„Zmień faktora”, czyli nowa promocja PKO Faktoring

0% prowizji od limitu i okres finansowania do 180 dni – to i wiele więcej zyska przedsiębiorca, który zdecyduje się przenieść swoją obecną umowę faktoringu do PKO Faktoring. Trwa promocja „Zmień faktora”.
około min czytania

Dlaczego warto z niej skorzystać? W ramach promocji prowizja za gotowość faktorską za pierwsze 12 miesięcy obowiązywania umowy wynosi 0%. Ponadto klient może liczyć na finansowanie do 100% wartości faktury brutto, w walutach: PLN, EUR, USD, CZK.

Korzyści jest jednak więcej! To na przykład 13 sesji wypłat co godzinę od 8:30 do 20:30 oraz system transakcyjny Factornet dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Przedsiębiorca zyskuje też możliwość zautomatyzowanego zgłaszania odbiorców i dostawców przez API, a także może liczyć na wsparcie Dedykowanego Opiekuna Klienta.

Promocja trwa do 31 grudnia 2023 r.

Kto może z niej skorzystać? Każdy przedsiębiorca pozytywnie zweryfikowany w PKO Faktoring pod względem posiadania zdolności faktoringowej, którego przychody ze sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły 60 000 000 PLN i który spełnia pozostałe warunki udziału w promocji.
Zalicza się do nich:

  • posiadanie umowy faktoringowej z jakimkolwiek faktorem bądź bankiem mającym siedzibę w Polsce (z wyłączeniem PKO Faktoring), 
  • przeniesienie umowy do PKO Faktoring na podstawie porozumienia zawartego z faktorem lub bankiem, na podstawie którego PKO Faktoring spłaci zadłużenie faktoranta wobec takiego faktora bądź banku lub 
  • przejęcie przez PKO Faktoring umowy faktoringu w oparciu o oświadczenie złożone przez takiego faktora lub bank ze wskazaniem kwoty zadłużenia faktoranta oraz ze zgodą na spłatę tego zadłużenia przez PKO Faktoring lub 
  • zawarcie umowy faktoringowej z PKO Faktoring nie później niż trzy miesiące po rozwiązaniu umowy faktoringu z poprzednim faktorem lub bankiem.

Więcej informacji na temat promocji oraz jej regulamin znajduje się na stronie promocji.