Wygraj z pandemią 2:0. Skorzystaj z nowej tarczy finansowej

15 stycznia rusza nabór wniosków o pomoc finansową dla firm, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19. To już druga transza wsparcia z Polskiego Funduszu Rozwoju, na którą mogą liczyć mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Tarcza finansowa to ratunek dla wielu polskich firm.
około min czytania

Program PFR – tarcza finansowa 2.0 to pomoc dla przedsiębiorstw z 45 branż, które musiały ograniczyć działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Wartość pomocy dla mikro-, małych i średnich firm wynosi 13 mld zł. Dla dużych przedsiębiorstw przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 mld zł. Tarcza Finansowa 2.0 przewiduje aktualizację jej warunków i przedłużenie istniejącego programu.

Tarcza finansowa PFR – dla kogo

Udzielenie subwencji będzie zależało od poziomu strat, jakie poniosła firma w związku z pandemią. Warunkiem koniecznym do uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności w ramach co najmniej jednego kodu PKD. W przepisach wymieniono ich 45, a dotyczą m.in. sprzedaży detalicznej odzieży, żywności i napojów, prowadzenia hoteli, placówek gastronomicznych, siłowni, parków rozrywki oraz kin. Nowa tarcza finansowa oferuje pomoc także pilotom wycieczek, fizjoterapeutom, organizatorom wycieczek, muzeom, obiektom kulturalnym oraz agencjom reklamowym.

Szczegółowa lista działalności objętych pomocą znajduje się na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju.

Maksymalne kwoty Tarczy finansowej

  • Jeżeli Twoja firma skorzystała już z Tarczy finansowej 1.0, możesz ubiegać się o kolejne wsparcie. Pamiętaj jednak, że maksymalna kwota finansowania dla obu programów nie może przekroczyć 72 tys. zł na jednego pracownika w przypadku mikrofirmy i 144 tys. zł w przypadku przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Tarcza finansowa dla mikrofirm

W ramach wsparcia z PFR polskie mikrofirmy mogą otrzymać w sumie nawet 6,5 mld zł. By ubiegać się o pomoc, należy działać w jednej z 45 branż objętych restrykcjami, zatrudniać od 1 do 9 pracowników, a obrót lub suma bilansowa firmy za 2019 r. nie może przekraczać 2 mln euro.

Wysokość subwencji zależna jest od liczby pracowników i poziomu spadku obrotów. Ten nie może być niższy niż 30 proc. w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r., lub w IV kwartale ubiegłego roku w odniesieniu do analogicznego okresu 2019 r. W takim przypadku można starać się o subwencję w wysokości 18 tys. zł na jednego zatrudnionego. Jeśli spadek obrotów jest wyższy niż 60 proc., kwota wsparcia to maksymalnie 36 tys. zł na jednego pracownika.

Maksymalna kwota pomocy, jaką może otrzymać mikrofirma, wynosi 324 tys. zł. Środki te są bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy. Wnioski o pomoc składać można za pośrednictwem banków komercyjnych, w tym PKO Banku Polskiego, od 15 stycznia do końca lutego 2021 r. Środki na konta beneficjentów powinny trafiać w ciągu 2 dni od złożenia wniosku.

Jak ubiegać się o wsparcie?

  • O wsparcie z Tarczy finansowej 2.0 można ubiegać się korzystając z serwisów internetowych PKO Banku Polskiego. W iPKO oraz iPKO biznes udostępnione zostały odpowiednie wnioski. Wystarczy otworzyć rachunek firmowy.

Tarcza finansowa PFR dla małych i średnich firm

Warunki otrzymania wsparcia przez firmy z sektora MŚP są zbliżone do tych, jakie dotyczą mikrofirm. Także tu obowiązuje zasada, że prowadzona działalność musi być objęta restrykcjami (lista 45 branż), a spadek obrotów musi być taki sam, jak w przypadku mikrofirm, czyli minimum 30 proc.

O subwencję mogą ubiegać się firmy z sektora MŚP zatrudniające od 10 do 249 pracowników z obrotami poniżej 50 mln euro lub sumą bilansową poniżej 43 mln euro w 2019 r. Subwencja wypłacana jest w kwocie 70 proc. straty brutto (przed podatkiem) za miesiące od listopada 2020 r. do marca 2021 r., przy tym na okres styczeń-marzec na podstawie prognozy.

Maksymalna kwota subwencji dla jednej firmy to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 tys. zł na pracownika. Wartość programu dla tego sektora wynosi 6,5 mld zł. Sposób ubiegania się o wsparcie jest taki sam – za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 17 bankach, w tym w PKO Banku Polskim. Okres składania wniosków o subwencje do Polskiego Funduszu Rozwoju to 15 stycznia – 28 lutego.

Weź udział w szkoleniu

  • Chcesz dowiedzieć się więcej – weź udział w szkoleniu. W trakcie bezpłatnego kursu eksperci PFR wyjaśnią, jak można uzyskać wsparcie finansowe i gdzie aplikować do programu. Można dowiedzieć się również, na jakie cele może być przeznaczona subwencja finansowa oraz jakie są warunki skorzystania z programu.

Zasady wykorzystywania subwencji PFR

Środki z dofinansowania można wykorzystać tylko na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników, czynszu. Z otrzymanych pieniędzy nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów finansowych. Umowa zakazuje również przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów z nim powiązanych. Nie można także finansować z tych środków przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji.

Pomoc w czasie pandemii

  • Od początku epidemii COVID-19 do polskich firm trafiło już ponad 154 mld zł, z tej kwoty ponad 60 mld zł w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Wnioski o pomoc w ramach Tarczy Finansowej 2.0 można składać od 15 stycznia 2021 r. Już kilka dni później ruszą wypłaty. Nabór wniosków potrwa do końca lutego.