Rolnik szuka dopłat

Pieniądze na rozwój gospodarstwa wciąż są do wzięcia. Rolnicy mogą się o nie starać m.in. przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy złożyć wniosek – teraz tylko drogą elektroniczną.
około min czytania

W Polsce jest zarejestrowanych 1,3 mln rolników. ARiMR wypłaca każdego roku 14,6 mld zł dopłat bezpośrednich. Ale na horyzoncie pojawiają się nowe przepisy. Mają one sprawić, że środki trafiałyby tylko do aktywnych rolników. Ci, którzy wyłącznie dzierżawią grunt, nie otrzymają pieniędzy. Według szacunków Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa tylko 400 tys. gospodarstw zajmuje się produkcją rolną.

Dopłaty dla rolników

Zanim jednak wszystko się zmieni, rolnicy nadal mogą spokojnie składać wnioski poprzez eWniosekPlus. Jak się okazuje cyfryzacja nie przestraszyła rolników. W 2018 r. w ten sposób złożono 900 tys. wniosków przez internet, a w latach 2019 i 2020 było ich już ponad 1 mln na ok. 1,3 mln wniosków składanych co roku o dopłaty.    

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Do 29 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków.

O wsparcie finansowe na „Restrukturyzację małych gospodarstw” może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Bardzo ważne jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić jeszcze inny warunek – przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.

Warto wiedzieć: Premia na „Restrukturyzację małych gospodarstw” wynosi 60 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza – w wysokości 48 tys. zł po otrzymaniu decyzji i złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność, druga – 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Trwający nabór jest już dziewiątym z kolei finansowanym z budżetu PROW 2014-2020. Pomoc przyznano dotąd ponad 45 tys. rolników, a jej wysokość wynosi łącznie ponad 2,7 mld zł.

Dotacje dla rolników – płatność dla młodych rolników

Młodzi rolnicy, którzy zdecydowali się na ten „zawód” mogą również starać się o wsparcie finansowe. Płatność przysługuje do maksymalnie 50 ha gruntów kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej. Jeżeli obszar ten przekracza limit 50 ha to nadwyżka nie jest brana pod uwagę. 

Płatność przyznawana jest na okres pięciu lat, począwszy od pierwszego złożenia wniosku o płatność dla młodych rolników. Wniosek musi być złożony w ciągu pięciu lat od daty rozpoczęcia działalności rolniczej.

Od roku 2018 okres 5 lat nie jest skracany o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez młodego rolnika, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich 

  • W tym roku wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich można składać w terminie od dnia 15 marca do dnia 17 czerwca 2021 r. Może być również złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 12 lipca 2021 r. Jednak za każdy dzień roboczy spóźnienia płatności będą zmniejszane o 1 proc. należnej kwoty płatności.

Przypominamy, że o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł mogą ubiegać się osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wnioskujący powinni być właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 hektara. Muszą też prowadzić działalność rolniczą – nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik powinien również posiadać lub utworzyć gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro.  Jednym z warunków jest także przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.

Premia dla młodych rolników musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

  • 120 tys. zł – po spełnieniu warunków do przyznania pomocy;
  • 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wszystko na jednym wniosku

W bieżącym roku na jednym formularzu wniosku, wzorem lat ubiegłych, można ubiegać się nie tylko o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (np. JPO, płatności: za zazielenienie, dla młodego rolnika, dodatkowe, związane z produkcją, dla małych gospodarstw), ale także z Programu Obszarów Wiejskich, m.in.: ONW, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne, dobrostanowe i za zalesienie. Można także wnioskować o wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw.

Teraz rolnicy będą musieli rozszerzyć zakres danych podawanych we wniosku o poszczególne uprawy. Dotychczas informacje dotyczące poszczególnych upraw podawali jedynie rolnicy objęci obowiązkiem dywersyfikacji upraw, a więc ci, którzy posiadali co najmniej 10 ha gruntów ornych, albo tacy, którzy realizowali wybrane zobowiązania rolnośrodowiskowe. Pozyskanie takich danych od wszystkich rolników pozwoli na wykorzystanie ich także do realizacji PROW. Chodzi głównie o te działania, w których trzeba wykazać się wielkością ekonomiczną gospodarstwa.

Dotacje unijne dla rolników

Unia Europejska postuluje odejście od dopłat bezpośrednich do areału. Od 1 stycznia 2023 r. nie właściciele gruntu, lecz aktywni rolnicy, faktycznie uprawiający ziemię mają otrzymywać dopłaty bezpośrednie. Producenci chcący uczestniczyć w takim programie, muszą wykazać, że gospodarują na konkretnej ziemi. Premiowani, poprzez dopłaty dla aktywnych rolników, będą gospodarze zmieniający swoją produkcję tak, aby jak najmniej szkodzić środowisku. 

Z leasingiem może być lżej

Prowadzący działalność rolną mogą skorzystać z dogodnego leasingu na maszyny rolnicze. Nie tylko te nowe, ale również używane – nawet do 14 lat. Taką propozycję ma dla nich PKO Bank Polski.

W ofercie są: leasing operacyjny, finansowy lub zwrotny. Dostaniemy również możliwość skorzystania z leasingu z gwarancją ze środków Unii Europejskiej – bank wybierze najbardziej odpowiednią dla nas formę. Poza tym mamy możliwość sfinansowania 100 proc. wartości przedmiotu w walutach PLN, EUR oraz USD.

Sprawdź trzy proste kroki do finansowania.

Tomasz Waligóra