500 tys. sprzedanych polis – PKO Dom zdobywa rynek

Po półtora roku od uruchomienia sprzedaży PKO Dom, PKO Bank Polski sprzedał ponad pół miliona tych ubezpieczeń.
około min czytania

Zapewnia ono ochronę domu i mieszkania m.in. na wypadek zalania, przepięcia w sieci elektrycznej czy pożaru. Klienci mogą kupić polisę w wygodny dla siebie sposób we wszystkich kanałach dystrybucji banku.

PKO Dom szybko zyskuje popularność i zaufanie wśród klientów. Pół miliona sprzedanych polis daje nam ponad 5 proc. udziału w rynku ubezpieczeń domów i mieszkań. To potwierdza rosnącą pozycję Grupy PKO i wysoką jakość naszej oferty. PKO Dom to szeroki zakres ochrony i możliwość połączenia polisy z nowoczesną technologią smart home – mówi Tomasz Mańko, wiceprezes zarządu PKO Ubezpieczenia.

PKO Dom można kupić zdalnie przez iPKO, IKO oraz Call Center, a także u doradcy lub agenta w placówkach banku. Wyniki badań pokazują, że ubezpieczenie jest dobrze oceniane przez klientów. W przypadku oferty PKO Dom, wskaźnik rekomendacji NPS określający skłonność do polecenia innym tego ubezpieczenia przez osoby, które go kupiły – dla sprzedanych w iPKO wynosi ok. 83 proc., a dla sprzedanych w IKO - 89 proc. (wyniki za okres grudzień 2022 - marzec 2023). Klienci mogą wybrać dogodną formę zgłoszenia zdarzenia objętego ubezpieczeniem – zdalnie lub w oddziałach. 69 proc. klientów, którzy zgłaszają szkodę z polisy PKO Dom korzysta z tzw. uproszczonej ścieżki likwidacji – telefonicznie i bez udziału rzeczoznawcy.

PKO Dom jest dostępny we wszystkich kanałach dystrybucji banku, a 30 proc. polis klienci kupili zdalnie. Jest to ubezpieczenie z bardzo szerokim zakresem ochrony, dostępne sumy ubezpieczenia wahają się od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Miarą sukcesu PKO Dom jest też fakt, że zdecydowana większość sprzedanych polis to ubezpieczenia samodzielne, niepowiązane z kredytem hipotecznym. Oferta ubezpieczeń PKO jest elementem ekosystemu usług poza bankowych, którego budowa współtworzy II filar strategii banku na lata 2023-25. Jego cel to tworzenie bankowości dopasowanej do stylu życia - wyniki sprzedaży PKO Dom potwierdzają trafność przyjętego kierunku naszych działań - mówi Marcin Kruszewski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń PKO Banku Polskiego.

Klienci najczęściej wybierają pakiet PRO. Zapewnia on bardzo szeroką ochronę – ubezpieczenie od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, a także OC w życiu prywatnym oraz Assistance. Jeśli chodzi o ubezpieczenia dodatkowe, to największą popularnością cieszą się ubezpieczenia elementów szklanych oraz przenośnego sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia.

Wyróżnikiem oferty PKO Dom jest możliwość połączenia polisy z nowoczesną technologią smart home w Programie PKO Inteligentny dom. Przystąpienie do programu jest premiowane 40 proc. zniżką na zakup inteligentnych czujników, np. dymu, czadu czy zalania. Dodatkowo, produkt zapewnia bezpośrednią likwidację szkód w sprzęcie RTV/AGD/PC. W razie uszkodzenia sprzętu, polisa pokrywa koszt transportu, naprawy i części zamiennych.

PKO Ubezpieczenia sukcesywnie poszerzają swoją ofertę o ubezpieczenia zarówno wspierające zakup kredytowych produktów banku jak też polis będących samodzielnymi ubezpieczeniami życia i zdrowia oraz majątku. Ze stale rozwijanej oferty można wyróżnić ubezpieczenia podróżne Moje Podróże 24, pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych PKO Moto dający pełną ochronę pojazdu łącznie z bogatym ubezpieczeniem assistance a w grupie ubezpieczeń życiowych Onkoplan – dające możliwości leczenia także poza granicami kraju ubezpieczenie onkologiczne.

Grzegorz Culepa
Komunikacja oferty bankowości detalicznej, inwestycyjnej i dla firm