Nowa rzeczywistość, nowe (szersze) ubezpieczenie

Nowa rzeczywistość lub nowa normalność – tak o epoce COVID i postCOVID mówią socjologowie. Zwracają uwagę na to, że musimy być przygotowani na znacznie częstsze zmiany i towarzyszące nam nieustannie ryzyko. Z myślą o tym, by zapewnić swoim klientom większe poczucie bezpieczeństwa i zadbać o ich komfort PKO Bank Polski wspólnie z PKO Ubezpieczenia rozszerzają zakres ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych PKO Mastercard Platinum i PKO Visa Infinite.
około min czytania

Rozszerzona ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od 19 marca dla posiadaczy nowych kart. Ci, którzy mają już w swoich portfelach PKO Mastercard Platinum lub PKO Visa Infinite będą mogli skorzystać z nowych warunków ubezpieczeń od 8 kwietnia.

W czasie podróży za granicą

Szerszy zakres ubezpieczeń uwzględnia zachorowanie na COVID-19 w trakcie podróży zagranicznej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zachorowania na COVID-19 i kwarantannę. Posiadacz karty może liczyć na zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy medycznej w razie nieszczęśliwego wypadku lub hospitalizacji w czasie pobytu za granicą w czasie epidemii, a jeśli nie będzie to możliwe od razu, wówczas na podstawie rachunków i dowodów zapłaty Ubezpieczyciel dokona zwrotu kosztów związanych z leczeniem. W przypadku kwarantanny nałożonej decyzją lokalnych władz lub w wyniku indywidualnego zaświadczenie lekarskiego, która wydłużyła pobyt za granicą, posiadacz karty może uzyskać pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Koszty zwracane są na podstawie rachunków i dowodów zapłaty.

Bywa, że w wyniku pandemii z dnia na dzień zmieniają się nasze plany. W nowym zakresie ochrony dla posiadaczy wspomnianych kart kredytowych dostępne jest ubezpieczenie również od takich zdarzeń. Ubezpieczyciel zwraca koszty zakupu biletu na wydarzenie, odbywające się na terenie dowolnego państwa na świecie o charakterze kulturalnym, rozrywkowym lub sportowym, w przypadku, gdy bilet został opłacony kartą i nie może zostać użyty zgodnie z przeznaczeniem, np. z powodu nagłego zachorowania albo nieszczęśliwego wypadku. Nie podlega temu ubezpieczeniu przypadek zgubienia biletu.

Narciarzy i snowboardzistów zainteresuje z kolei ubezpieczenie niewykorzystanego karnetu lub ski-pass do kwoty 600 zł. Jeżeli w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczony nie jest w stanie wykorzystać posiadanego karnetu imiennego lub karnetu ski–pass, Ubezpieczyciel dokona zwrotu jego kosztów proporcjonalnie do niewykorzystanej jego części. Zwrot kosztów następuje wyłącznie w sytuacji, gdy posiadacz karty nie miał możliwości dokonania zwrotu niewykorzystanego karnetu do sprzedawcy.

… i w kraju

Nowe elementy ubezpieczeń dla posiadaczy kart PKO Mastercard Platinum i PKO Visa Infinite obejmują też podróże po Polsce. W trakcie krajowych wycieczek posiadacze tych kart zyskają ubezpieczenie kosztów pomocy medycznej w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, w tym również na COVID-19. Ubezpieczenie obejmuje organizację pomocy medycznej, pokrycie kosztów wizyty lekarskiej oraz transportu medycznego. Nowy zakres ubezpieczeń obejmuje także zwrot kosztów wynikających z sytuacji, w których zniszczeniu uległ bagaż oraz sprzęt sportowy, a także kosztów wynikających z rezygnacji z wyjazdu lub konieczności skrócenia pobytu w miejscu wypoczynku. Konieczność rezygnacji z wyjazdu lub skrócenia pobytu mogą wynikać z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, któremu uległ posiadacz karty lub członek najbliższej rodziny lub partner.

Szczegółowe warunki nowego zakresu ubezpieczeń można znaleźć na stronach serwisu internetowego banku odpowiednio dla karty PKO Mastercard Platinum i PKO Visa Infinite.