podlegają zatem przepisom prawa z Kodeksu pracy, tylko przepisom z Kodeksu cywilnego. Obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł brutto, czyli o 1,30 zł więcej niż w 2020 r.

Warto wiedzieć:

 • Jak wynika z raportu przygotowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny, 42 proc. osób, które rozpoczęły karierę zawodową na umowie cywilnoprawnej, po trzech latach znajduje pracę na umowie o pracę, 28 proc. wciąż pracuje na umowie cywilnoprawnej, a 23 proc. traci pracę. Według Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych, prawie co trzeci zatrudniony na umowę zlecenie lub dzieło w czasie pandemii zmienił miejsce pracy lub zawód.

Umowa zlecenie dla młodych osób?

Gdy priorytetem jest bezpieczeństwo, rodzina czy spłata kredytu, umowa o pracę na czas nieokreślony to zdecydowanie najlepsza forma zatrudnienia. Dzięki niej możemy zyskać szereg uprawnień tj. ubezpieczenie, coroczny urlop do wykorzystania czy dodatki do pensji. Osobom młodszym, zwłaszcza w trakcie studiów taka sytuacja nie jest aż tak niezbędna. Wielu z nich nie myśli o stażu pracy, pewności zatrudnienia czy emeryturze.

W takim przypadku umowa zlecenie może okazać się dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza, że do 26 roku życia posiadając status studenta całą kwotę brutto można otrzymać prosto na konto, bez potrącania z niej jakichkolwiek składek.

Jestem na trzecim roku studiów i pracuję jako recepcjonistka na umowie zlecenie już prawie dwa lata. Zdobywam doświadczenie, a przy okazji mogę sobie dorobić. Ta umowa jest znacznie prostsza w dokumentacji, co oszczędza nie tylko mój czas, ale i pieniądze – mówi Ania, studentka zarządzania.

Umowa zlecenie a staż pracy

Staż pracy określa nasze przywileje i obowiązki na rynku pracy. Osiągnięcie odpowiedniego okresu zatrudnienia, daje pracownikowi prawo m.in. do świadczenia emerytalnego, wyższego wymiaru urlopu czy prawo do urlopu wychowawczego. Jest liczony jednak wyłącznie od umów, które podlegają Kodeksowi pracy. Ponieważ umowa zlecenie jest cywilnoprawna, okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie nie jest wliczany do stażu pracy.

Pracuję na budowie ponad 10 lat. Oczywiście chciałbym mieć umowę o pracę i pewną sytuację, ale w tej branży to wcale nie jest takie proste. Zleceń jest sporo, otrzymuję dobre wynagrodzenie, więc na razie nie myślę o stażu pracy – opowiada Michał, 30-letni budowlaniec.

Czy umowa zlecenie wlicza się do lat pracy? 

Minimalne świadczenie emerytalne przysługuje kobietom po ukończeniu 20 lat stażu pracy i mężczyznom po 25 latach stażu pracy. Mimo, że rodzaj kontraktu nie podlega stażowi pracy, umowa zlecenie wlicza się do emerytury. Wszystko za sprawą ubezpieczenia społecznego, które musi być opłacane przez zleceniodawcę przy każdej współpracy ze swoim pracownikiem.

– Jestem ochroniarzem od wielu lat. Dzięki umowie zlecenie bez problemu mogę pracować w trzech różnych miejscach. Zdaję sobie sprawę z niskiej emerytury, ale na tę chwilę cieszę się, że mam pracę – twierdzi Zbigniew, 55-letni ochroniarz.

W skład ubezpieczenia społecznego wchodzi:

 • wypadkowe – od 0,40 proc. do 3,60 proc. – w całości opłacane przez zleceniodawcę,
 • ubezpieczenie emerytalne – 19,52 proc.,
 • rentowe – 8 proc.,
 • zdrowotne – 9 proc. – w całości opłacane przez zleceniodawcę.

Od umowy zlecenia pobierane są również następujące składki, które w całości opłacane są przez zleceniodawcę:

 • Fundusz Pracy – 2,45 proc. pracy. Z racji tego, że umowa zlecenie podlega obowiązkowemu odprowadzaniu składek emerytalnych i rentowych, wlicza się do emerytury przez taki czas, w którym podlega oskładkowaniu,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10 proc.,
 • emerytura obliczana jest na podstawie wysokości odprowadzonych składek przez wszystkie lata. Od 1 marca 2021 r. minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto.

Korzyści pracy na zleceniu Choć często umowa zlecenie jest traktowana jako gorsza od umowy o pracę, taki rodzaj kontraktu może wiązać się zarówno dla pracownika jaki i pracodawcy z wieloma korzyściami.

W tym przypadku obie strony mogą wspólnie ustalić strategię:

 • zastąpić zleceniobiorcę przez osobę trzecią,
 • swobodnie kształtować jej treści i ustalić warunki,
 • ustalić miejsce i czas wykonywania pracy,
 • wprowadzić dodatkowe profity w postaci np. płatnych urlopów czy zwolnień lekarskich.

O potrzebie likwidacji umów zlecenia mówi się już od dawna. Czasy jednak sprawiły, że drastyczna zmiana nie tyle poprawi sytuację pracowników, co ograniczy ich zatrudnienie, bowiem elastyczność zatrudnienia jest szczególnie teraz ważna i potrzebna pracodawcom.

Na wypadek nagłej niezdolności do pracy lub poważnego zachorowania warto pamiętać o Ubezpieczeniu na życie. Klienci, którzy korzystają z bankowości internetowej iPKO, mogą kupić Polisa Moje Życie24 online, przez 24h na dobę i 7 dni w tygodniu.

Michalina Nowak