Miliony dofinansowania na przetwórstwo rolno-spożywcze w Polsce

Przetwórstwo warzyw i owoców w Polsce, a także przetwórstwo mięsne i rybne w Polsce mają szansę na dalszy rozwój dzięki krajowym i unijnym programom dofinansowania. Inwestycje zaowocują wzrostem sprzedaży i rozkwitem branży. Zobacz, z jakich dopłat mogą skorzystać rolnicy i przedsiębiorcy, którzy postawili na przetwórstwo żywności.
około min czytania

Polskimi flagowymi produktami spożywczymi są: mięso drobiowe i wieprzowe, mrożonki owocowe, zagęszczony sok jabłkowy, mrożonki warzywne i serwatka. Dobrze ma się także przetwórstwo rybne i przetwórstwo pieczarek. W dalszej kolejności są: pozostałe przetwórstwo warzywne czy przetwórstwo jaj.

Sektor przetwórstwa rolno-spożywczego to duża i ważna gałąź polskiej gospodarki. Odpowiada ona za niemal 10 proc. krajowej produkcji wytworzonej i 6 proc. łącznej wartości dodanej brutto! Jeśli chodzi o znaczenie poszczególnych sektorów w produkcji sprzedanej przemysłu, to przewyższa ona wielkością wszystkie inne istotne branże, jak np. przetwórstwo tworzyw sztucznych, przetwórstwo metali, przetwórstwo drzewne, a nawet przetwórstwo ropy naftowej.

Mimo to, efektywność tego sektora jest poniżej średniej unijnej. Eksperci są zgodni – żeby zwiększyć konkurencyjność, konieczne jest zwiększenie wydajności polskich przedsiębiorstw. A to oznacza inwestycje.

Dofinansowanie na przetwórstwo rolne

W poprzedniej dekadzie wartość produkcji w przetwórstwie żywności rosła średnio o 4,5 proc. rocznie. Rósł rynek krajowy, ale też eksport na rynki europejskie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W drugiej dekadzie XXI wieku, pod wieloma względami bardziej skomplikowanej, nie wystarczy zachować wysokich wolumenów produkcji, aby utrzymać tę dynamikę wzrostu. Polski sektor przetwórstwa musi liczyć się z silną konkurencją zagraniczną, gdzie przedsiębiorstwa są często większe i lepiej wyspecjalizowane, np. w produkcji wysoko przetworzonej bądź organicznej żywności. Inwestycje w nowoczesny sprzęt i systemy zarządzania produkcją są szansą na rozwój polskich przetwórców.

Dofinansowanie przetwórstwa żywności w Polsce – najważniejsze programy

W listopadzie 2022 zakończył się nabór wniosków na unijne środki na inwestycje w przetwórstwo w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Fundusze te mają wesprzeć gospodarki krajów Unii Europejskiej po pandemii COVID 19 i wspomóc proces reorganizacji łańcuchów dostaw. Polska może skorzystać z 58,1 mld euro, z czego część ma trafić do rolników.

Indywidualni rolnicy mogą pozyskać do 500 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięć związanych z przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych lub spożywczych.

Wsparcie mogą także otrzymać podmioty, które posiadają status mikro (do 3 mln zł), małego (do 10 mln zł) lub średniego przedsiębiorstwa (do 15 mln zł). W każdym przypadku przyznane kwoty mogą stanowić do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. To duża szansa dla przedsiębiorstw rolnych, które dzięki tym pieniądzom będą mogły sfinansować między innymi:

  • zakup nowych środków transportu do przewozu i wprowadzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury lub produktów przetworzonych;
  • zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, magazynowania i przygotowania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
  • budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont budynków i budowli niezbędnych do przetwarzania, magazynowania i przygotowania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz obiektów infrastruktury związanej z działalnością przetwórczą i ochroną środowiska.

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ok. 2 tys. wniosków na ponad 6,3 mld zł. Rolnicy i rybacy złożyli ponad 670 wniosków na ok. 217 mln zł. Niektóre kolejne nabory, np. na tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, będą otwarte w I kwartale 2023 roku.

Bezpłatne konto rolnicze z dostępem do ARiMR

    PKO Bank Polski oferuje rolnikom także konto. Klient, który je otworzy, nie poniesie żadnych kosztów prowadzenia, jak również obsługi karty debetowej przez dwa lata, bez żadnych dodatkowych warunków. Do zarządzania kontem służy zarówno aplikacja IKO jak i serwis internetowy iPKO. Dla posiadaczy tego konta wpłaty gotówki w złotych w oddziałach PKO Banku Polskiego są bezpłatne. Bank wprowadził także udogodnienie dla klientów, którzy załatwiają swoje sprawy urzędowe w ARiMR – teraz mogą przejść do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR z serwisu iPKO.

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

KPO to nie jedyna pula funduszy, z której mogą skorzystać przetwórcy. Co prawda w 2023 roku ARiMR nie uruchomi naboru na najpopularniejsze programy, czyli na modernizację gospodarstw rolnych w obszarach A, B, C oraz D, premii dla młodego rolnika ani na dotacje na restrukturyzację małych gospodarstw. Wiadomo jednak, że w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 do wydania zostało ok. 20 proc. budżetu i w tym roku planowany jest m.in. nabór wniosków na modernizację gospodarstw w obszarze E i F (nawadniania i zielonej energii), czy na pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych skutkami wojny w Ukrainie, w tym np. producentów świń (należy spełnić konkretne wymogi). Terminy naborów dla działania „Rozwój gospodarstw”, „Ochrona ekosystemów i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi” oraz „Zarządzanie ryzykiem” są już podane, zaś w działaniach: „Rozwój terytorialny” i „Transfer wiedzy i innowacji” nabory uzależnione będą od potrzeb i dostępności środków.

Na podstawie dokumentu „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027” Polska będzie mogła ubiegać się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Przewiduje on realizację różnych celów, w tym – wsparcie zrównoważonego rozwoju polskich gospodarstw i sektora przetwórstwa, konkurencyjnego rolnictwa, wzmacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich. Budżet Planu Strategicznego 2023–2027 wynosi ponad 25 mld euro, z czego na płatności bezpośrednie przewidziano ponad 17 mld euro.