#Niepodległa #11. Pierwsze wyzwania Niepodległej

Ponad sto lat temu poprzez walkę̨, ale też naukę, kulturę, sztukę i sport rozpoczęła się odbudowa Niepodległej. Za kilka dni będziemy świętować 104. rocznicę tych wydarzeń. Z tej okazji codziennie przenosimy się do pierwszych lat odradzającej się Polski.
około min czytania

W 1918 r., po odzyskaniu niepodległości, Polska była w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej. Organizacja nowego państwa i scalenie ziem należących przed I wojną światową do trzech zaborców stanowiło ogromne wyzwanie.

W czasie I wojny światowej z fabryk znajdujących się na terenach Królestwa Polskiego wywieziono m.in. maszyny przemysłowe, silniki oraz pasy transmisyjne. Zniszczono i rozkradziono również tabor kolejowy. W 1918 r. w przemyśle pracowało jedynie 14 proc. robotników zatrudnionych w zakładach produkcyjnych do 1913 r. Szeregi bezrobotnych zasilali także powracający z frontu żołnierze. Trudna była też sytuacja na wsi, która cierpiała z powodu przeludnienia i dużej liczby chłopów bezrolnych.

Do długiej listy spraw do uporządkowania, oprócz zasadniczych kwestii z punktu widzenia państwa, dołączyły również te prozaiczne, jak np. ujednolicenie miar i wag oraz wprowadzenie jednego kodeksu drogowego. W dawnym zaborze austriackim jeszcze do 1921 r. obowiązywał bowiem ruch lewostronny.

Zdjęcie:

Parowozownia zniszczona podczas I wojny światowej, NAC