#SKO i spotkanie - Inspiracja dla nauczycieli oraz dyrektorów szkól

Trendy technologiczne, kompetencje jutra, metaverse, sztuczna inteligencja to terminy, które wybrzmiewały podczas tego wydarzenia. W zorganizowanym 2 czerwca 2023 r. spotkaniu uczestniczyli również pracownicy PKO Banku Polskiego najbardziej zaangażowani w realizację misji edukacyjnej Banku.
około min czytania

Mottem, które przyświecało wydarzeniu były słowa Marii Skłodowskiej-Curie, wielkiej polskiej noblistki, której wybitne odkrycia odmieniły świat: „Jestem z tych, którzy wierzą, że nauka jest czymś bardzo pięknym”.

Spotkanie poprowadził występujący w podwójnej roli – prowadzącego oraz prelegenta Jacek Rozenek, aktor filmowy i telewizyjny, coach, a także trener nowej generacji.

Jako pierwsza głos zabrała Małgorzata Kocoń, dyrektor Biura Młodego Klienta w PKO Banku Polskim, która powiedziała:

W spotkaniach typu inspiracja uczestniczą najbardziej zaangażowani Nauczyciele-Opiekunowie SKO w szkołach oraz Dyrektorzy najlepszych szkół w kraju – najlepsi z najlepszych. Jako organizatorzy, zawsze staramy się zapewnić naszym gościom najwyższą jakość i wartość. Dlatego na każde nasze wydarzenie zapraszamy wybitnych prelegentów - osoby o szerokich horyzontach, ciekawe, nieprzeciętne, których doświadczenie i dorobek są najlepszą wizytówką. Dzięki temu osoby ze szkół, z którymi wspólnie tworzymy wielopłaszczyznową i nowoczesną misję edukacyjną pod szyldem SKO, mają szansę wzbogacać się o wiedzę przydatną zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Atrakcją wieczoru było wystąpienie Jowity Michalskiej, specjalistki od edukacji w obszarze nowych technologii i kompetencji przyszłości, która wygłosiła prelekcję „Trendy technologiczne: ewolucja szkoły, świata i społeczeństwa oraz kompetencje jutra”. Ekspertka opowiedziała m.in. w jaki sposób działa i ,,uczy się” sztuczna inteligencja, a także jakie zawody w przyszłości może zastąpić. Dzięki wykładowi można było poznać ciekawe aspekty tworzenia cyfrowych tożsamości w metaverse oraz najnowsze odkrycia w dziedzinie inżynierii genetycznej. Ekspertka podzieliła się też wiedzą na temat holistycznego podejścia do współpracy z dziećmi.

Następnie na scenie pojawił się Jacek Rozenek, który w swoim wystąpieniu poruszył zagadnienia związane z rozwojem osobistym, odkrywaniem, rozwijaniem i poszukiwaniem talentów bez względu na wiek i wykonywany zawód, a także pracą nad słabościami oraz dokonywaniem ,,niemożliwego”.

Chętni zyskali również możliwość samodzielnego zwiedzenia Pałacu na Wyspie oraz zapoznania się z dziełami sztuki autorstwa najważniejszych artystów szkół europejskich XVII i XVIII wieku, w tym m.in. Marcella Bacciarellego.

Inspirowaniu się oraz przyswajaniu wiedzy z sprzyjała przepiękna lokalizacja – Pałac na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, który jest jednym z najcenniejszych polskich zabytków w stylu klasycystycznym z Królewską Galerią Obrazów. Pałac był letnią rezydencją króla Stanisław Augusta Poniatowskiego – miłośnika i mecenasa sztuki oraz nauki. To właśnie tutaj odbywały się spotkania intelektualne i artystyczne (obiady czwartkowe), na których król dyskutował z przedstawicielami oświecenia o sprawach politycznych, społecznych i kulturalnych.

Aleksandra Andrusiewicz
starszy specjalista w PKO Banku Polskim