Terminal płatniczy – zmiany zasad w 2022 r.

Duże zmiany na rynku płatności bezgotówkowych. Właściciele firm muszą przygotować się na szereg nowości. Fundacja Polska Bezgotówkowa wprowadza modyfikację swojego programu od marca. A to już druga nowość w tym roku. Pierwsza związana była z Polskim Ładem.
około min czytania

Program Polski Ład wszedł w życie 1 stycznia 2022 r. Wprowadził on nowy obowiązek dla przedsiębiorców – umożliwienia płatności bezgotówkowych.

Zgodnie z nowym prawem właściciel firmy zapewnia możliwość dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w miejscu, w którym prowadzi działalność gospodarczą – w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

Polacy bez gotówki

Z badania zrealizowanego dla Mokka wynika, że płacąc za zakupy online Polacy najchętniej wybierają szybkie przelewy bankowe, w tym BLIK. Z tej formy rozliczeń korzysta aż 52 proc. badanych. Drugą najpopularniejszą formą są karty płatnicze i kredytowe, przy pomocy których za zakupy w internecie rozlicza się 47 proc. ankietowanych. Relatywnie sporo zwolenników mają także aplikacje mobilne, z których korzysta już 20 proc. respondentów.

Rekordzistą jest także BLIK. W IV kw. 2021 r. jego użytkownicy zrealizowali 240 mln transakcji, czyli o 70 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedzającego roku. Cały 2021 r. przyniósł 763 mln transakcji w tym systemie, a od lutego 2015 r., kiedy uruchomiono rozwiązanie, zrealizowano 1,5 mld operacji. Łączna wartość transakcji w IV kw. wyniosła 32,6 mld zł (wzrost o ponad 70 proc. względem analogicznego okresu 2020 r.). W całym poprzednim roku wartość transakcji wyniosła przeszło 103 mld zł. Od początku uruchomienia systemu jest to już 207,5 mld zł. 

Czy terminal jest niezbędny?

Bezgotówkowo to pojęcie szersze niż powszechnie rozumiane jako płatność kartą. Obejmuje ono płacenie m.in. BLIK-iem, za pomocą przelewu czy aplikacji bankowej. A zatem, by spełnić nałożony nowym prawem obowiązek przyjmowania płatności bezgotówkowych, nie trzeba bezwzględnie posiadać terminala płatniczego. Wystarczy, że przedsiębiorca zgodzi się na otrzymanie przelewu czy zapłaty BLIK-iem, Wówczas klient z pomocą swojego smartfona może dokonać płatności bezgotówkowo za towar czy usługę. Taka postawa przedsiębiorcy pozwala wypełnić obowiązek, ale może być źle odebrana przez samych klientów. Sklep czy punkt usługowy, który nie posiada dziś terminala płatniczego, nie budzi zaufania konsumentów.

Pamiętaj!

 • Do 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy, którzy korzystają z terminali płatniczych, mają czas na ich zsynchronizowanie z kasami fiskalnymi. Taki obowiązek nakłada na nich program Polski Ład.

Ulga na terminal płatniczy

Od 2022 r. została wprowadzona nowa ulga w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, która przysługuje przedsiębiorcom opodatkowanym według skali podatkowej, podatkiem liniowym, a także ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorca, który uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, może odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego (np. opłatę interchange, opłatę akceptanta i opłatę systemową oraz opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze).

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione w roku podatkowym, w którym przedsiębiorca rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego i w roku następującym po tym roku.

Powyższe wydatki zostaną ograniczone limitem kwotowym do wysokości:

 • 2500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
 • 1000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż wskazani wyżej. Czyli przedsiębiorców, którzy są zobligowani do posiadania terminala płatniczego.

Program Polska Bezgotówkowa

Kolejną niespodzianką dla przedsiębiorców są zmiany w programie Polska Bezgotówkowa obowiązujące od 1 marca 2022 r.

Od tej daty Fundacja Polska Bezgotówkowa będzie finansować instalację tylko jednego terminala w każdej firmie przystępującej do programu (dotychczas mogły to być aż trzy urządzenia). Operator otrzyma dofinansowanie do obsługi transakcji przyjmowanych na terminalu przez pięć miesięcy (dotychczas było to 12 miesięcy) i do kwoty 42 tys. zł (do marca 2022 r. – 100 tys. zł). Umowy będą nadal zawierane na rok, a po tym terminie zmienią się w umowy na czas nieokreślony. Opłaty za terminal będą obowiązywały od początku umowy, również w przypadku SmartPOS, które dotychczas były dla przedsiębiorców bezpłatne.

Nie wszystkich jednak dotkną zmiany. Dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie transportu osób, urządzeń samoobsługowych oraz dla sektora publicznego, utrzymane zostają dotychczasowe warunki dotyczące liczby terminali oferowanych w programie.

Dotychczas finansowym wsparciem fundacji zostało objętych blisko 350 tys. polskich małych i mikroprzedsiębiorców, u których zainstalowano ponad 480 tys. terminali płatniczych. Z danych NBP wynika natomiast, że na koniec III kwartału 2021 r. w Polsce działało już ponad milion terminali płatniczych w 846 tys. placówek. Liczba akceptantów wynosiła blisko 536 tys.

Terminal poprzez iPKO

 • Klienci PKO Banku Polskiego mogą złożyć wniosek o terminal płatniczy dla swojej firmy w serwisie iPKO.  To tylko kilka kroków:
  1. Należy przejść do zakładki Usługi, następnie Moja firma i wybrać Terminal płatniczy.
  2. Po kliknięciu opcji Złóż wniosek, klient zostanie przekierowany na specjalną stronę partnera programu Polska Bezgotówkowa.
  3. Tu należy wypełnić i złożyć wniosek.
  4. Umowę także można podpisać online.

   

Tomasz Waligóra