Niepodległość. Wokół myśli historycznej Józefa Piłsudskiego – Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza na wystawę

Był działaczem niepodległościowym, wojskowym i politykiem, ale też pisarzem i publicystą. Jego ogromny dorobek obejmuje artykuły prasowe, opracowania historyczne, przemówienia, wykłady, rozkazy i wywiady. Józef Piłsudski, bo o nim mowa, jest bohaterem najnowszej ekspozycji w Muzeum Narodowym w Krakowie. Mecenasem wystawy jest PKO Bank Polski.
około min czytania

Wystawa przygotowywana jest w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości będzie dostępna od 31 października 2018 r. do 27 stycznia 2019 r.

– Pisarstwo było przez długie lata głównym orężem Piłsudskiego w walce o niepodległość Polski, a później ważnym dopełnieniem jego działalności militarnej i politycznej. Idea niepodległości Ojczyzny i związane z nią problemy natury historycznej, politycznej, społecznej oraz moralnej pojawiały się w nich ciągle, także już po odzyskaniu przez Polskę suwerenności. Piłsudski ciągle ją podnosił i ukazywał w różnych aspektach – mówi Wacława Milewska, kurator wystawy.

Ekspozycja w Muzeum Narodowym w Krakowie będzie ukazywać, poprzez dzieła sztuki i pamiątki historyczne, związki między myślami Piłsudskiego a nastrojami epoki poprzedzającej wybuch wojny. Podzielona zostanie na kilka części.

– Wystawę otwiera wątek patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży – przekazywania rycerskich tradycji, szacunku dla historii, roli domowej edukacji, podnoszenia narodowej świadomości w sferach robotniczych i chłopskich. Pojawią się tu m.in. obrazy: „Piastuny” Tadeusza Pruszkowskiego, „Teofila Sobieska z synami przy grobowcu hetmana Żółkiewskiego” Walerego Eliasza-Radzikowskiego, „Opowiadanie powstańca”, „U grobowca Kościuszki” i „Szkółka we Wróblewicach” Artura Grottgera, „Stary weteran i dziecko w parku” Józefa Szermentowskiego oraz inne dzieła, m.in. Juliusza Kossaka, Jacka Malczewskiego i Piotra Stachiewicza, plakaty Towarzystwa Szkoły Ludowej – dodaje Milewska.

Druga część ekspozycji poświęcona jest zagadnieniom, które Piłsudski podnosił w swej publicystyce 

– Pisał, że historia jest „wielką mistrzynią życia”. Jego głęboka myśl: „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” pojawi się przy wejściu do Sali wystawowej – będzie witać i żegnać zwiedzających. Celem wystawy jest bowiem nie tylko przypomnienie historycznych wydarzeń, które pozwoliły ocalić narodową tożsamość i doprowadziły do odzyskania Ojczyzny, ale i zwrócenie uwagi na potrzebę historycznej edukacji, bez której społeczeństwo nie może właściwie rozpoznawać przeżywanej rzeczywistości, a przez to świadomie kształtować swojej przyszłości – podsumowuje kurator wystawy.

Oprócz dzieł malarskich, w ramach wystawy zaprezentowane zostaną również pamiątki historyczne. Nie zabraknie militariów – na ekspozycji znajdą się mundury, elementy uzbrojenia i odznaki.

Oktawia Staciewińska