PowerB@nk. Zminimalizuj straty i zyskaj jak najwięcej dzięki konsultingowi biznesowemu

Zmieniające się otoczenie powoduje, że firmy muszą częściej dostosowywać swój sposób działania i model biznesowy.
około min czytania

Rolą doradcy jest przewidywanie zmian rynkowych i wspieranie swoich klientów w adaptacji do nowych uwarunkowań biznesowych i technologicznych – tłumaczy Bartłomiej Dwojak, Management Consulting Manager w Accenture.

Nowi prezesi firm muszą wykazać się przed zarządem dużym wzrostem. Potrzebują nowych idei do sprzedania, a te zapewni im konsultant. Daje to obraz na to, czym właściwie jest konsulting biznesowy. Interesujące ?

Co to jest konsulting biznesowy?

Konsulting biznesowy (inaczej doradztwo biznesowe) polega na udzielaniu przez eksperta–konsultanta porad, które mają na celu poprawę sytuacji w firmie. Najczęściej chodzi tutaj o poprawę rentowności przedsiębiorstwa - czasami wymaga to niewielkich zmian, a czasami całkowitej restrukturyzacji.

Trudno tutaj o konkretne przykłady wdrożeń, ponieważ właśnie ich opracowywaniem zajmuje się konsultant. Za swoje usługi pobiera często niemałe opłaty i najczęściej naprawdę wie, co robi. Porady mogą dotyczyć bardzo różnych działów firmy. Czasami konsultant skupia się na marketingu, innym razem na HR, a czasami chodzi nawet o główną strategię firmy i działania kapitałowe na najwyższym szczeblu. Innym razem problem firmy może leżeć np. w przestarzałej technologii. Wtedy uwaga doradcy skupi się na implementacji nowoczesnych rozwiązań, np. z dziedziny IT.

Obszary, w jakich działa konsulting biznesowy

Zazwyczaj konsulting biznesowy dzieli się na następujące działy:

 • doradztwo finansowe (w tym podatkowe i prawne);
 • doradztwo operacyjne (dotyczące strategii zarządzania firmą, w tym jej strategii marketingu, zarządzania procesami i outsourcingiem);
 • doradztwo informatyczne (dotyczy systemów informatycznych firmy, ich poprawek bezpieczeństwa, albo zastępowania starych nowymi);
 • doradztwo strategiczne (w którym pod lupę bierze się całą strategię, jaka stoi za działaniem firmy, często tworzy się ty nowe modele biznesowe).

W czym może pomóc konsulting biznesowy – konkretne korzyści

Doradztwo biznesowe może pomóc rozwiązać ci wszystkie trudności, z jakimi się borykasz, prowadząc firmę. Oto lista kilku typowych korzyści, które wynoszą przedsiębiorstwa z odbytych konsultacji:

 • zwiększenie zysku operacyjnego, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów, czyli konkretny finansowy wzrost;
 • poprawienie satysfakcji z pracy pracowników i zmniejszona rotacja;
 • zmniejszona ilość występowania niespodziewanych sytuacji, np. kryzysów w konkretnych działach;
 • poprawa relacji z klientami;
 • łatwiejsze wdrażanie zmian organizacyjnych w przyszłości;
 • optymalizacja dowolnych procesów, jakie zachodzą w przedsiębiorstwie.

Czy konsulting ma sens?

Z konsultingu korzystają nie tylko prywatne przedsiębiorstwa, ale też spółki państwowe. Świetne opinie o firmach konsultingowych są szeroko dostępne w Internecie – z usług konkretnych doradców są zadowoleni przedsiębiorcy większych i mniejszych firm, nawet tych wyspecjalizowanych w różnych obszarach, np.: nieruchomościach, projektowaniu wnętrz, kancelariach prawnych, usługach informatycznych, czy w fizjoterapii. 

Duże firmy doradcze posiadają dedykowane zespoły, które specjalizują się w realizacji projektów w poszczególnych branżach, np. usługi finansowe, firmy produkcyjne, firmy telekomunikacyjne. Młodsi członkowie zespołu nabywają wiedzę praktyczną poprzez realizację projektów w danej branży pod okiem ekspertów – wyjaśnia Bartłomiej Dwojak w wywiadzie dla magazynu Kariera w Finansach.

Doradztwo biznesowe – dla kogo?

Są sytuacje, w których konsulting biznesowy jest szczególnie polecany, np.:

 • otwieranie nowej firmy – bo łatwiej od początku robić wszystko jak najlepiej, niż później naprawiać;
 • wyraźnie widoczne problemy w firmie, np. utrzymujące się spadki sprzedaży;
 • przy podejmowaniu nowych strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji;
 • przy realizacji nowych projektów, przy których pracownicy firmy nie mają jeszcze doświadczenia;
 • przed dużymi zmianami organizacyjnymi w firmie, np. zmianą struktury właścicielskiej przedsiębiorstwa.

Konsultacje biznesowe mogą być niezwykle pomocne dla nowo powstającej firmy, ale warto wspomnieć, że jest jedna rzecz, która będzie dla niej absolutnie niezbędna. Jest to oczywiście firmowe konto do rozliczeń. Świetnym rozwiązaniem będzie PKO Konto Firmowe lub PKO Konto Firmowe Premium  - PKO Bank Polski zapewnia między innymi wideorozmowy ze swoimi doradcami