Let’s Fintech with PKO Bank Polski – rozumiemy potrzeby innowacyjnych firm

PKO Bank Polski rozwija projekt Let’s Fintech, dzięki któremu współpracuje ze startupami i angażuje się w wyszukiwanie najbardziej perspektywicznych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku. O pracy zespołu, wdrożeniach i poszukiwaniu kolejnych projektów mówi Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim
około min czytania

Bank od kilku lat angażuje się w rozwój środowiska innowacji w Polsce. Jak wyglądały początki platformy Let’s Fintech, a jak wygląda ona obecnie?

Let’s Fintech with PKO Bank Polski w obecnej formule obchodzić będzie w czerwcu swoje pierwsze urodziny. Jednak początki naszej działalności sięgają 2015 r. W tamtym czasie każde nowe rozwiązanie wiązało się z uruchomieniem długiego i z reguły skomplikowanego projektu wewnętrznego, a świat innowacji porusza się w zupełnie innym tempie. Zauważyliśmy, że potrzebna jest przestrzeń, w której będziemy mogli eksperymentować i testować nowe technologie.  Pierwszym krokiem było uruchomienie siatki oddziałów laboratoryjnych, czyli fizycznej przestrzeni, w której nowe rozwiązania mogły być szybko przetestowane na żywym organizmie. Działania te zbiegły się w czasie z silnym rozwojem ekosystemu startupów w Polsce. To właśnie w latach 2015-2016 na rynku pojawiły się pierwsze akceleratory, a słowo „startup” zaczęto odmieniać przez wszystkie przypadki. Mając infrastrukturę technologiczną pozwalającą na rozwój innowacyjnych produktów, postawiliśmy na podnoszenie wiedzy eksperckiej. Nawiązaliśmy bliską współpracę z czołowymi programami dla startupów w Polsce i na świecie. Pozwoliło nam to na dokładne zrozumienie potrzeb innowacyjnych firm. Zaangażowaliśmy się także w startupowy rynek kapitałowy. Jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce zainwestowaliśmy w firmę oferującą technologie finansowe, a w ubiegłym roku uruchomiliśmy nasz własny fundusz Corporate Venture Capital. Zapewniliśmy również przestrzeń chmurową do współpracy ze startupami oraz włączyliśmy się w budowę bankowej piaskownicy API, która może służyć testowaniu rozwiązań w obszarze otwartej bankowości. Te wszystkie działania tworzą obecny kształt platformy Let’s Fintech with PKO Bank Polski. Przeszliśmy długą drogę – od ścieżki partnerskiej w jednym z programów akceleracyjnych, do autorskiego programu współpracy ze startupami. Mając odpowiednią infrastrukturę, zespół ekspertów, wypracowaną siatkę partnerów w kraju i na świecie oraz możliwość zasilenia wybranych projektów kapitałem, możemy w pełni skupić się na wyszukiwaniu najbardziej perspektywicznych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku. 

Czy możesz powiedzieć coś o Waszym zespole? Wydaje mi się, że współpraca ze środowiskiem startupów wymaga sporej elastyczności i wiedzy eksperckiej z wielu dziedzin…

Trzon naszego zespołu tworzy obecnie 13 osób. Każdy z nas wnosi do niego inną perspektywę. Wśród nas znajdują się osoby z doświadczeniem w bankowości, firmach doradczych, akceleratorach, firmach IT i startupach.  Na każde nowe rozwiązanie jesteśmy w stanie spojrzeć z różnych stron, kompleksowo oceniając możliwości jego wdrożenia w Banku. Bardzo ważnym elementem każdego wdrożenia jest bliska współpraca z jednostkami Banku, które docelowo staną się właścicielami biznesowymi danego rozwiązania. Dzięki takiej praktyce każdy startup rozpoczynając z nami współpracę, otrzymuje dedykowany zespół projektowy. W jego skład wchodzą koordynator merytoryczny, IT oraz biznesowy. W ten sposób zapewniamy współpracującym z nami startupom pełne wsparcie.

Bank ma już na koncie pierwsze udane wdrożenia. Jedno z nich uznane zostało za największe pod względem skali w europejskiej bankowości. Czy możesz powiedzieć więcej o współpracy z Coinfirm i planach rozwoju technologii blockchain w przyszłości?

Z Coinfirm poznaliśmy się w 2017 r. Już wtedy wiedzieliśmy, że wykorzystanie technologii blockchain ma duży potencjał w bankowości i warto przyjrzeć się jej bliżej. Przez kilka miesięcy prowadziliśmy warsztaty i szukaliśmy realnej przestrzeni do podjęcia współpracy. Paradoksalnie stworzył ją problem regulacyjny. Orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, banki zostały zobligowane do stworzenia trwałego nośnika, który zapewni niezmienialność treści dokumentów bankowych, otrzymywanych przez klientów w formie elektronicznej. Mimo że na rynku były już dostępne gotowe rozwiązania, zdecydowaliśmy się postawić na bardziej przyszłościową technologię. Wraz z KIR i Coinfirm stworzyliśmy rozwiązanie bazujące na sieci blockchain. W efekcie umożliwiliśmy zdalną weryfikację autentyczności dokumentów blisko 5 mln klientów. Dodatkowo ćwiczenie pozwoliło nam na kilkumilionową oszczędność na pojedynczej wysyłce oraz rozwinięcie umiejętności w zakresie blockchain. Dziś w Banku działa dedykowane Centrum Kompetencyjne Blockchain, które pracuje nad kolejnymi zastosowaniami technologii. Trwały nośnik opracowany został w oparciu o sieć prywatną blockchain. W tej chwili pracujemy nad wykorzystaniem sieci publicznych. Weryfikujemy, w jaki sposób blockchain można wykorzystać na rynku kapitałowym np. w formie zdecentralizowanej giełdy.

Let’s fintech to platforma, która nie ogranicza się do technologii finansowych. Jakich innych rozwiązań szukacie?

Fintech, czyli startup rozwijający technologie finansowe, traktujemy rzeczywiście dość szeroko. W praktyce każdy startup, który oferuje nowoczesne rozwiązanie Bankowi lub naszym klientom, ma szansę wejść z nami we współpracę. Do tej pory do programu zgłosiło się ponad 300 startupów, z czego niemal połowa firm przedstawiła rozwiązania, które można przenieść do każdego sektora gospodarki. Mam na myśli rozwiązania wspierające obsługę klienta, zapewniające nowe kanały komunikacji jak chatboty, analizujące dane, wspierające rekrutację czy też takie, które mogą zapewniać wartość dodaną klientom np. usługi prawne. Przykładem niestandardowego startupu, który współpracuje z bankiem, jest Quantum.CX. Dzięki połączeniu specjalnych sensorów z możliwościami sztucznej inteligencji, rozwiązanie opracowane przez młodą firmę potrafi w czasie rzeczywistym rozpoznać i zinterpretować ludzkie emocje. Dzięki dodatkowemu systemowi motywacji technologia pomaga w budowaniu nawyku uśmiechania się. W efekcie prosty gest ma realne przełożenie na podniesienie jakości obsługi klienta oraz na lepszą atmosferę w miejscu pracy. Jedynym z pierwszych klientów startupu była sieć restauracji szybkiej obsługi w Stanach Zjednoczonych. Przykład Quantum.CX pokazuje świetnie, że jesteśmy otwarci na nietypowe rozwiązania, które nie są bezpośrednio powiązane z bankowością, a mogą wnieść do niej dużą wartość.

Zakładając, że mam pomysł, który odpowiada potrzebom Banku, w jaki sposób mogę rozpocząć współpracę i na jakie wsparcie liczyć?

Każdy startup, który uważa, że jego rozwiązanie może zostać wykorzystane w PKO Banku Polski, może zgłosić się do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego, który dostępny jest na stronie fintech.pkobp.pl. Jest to najprostsza droga, dająca gwarancję otrzymania informacji zwrotnej. Let’s Fintech nie jest tradycyjnym akceleratorem z zamkniętymi czasowo naborami i sztywnym programem merytorycznym. Zgłoszenia przyjmujemy w trybie ciągłym, a każda współpraca traktowana jest indywidualnie. Jeśli proponowane rozwiązanie okaże się perspektywiczne, kolejnym krokiem będzie ustalenie zakresu współpracy – zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i finansowym. Startup, oprócz dedykowanego zespołu, może liczyć na dostęp do naszej infrastruktury, wsparcie ekspertów, pokrycie kosztów pilotażowego wdrożenia oraz – jeśli na taką się zdecydujemy – współpracę komercyjną z największym bankiem w regionie. Z perspektywy każdego startupu ważne jest też budowanie wiarygodności. Decydując się na współpracę, zapewniamy również wsparcie marketingowe, udział w wydarzeniach branżowych, w których sami uczestniczymy, jak również referencje.

Również, jeśli jestem firmą zza granicy?

Jak najbardziej. Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno z firmami z Polski, jak i ze świata. Co więcej, widzimy nasz program jako dobre miejsce dla zagranicznych startupów, które chcą wejść na rynek w Polsce lub w Europie Środowo-Wschodniej i szukają pierwszego klienta w regionie. Już teraz, spośród zgłoszeń, które otrzymaliśmy do programu, niemal 40 proc. pochodzi spoza Polski.

Który kraj w Twojej ocenie ma największy potencjał, jeśli mówimy o nowych pomysłach dla tradycyjnej bankowości?

Tradycyjnie, największy fintechowy hub to Wielka Brytania. Londyn jako siedziba największych instytucji finansowych, z ponad 60 tys. osób pracujących w sektorze technologii finansowych, od wielu lat króluje w rankingach z mianem centrum fintechu. Od pewnego czasu coraz silniej rozwijają się w tym zakresie kraje skandynawskie. Szwecja, Finlandia, Dania, to jedne z najbardziej „ucyfrowionych” rynków w Europie, co naturalnie przekłada się na rozwój startupów oferujących rozwiązania w tym zakresie, również dotyczących mobilnej bankowości. Ciekawym przykładem jest też Estonia, która swoją startupową siłę buduje w dużej mierze dzięki inicjatywom rządowym. Program e-rezydencji (e-tożsamość oraz dostęp do usług publicznych dla obcokrajowców) pozwala Estonii przyciągać do kraju firmy technologiczne spoza Unii Europejskiej. Dziś e-rezydentów przybywa w Estonii szybciej, niż rodzi się tam dzieci, a silny nacisk na wykorzystanie takich technologii jak sztuczna inteligencja, np. w sądownictwie, daje bodziec do rozwoju kolejnych przedsiębiorstw. Na geografię fintechu można spojrzeć również pod kątem specjalizacji – tutaj warto wspomnieć Maltę, która głównie dzięki swojej otwartości regulacyjnej stała się naturalnie kolebką rozwoju przedsięwzięć blockchainowych.

Czy możesz powiedzieć o najbliższej przyszłości Let’s Fintech with PKO Bank Polski?

Najbliższe miesiące to dla nas przede wszystkim praca nad kolejnymi wdrożeniami. Wspólnie z ośmioma kolejnymi startupami, prowadzimy je m.in. w zakresie cyfrowego zawierania umów, wykorzystania biometrii behawioralnej, współpracy z biurami rachunkowymi, analizy danych mobilnych w ustalaniu optymalnej lokalizacji placówek czy nowych usług dodanych dla naszych klientów. W każdym tygodniu zgłasza się do nas około 10 nowych firm, zatem czekamy, czym jeszcze zaskoczy nas rynek startupów.

Rozmawiał Paweł Wierciński
ekspert w PKO Banku Polskim