Firma w zawieszeniu

Posiadanie własnej firmy to nie zawsze jest „łatwy kawałek chleba”. Gdy na horyzoncie pojawia się kryzys, likwidacja działalności to ostateczność. Jest bowiem rozwiązanie, które może nam pomóc nie zniknąć całkowicie z rynku – jest nim zawieszenie działalności.
około min czytania

Wybuch pandemii przestraszył właścicieli firm. W ciągu miesiąca liczba zawieszonych działalności gospodarczych wzrosła o ponad 150 proc. – z 19 tys. w lutym 2020 r. do 48,6 tys. w marcu, czyli pierwszym miesiącu obowiązywania w Polsce stanu epidemicznego. Jeszcze w lutym przedsiębiorcy założyli 23,4 tys. działalności, dwa miesiące później – zaledwie 10,2 tys., o 66 proc. mniej niż rok wcześniej. W całym 2020 r. ponad 280 tys. właścicieli zawiesiło swoją działalność – wynika z danych systemu CEIDG. Dzięki temu nie trzeba było płacić ZUS-u ani podatków, a odwieszenie działalności było dużo prostsze niż założenie jej na nowo. Pomimo, że w tym roku liczba aktywnych firm znowu zaczęła rosnąć, złożenie wniosku o zawieszenie działalności wciąż jest dobrą alternatywą do pokonania trudnego okresu. Jak to zatem zrobić?

CEIDG – Zawieszenie działalności

Przy zawieszeniu działalności jest istotne, aby spełnić wszystkie warunki i świadomie skorzystać z tego rozwiązania.

  1. Rozwiąż umowy z pracownikami – dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę, w drodze powołania, wyboru, mianowania lub na spółdzielczą umowę o pracę. Następnie wyrejestruj swoich pracowników z ubezpieczenia w ciągu 7 dni.
  2. Zaplanuj termin – zawieszenia działalności można dokonać w dowolnym dniu, ale robiąc to na początku miesiąca, zapłacimy mniejszą składkę zdrowotną, a zawieszona działalność nie będzie generować dodatkowych kosztów. Możesz ją zawiesić na dowolnie długi okres (nie krótszy jednak niż 30 dni) i dowolną liczbę razy.
  3. Zadbaj o swoje ubezpieczenie – w trakcie zawieszenia firmy nie płacisz składek, więc nie podlegasz ubezpieczeniom w ZUS, a to wiąże się z brakiem możliwości korzystania z publicznej służby zdrowia. Warto zatem zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub skorzystać z ubezpieczenia członków rodziny.

Wzór wniosku CEIDG w 3 krokach

Krok I – Złóż wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej. Możesz to zrobić aż na 4 sposoby:

  • Online – przez biznes.gov.pl – zaloguj się Profilem Zaufanym i wypełnij elektroniczny kreator wniosku. Następnie podpisz go elektronicznie Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem.
  • Online – przez stronę CEIDG – zarejestruj się na stronie, wypełnij formularz CEIDG-1 i podpisz go Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.                  
  • W urzędzie – złóż wniosek osobiście lub przez pełnomocnika. W urzędzie otrzymasz odpowiedni formularz, ale możesz również wypełnić go już wcześniej, pobierając ze strony CEIDG. Następnie podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu miasta lub gminy. Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń pod 801 055 088 lub 22 765 67 32.                                      
  • Pocztą – wniosek możesz również wysłać listem poleconym, opatrzonym własnoręcznym podpisem oraz potwierdzonym przez notariusza.

Prawidłowo wypełniony wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej CEIDG-1 powinien zawierać takie informacje jak: cel złożenia wniosku, dane osoby składającej wniosek oraz firmy, informacje o zawieszeniu firmy oraz dodatkowe adnotacje o np. naczelnikach urzędów skarbowych odpowiednich dla danego przedsiębiorcy.

Krok II – Czekaj cierpliwie – Urząd sprawdza wniosek

Jeżeli wniosek będzie nieprawidłowy i pojawią się jakieś nieścisłości zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany. Następnie masz 7 dni roboczych, aby poprawić wniosek i ubiegać się ponownie o pozytywne rozpatrzenie.

Krok III – Twoja działalność gospodarcza zostaje zawieszona

Jeżeli wniosek będzie poprawny, działalność gospodarcza zostanie zawieszona od dnia wskazanego we wniosku do dnia wskazanego w odrębnym wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej lub ustanowienia zarządu sukcesyjnego. Zawieszenie firmy nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po wpłynięciu wniosku.

Czy warto zawiesić działalność gospodarczą?

Zróbmy to w przypadku przejściowych problemów finansowych lub trudnej sytuacji osobistej, która uniemożliwia nam zarządzanie biznesem. W tym czasie nie musimy płacić składek na ZUS i składać deklaracji ZUS. Ponadto nie trzeba martwić się o zaliczki na podatek dochodowy ani nie trzeba składać deklaracji VAT.

Co prawda nie możemy wykonywać obowiązków związanych z działalnością gospodarczą, ale wciąż mamy prawo do wykonywania czynności, które będą stanowić dla nas źródło przychodu. Możemy zatem podjąć się nowej pracy na umowę zlecenie/dzieło/pracę lub zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

W pierwszym kwartale bieżącego roku, o ponad 35 proc. spadła liczba wniosków o zawieszenie działalności – wynika z danych przekazanych przez MRPiT. Z uwagi na rozmrożenie gospodarki oraz nadchodzący okres letni, liczba zawieszonych działalności nie powinna więc rosnąć. Jednak decydujący wpływ będzie miał dalszy rozwój pandemii oraz zmiany wciąż ustalane przez rząd, które być może wejdą niebawem w życie.

Zawieszenie działalności zrobimy poprzez bankowe firmowe konto, z którego mamy dostęp do CEIDG. W PKO Banku Polskim to bardzo proste. Wystarczy założyć PKO Konto dla firm.

Michalina Nowak