Przejdź płynnie do faktoringu

Po faktoring sięga coraz większa grupa przedsiębiorców. Nie wszyscy jednak jeszcze wiedzą, jakie mogą mieć korzyści z umowy faktoringu. Nie chodzi tylko o płynność finansową firmy – faktoring to również możliwość zabezpieczenia się przed nieuczciwymi partnerami i ich weryfikacja jeszcze przed rozpoczęciem współpracy.
około min czytania

Polski sektor faktoringowy rośnie znacznie szybciej niż rynek światowy i europejski. Firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów osiągnęły w 2018 r. obroty o wartości 242,8 mld zł. Oznacza to wzrost o 26,7 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Z usługi faktoringu korzysta w Polsce obecnie już blisko 17 tys. przedsiębiorstw. W obrocie krajowym szybszy wzrost zanotował faktoring pełny, natomiast wśród eksporterów wzrosło znaczenie usługi w wersji niepełnej. Faktoring najczęściej wybierają przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie handlu, przemysłu, transportu oraz usług.

Różne odmiany umów faktoringowych

Rozważając skorzystanie z usług faktoringowych, warto zapoznać się z jego odmianami dostępnymi na rynku. Od formy, jaka zostanie wybrana, zależeć będzie m.in. rozłożenie ryzyka związanego z wypłacalnością dłużnika.

  • Faktoring pełny (bez regresu), czyli taki, w którym firma faktoringowa bierze na siebie całe ryzyko niewypłacalności kontrahentów współpracujących z faktorantem;
  • Faktoring niepełny (z regresem), w którym przedsiębiorca otrzymuje finansowanie, ale ryzyko niewypłacalności kontrahentów w dalszym ciągu spoczywa na nim;

Faktoring to jedna usług, które proponuje również swoim klientom PKO Bank Polski. Możemy zdecydować się na wersje: pełną lub niepełną. Korzyści płynące z faktoringu nie tylko wzmacniają pozycję firmy, ale również je stabilność finansową. Sprawiają, że nie musimy tworzyć rezerw i obniżamy ryzyko opóźnień lub braku zapłaty.

Jak to się stało, że faktoring zyskał taką popularność, mówi Mikołaj Skorupski z Polskiego Związku Faktorów.

Faktoring ma bardzo długą historię. Trudno w to uwierzyć.
Historia powstania usługi faktoringu jest dość złożona i jak większość rozwiązań finansowych nawiązuje do osiągnięć starożytnej Mezopotamii i starożytnego Rzymu. Wspaniale tę historię opowiada film FCI, międzynarodowej organizacji skupiającej firmy faktoringowe z całego świata:

Później, w czasach kolonizacji w XVI w, eksporterzy towarów często angażowali faktorów do zwiększenia sprzedaży. Również w Ameryce w XIX w, kiedy szybko rosnąca populacja zwiększała popyt na towary wytwarzane w Europie, zwłaszcza na tekstylia, faktoring był często wykorzystywanym narzędziem.

W Polsce zaś początek rozwoju rynku faktoringu datuje się na pierwsze lata ostatniej dekady XX w. O ile usługi oparte na obrocie wierzytelnościami były powszechnie wykorzystywane w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, o tyle w naszej części Starego Kontynentu pojawiły się dopiero po zerwaniu „żelaznej kurtyny”. Przyczyniło się do tego uwolnienie gospodarek krajów dawnego bloku wschodniego i wejście na te rynki zachodnich banków oraz instytucji finansowych.

Pierwsze transakcje quasi-faktoringowe w Polsce, tj. finansowanie wyselekcjonowanych, pojedynczych faktur, datuje się na rok 1992. Początek zorganizowanego rynku faktoringu przypadał natomiast na rok 1994.

Co jest największą zaletą faktoringu?
Faktoring to dla przedsiębiorców wygodny sposób pozyskiwania środków na finansowanie działalności. Jest przy tym doskonałą formą zabezpieczenia przez ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Usługa faktoringu jest łatwo dostępna, ponieważ uzyskanie finansowania opiera się w niej wyłącznie na wystawionych fakturach. Dzięki swej przystępności faktoring zyskuje na popularności wśród przedsiębiorców i stał się najszybciej rozwijającą się usługą finansową.

W praktyce faktoring polega na zamianie należności na gotówkę. W przypadku, gdy kontrahent zwleka z płatnością za dostarczony towar lub usługę, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Faktoring pozwala mu je uwolnić. Firma faktoringowa wypłaca przedsiębiorcy część pieniędzy wynikających z faktury, a wobec dłużnika podejmuje działania zmierzające do uzyskania zapłaty. Gdy ją otrzyma, wypłaca przedsiębiorcy pozostałą część środków. Dzięki temu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

Jak widać z danych, przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z faktoringu...
Faktoring rozwija się bardzo dynamicznie. W ciągu roku przybyło ponad 80 proc. przedsiębiorstw. Zauważalny silny wzrost liczby klientów obsługiwanych przez członków PZF wiąże się też z faktem, że do związku przystępują nowe podmioty, oferujące m. in. finansowanie dla mikroprzedsiębiorców.

Czy faktoring jest tak skuteczny, jak się pisze?
Jak najbardziej. Faktoring przede wszystkim zdecydowanie podnosi płynność finansową, korzystających z niego przedsiębiorstw. Dzięki łatwo i szybko uzyskanym środkom, mogą one na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Podnosi także elastyczność w podejściu terminów płatności kontrahentów. Czas jaki przedsiębiorca może im dać na zapłatę dzięki faktoringowi może zostać znacznie wydłużony. Wpływa to na wzrost składanych u niego zamówień.

Dostęp do finansowania jest natychmiastowy. Przedsiębiorca nie musi czekać na środki. Może je otrzymać nawet w dniu wystawienia faktury. Ponadto partnerzy biznesowi przedsiębiorcy są powiadamiani o tym, że korzysta on z faktoringu. Stają się dzięki temu znacznie bardziej zdyscyplinowani w podejściu do płatności faktur.

Piotr Dunaj