Faktoring a kredyt – co wybrać?

Zakup materiałów, wynagrodzenie dla pracowników, utrzymanie biura, składki oraz podatki – to tylko niektóre koszty związane z prowadzeniem działalności. Jako przedsiębiorca doskonale wiesz, że firma, by funkcjonować i się rozwijać, potrzebuje finansowania.
około min czytania

Źródła pozyskiwania środków możemy podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne. Do tych drugich zaliczamy m.in. faktoring i kredyt. Czym się różnią i co wybrać?

Zanim przejdziemy do odpowiedzi na to pytanie, zatrzymajmy się na chwilę przy źródłach finansowania.

Wewnętrzne to środki własne przedsiębiorstwa, jego udziałowców oraz akcjonariuszy, czyli zysk netto, amortyzacja, wkład własny bądź wpływy ze sprzedaży aktywów.

Zewnętrzne natomiast to obcy kapitał, czyli środki pochodzące od podmiotów niezwiązanych z firmą. Chodzi m.in. leasing, dotacje, emisje akcji czy kredyt lub faktoring. W tym artykule przyjrzymy się bliżej dwóm ostatnim.

Kredyt

Kredyt to pierwsze co nasuwa się na myśl, gdy potrzebujemy pieniędzy. Na rynku dostępne są różne jego rodzaje przeznaczone dla firm. Wśród nich można wymienić m.in. kredyt obrotowy, który pozwoli Ci sfinansować bieżącą działalność oraz inwestycyjny, czyli na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że w ubiegłym roku mikroprzedsiębiorcy chętniej niż w 2022 r. korzystali z kredytów bankowych. Wartość portfela sięgnęła 73,1 mld zł. Jak czytamy w komunikacie BIK, „największym segmentem rynku kredytów dla mikrofirm były usługi, a drugi po tym względem był handel”. Spadła natomiast wartość portfela kredytów inwestycyjnych mikrofirm.

Prognozy na przyszłość są jednak obiecujące. Analitycy BIK przewidują, że w bieżącym roku mikrofirmy zaciągną o 12,5 proc. więcej kredytów inwestycyjnych, obrotowych oraz w rachunku niż w 2023 r., a to za sprawą oczekiwanego wzrostu gospodarczego.

Faktoring

Sprzedajesz towary lub usługi i wystawiasz faktury z odroczonym terminem płatności? Dzięki faktoringowi nie musisz czekać na przelew od swojego odbiorcy. To rozwiązanie pozwoli Ci uwolnić pieniądze „zamrożone” w fakturach.

Jak to działa? Firma faktoringowa nabywa wystawione przez Ciebie faktury i wypłaca Ci za nie pieniądze. Zaliczka wynosi zwykle 80-90 proc. wartości faktury brutto. Kiedy nadejdzie termin płatności określony na dokumencie, Twój odbiorca wpłaci pieniądze na konto firmy faktoringowej, a ta zrobi rozliczenie końcowe.

Możesz finansować faktury sprzedażowe. Wtedy masz do czynienia z faktoringiem należnościowym. Do wyboru jest faktoring pełny, w którym firma faktoringowa weźmie na siebie ryzyko braku płatności ze strony Twojego odbiorcy lub niepełny, czyli bez przejęcia tego ryzyka. W przypadku tego drugiego pamiętaj, jeśli zdarzy się sytuacja, że Twój kontrahent nie ureguluje swojego zobowiązania, firma faktoringowa może wystąpić do Ciebie z tzw. regresem, czyli prośbą o zwrot środków.

Faktoring to świetne rozwiązanie, jeśli chcesz poprawić swoją płynność finansową. O tym, że ma on potencjał świadczy systematycznie rosnąca liczba przedsiębiorstw korzystających z tej formy finansowania. Obecnie w Polsce jest ich już ponad 26 tys. Najczęściej decydują się na niego producenci i dystrybutorzy. Dzięki faktoringowi mają spokojną głowę i środki na regulowanie bieżących zobowiązań.

Czym faktoring różni się od kredytu?

To dwie różne formy finansowania. Wybór między nimi zależy od potrzeb, sytuacji finansowej i preferencji przedsiębiorstwa.

W faktoringu nie pożyczasz pieniędzy z banku. Firma faktoringowa przedpłaca Ci środki, które fizycznie zarobiłeś. Dodatkowo jest on rozwiązaniem elastycznym, które możesz dopasować do sezonowości swojej sprzedaży.

W przypadku niektórych umów faktoringowych pieniądze możesz mieć nawet tego samego dnia, podczas gdy procedura kredytowa trwa dłużej.

Faktoring poprawia bieżącą płynność finansową. Otrzymujesz środki przed terminem płatności wierzytelności, często bez konieczności przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń. W przypadku kredytu bank ich niekiedy oczekuje.

Kredyt spłacasz Ty, a limit faktoringowy, dzięki cesji wierzytelności, Twój kontrahent.

Faktoring należnościowy nie jest traktowany jako zobowiązanie, nie wpływa na zdolność kredytową i nie powoduje zadłużenia. W tym produkcie firma faktoringowa może też wziąć na siebie ryzyko braku płatności ze strony Twojego odbiorcy.

W przypadku kredytu ważna jest historia i zdolność kredytowa Twojego przedsiębiorstwa. Dla firmy faktoringowej liczy się przede wszystkim historia współpracy z Twoim odbiorcą.

Wydatki związane z faktoringiem możesz wrzucić w koszty i odliczyć od nich podatek.

Co do zasady, faktoring jest zabezpieczony należnościami przyszłymi, które przedsiębiorstwo otrzyma od swoich klientów. Kredyt natomiast może być zabezpieczony różnymi aktywami lub wymagać gwarancji, zależnie od jego rodzaju i umowy.

Dzięki faktoringowi możesz ograniczyć koszty administracyjne monitorowania i egzekwowania swoich należności.

Faktoring wpływa na poprawę struktury bilansu, czyli lepsze wskaźniki rotacji należności i zobowiązań. Kredyt jest księgowany jako zobowiązanie, czyli obniża Twoją zdolność finansową – wyjaśnia Sebastian Trzciński, Dyrektor ds. Sprzedaży dla Przedsiębiorstw w PKO Faktoring. – Dzięki wcześniejszemu uregulowaniu zobowiązań możesz też uzyskać u dostawców rabaty. Te zaś mogą w znacznym stopniu pokryć koszty usługi – dodaje.

Zastanawiasz się, czy wybrać faktoring? Skontaktuj się z naszym sprzedawcą, który pomoże Ci dobrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom!