Dzień jak co dzień? Nie, to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego!

Dziś Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Historia pokazuje, że o języki, a nawet poszczególne litery toczyły się nie tylko zażarte dyskusje, ale prawdziwe walki! To światowe święto podkreśla, że język ojczysty to wielka wartość!
około min czytania

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku, a obchodzony od 2000 roku, przypomina nam o konieczności pielęgnowania różnorodności kulturowej poprzez dbałość o język. Jest on nie tylko narzędziem komunikacji, ale także bezcennym nośnikiem historii, tradycji i tożsamości narodowej. Tyle części oficjalnej.

Nieoficjalnie dodamy, że chociaż język na co dzień jest zwykle „przezroczysty”, nie dostrzegamy jego wagi ani urody, niesie ze sobą wiele znaczeń i zaszytej w poszczególnych słowach, konstrukcjach gramatycznych i przysłowiach historii milionów ludzi.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – co to za święto?

W Dniu Języka Ojczystego świętujemy językową różnorodność każdego języka na świecie: regionalnego i narodowego, oficjalnego i nieoficjalnego, używanego przez miliony lub przez jednostki.  

Święto Języka Ojczystego to wspaniała okazja do podkreślenia bogactwa i znaczenia wszystkich języków ojczystych na świecie. Może nam się wydawać, że nasz kraj jest mało zróżnicowany pod tym względem, dlatego to też dobra okazja, aby przypomnieć, że w Polsce obowiązują dwa języki urzędowe: polski i kaszubski. Chociaż nieurzędowe, ale często używane w regionach są też dialekty: mazowiecki, małopolski, wielkopolski, śląski, mieszane na wschodzie kraju i nowe dialekty mieszane na zachodzie i północy.

Skąd wziął się pomysł, aby pochylić się akurat nad językiem? Wspominając tragiczne wydarzenia z 1952 roku, gdy w Dhace pięciu studentów zginęło podczas protestu za ustanowieniem języka bengalskiego jako urzędowego, uświadamiamy sobie wagę walki o zachowanie językowej tożsamości. Przypomina nam to, że także Polacy nie zawsze mieli prawo do używania własnego języka.

Ciekawostka językowa z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Historia kształtowania się naszego języka skrywa wiele ciekawostek, jak na przykład zażarty spór… o literę „J”, który toczył się na przełomie XVIII i XIX wieku wśród polskich intelektualistów. Jedni nazywali jotę „podrzuconem dzieckiem zarazy i zepsucia”, inni widzieli w niej symbol postępu i unowocześnienia języka polskiego. Reforma ortografii była konieczna wobec chaosu, jaki zapanował w polskim słowniku. Wyrazy kończące się na zgłoskę „ja” zapisywano zarówno z zakończeniem „ia” i „ya”. Brakowało reguł określających, jak zapisywać słowa takie jak „jajko” czy „ojciec”, gdyż autorzy podręczników propagowali własne zasady. Literka „j” po wielu latach toczących się sporów i debat, została ostatecznie włączona do polskiego systemu pisowni dopiero w 1906 roku!