#tarczaantykryzysowa. Zobacz, z jakiej pomocy możesz skorzystać

Lada dzień wejdzie w życie nowa specustawa, nazywana tarczą antykryzysową 2.0. Ma to być druga część pomocy dla przedsiębiorców, których biznes nadszarpnęła epidemia koronawirusa w Polsce. W uzupełnieniu do pierwszych przepisów znajdą się w niej m.in. wydłużony czas tzw. postojowego oraz tzw. tarcza finansowa, czyli subwencje dla firm.
około min czytania

Na razie biznes wykorzystuje dotychczasowe możliwości pomocy, jakie przygotował rząd. Warto wiedzieć, z czego można skorzystać prowadząc zakład fryzjerski, osiedlową pizzerię czy firmę organizującą wesela. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, wachlarz pomocy jest różny.

Samozatrudniony

Bez warunków spadku obrotów (pomoc powszechna):

 1. Zwolnienie przez 3 miesiące (marzec, kwiecień́ i maj) ze składek do ZUS, jeśli przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku jest niższy od trzech średnich krajowych pensji (ok. 15 tys. zł)
 2. Świadczenie postojowe – samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT-u, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Z warunkami:

 1. Świadczenie postojowe – 2080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia), jednorazowo (tarcza antykryzysowa 2.0 ma przedłużyć tę pomoc do 3 miesięcy), jeśli nie zawiesił firmy, a przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku jest niższy o 15 proc. niż̇ w poprzednim miesiącu i nie był wyższy niż̇ 3-krotność średniej pensji (ok. 15 tys.) lub zawiesił firmę̨ po 31 stycznia 2020 r., a przychód również nie przekroczył 300 proc. średniego wynagrodzenia.
 2. Dofinansowanie z urzędu pracy od 1300 do 2340 zł miesięcznie (maksymalnie przez 3 miesiące), jeśli przedsiębiorca odnotował spadek obrotów (liczą̨ się̨ dwa miesiące 2020 r. w relacji do dwóch miesięcy 2019 r.) w wysokości: – 1300 zł, jeśli spadek obrotu wyniósł 30-50 proc. – 1820 zł, jeśli spadek obrotu wyniósł 50-80 proc. – 2340 zł, jeśli spadek obrotu wyniósł 80 proc. i więcej.

Zleceniobiorca, wykonawca dzieła oraz ubezpieczony w KRUS

Bez warunków spadku obrotów (pomoc powszechna)

Zwolnienie ze składek do KRUS za II kwartał 2020 r. z zachowaniem prawa do świadczeń́

Z warunkami

Świadczenie postojowe – 2080 zł jednorazowo (tarcza antykryzysowa 2.0 ma przedłużyć tę pomoc do 3 miesięcy), jeśli umowa cywilno-prawna została zawarta 1 lutego 2020 r. lub wcześniej, a wynagrodzenie z umowy wynosiło co najmniej 1300 zł (jeśli mniej, można otrzymać́ to, co się̨ straciło).

Mikrofirma (zatrudniająca od 1 do 9 osób)

Bez warunków spadku obrotów (pomoc powszechna)

 1. Zwolnienie przez 3 miesiące (marzec, kwiecień́ i maj) ze składek do ZUS – właściciel (jeśli prowadzi firmę̨ w formie działalności gospodarczej) i wszyscy pracownicy (także niezatrudnieni na etatach)
 2. Pożyczka 5 tys. zł z urzędu pracy na bieżącą̨ działalność́, spłacana przez 12 miesięcy z możliwością̨ umorzenia, jeśli firma nie będzie przez 3 miesiące od otrzymania pożyczki zwalniać́ pracowników.

Z warunkami

 1. Dofinansowanie z urzędu pracy od 1300 do 2340 zł miesięcznie (plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od firmy) na osobę̨ zatrudnioną (maksymalnie przez 3 miesiące), jeśli odnotowała spadek obrotów (liczą̨ się̨ dwa miesiące 2020 r. w stosunku do dwóch miesięcy 2019 r.) w wysokości: – 1300 zł na jednego pracownika, jeśli spadek obrotu wyniósł 30-50 proc. – 1820 zł na jednego pracownika, jeśli spadek obrotu wyniósł 50-80 proc. – 2340 zł na jednego pracownika, jeśli spadek obrotu wyniósł 80 proc. i więcej. Dofinansowanie wypłacane przez 3 miesiące.
 2. Dopłata do pracownika wysłanego na przestój przez 3 miesiące – firma może takiemu pracownikowi obniżyć́ wynagrodzenie do minimalnej pensji (2600 zł) i otrzymuje wtedy 1300 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od państwa. Firma, by skorzystać́, musi zanotować́ przynajmniej 15 proc. spadek obrotów w ciągu 2 miesięcy 2020 r. w stosunku do 2 miesięcy 2019 r. lub 25 proc. spadek obrotów w miesiącu z 2020 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca z 2020 r.
 3. Dopłata do zatrudnienia pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy przez 3 miesiące – firma może obniżyć́ ten wymiar do 80 proc. normalnego (nie więcej niż̇ do pół etatu), maksymalnie do pensji minimalnej (2600 zł). Firma w takiej sytuacji otrzymuje 50 proc. pensji pracownika plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od niej, ale nie więcej niż̇ 40 proc. średniej pensji z IV kw. 2019 r., tj. 2452 zł – 2079 zł pensji i 373 zł składek.

Wszystkie firmy

Z warunkami

 1. Dopłata do pracownika wysłanego na przestój przez 3 miesiące – firma może takiemu pracownikowi obniżyć́ pensję do minimalnej (2600 zł) i otrzymuje wtedy 1300 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od państwa. Firma, by skorzystać́, musi zanotować́ 15 proc. spadek obrotów w dwóch miesiącach 2020 r. w stosunku do analogicznych dwóch miesięcy 2019 r. lub 25 proc. spadek obrotów w miesiącu z 2020 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca z 2020 r.
 2. Dopłata do zatrudnienia pracownika z obniżonym wymiarem czasu pracy przez 3 miesiące – firma może obniżyć́ ten wymiar do 80 proc. normalnego (nie więcej niż̇ do pół etatu), maksymalnie do pensji minimalnej (2600 zł). Firma w takiej sytuacji otrzymuje 50 proc. pensji pracownika plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od niej, ale nie więcej niż̇ 40 proc. średniej pensji z IV kw. 2019 r., tj. 2079 zł pensji oraz 373 zł składek (łącznie 2452 zł).
 3. Dofinansowanie z urzędu pracy od 1300 do 2340 zł miesięcznie (plus składki na ubezpieczenie społeczne należne od firmy) na osobę̨ zatrudnioną (maksymalnie przez 3 miesiące), jeśli przedsiębiorstwo odnotowało spadek obrotów (liczą̨ się̨ 2 miesiące 2020 r. w stosunku do 2 miesięcy 2019 r.) w wysokości: – 1300 zł na jednego pracownika, jeśli spadek obrotów wyniósł 30-50 proc. – 1820 zł na jednego pracownika, jeśli spadek obrotów wyniósł 50-80 proc. – 2340 zł na jednego pracownika, jeśli spadek obrotów wyniósł 80 proc. i więcej. Dofinansowanie wypłacane do 3 miesięcy. Uwaga! Ta pomoc dotyczy firm zatrudniających maksymalnie 249 osób, nie dotyczy większych podmiotów gospodarczych.

Tarcza antykryzysowa 2.0 ma wydłużyć czas niektórych form pomocy oraz rozszerzyć grono jej beneficjentów o większe przedsiębiorstwa. Ma również zaproponować właścicielom każdego rodzaju firm (zatrudniających pracowników) subwencje na bieżącą działalność. Szczegóły będą znane wkrótce.

Bartosz Piotrowski