Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego najlepszym Domem Maklerskim 2022 roku

Kapituła złożona z dziennikarzy i redaktorów „Parkietu” - najstarszego w Polsce dziennika gospodarczego – przyznała nagrody Byki i Niedźwiedzie już po raz 29.
około min czytania

Wyróżnienia wręczono najważniejszym postaciom, spółkom i instytucjom polskiego rynku finansowego. Na gali Byki i Niedźwiedzie „Parkietu” nagrodę dla najlepszego Domu Maklerskiego odebrał Grzegorz Zawada – dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego. To już szóste wyróżnienie w dorobku największego domu maklerskiego w Polsce, który w 2022 r osiągnął rekordowe przychody przy bardzo wymagającym rynku i otoczeniu.

Od początku swojego istnienia dziennik „Parkiet” corocznie przyznaje nagrody Byki i Niedźwiedzie za osiągnięcia i sukcesy minionego roku. Dla Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego jest to już szósta nagroda główna w kategorii Dom Maklerski Roku.

Tegoroczne wyróżnienie cieszy mnie szczególnie ze względu na bardziej wymagający okres, w którym przyszło nam działać. Obroty realizowane na rynku wtórnym i pierwotnym były niższe w ujęciu r/r., naszą siłą jest jednak dywersyfikacja. Pomogły nam transakcje ABB, SPO czy też obligacje korporacyjne. Bardzo pozytywnym zaskoczeniem była sprzedaż obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa. Ostatecznie osiągnęliśmy rekordowe przychody, udało się także utrzymać pozycję na podium na rynku wtórnym. Jesteśmy więc nadal największym polskim biurem maklerskim. Cieszę się, że nasze wysiłki zostały docenione i dziękuję wszystkim pracownikom Biura za wkład, który wnieśli w ich osiągnięcie – mówi Grzegorz Zawada, dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

O mocnej pozycji Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego może świadczyć również powrót konferencji CEE Capital Markets do Londynu. Bank zorganizował ją w tym roku już po raz 11. 14 i 15 marca w Londynie przedstawiciele polskich spółek notowanych na GPW i firm z krajów Europy Środkowo-Wschodniej spotkali się z zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi. Celem inicjatywy jest wsparcie promocji krajowego rynku kapitałowego wśród zagranicznych inwestorów. Konferencja CEE Capital Markets to największe tego typu wydarzenie organizowane poza Polską, które z uwagi na rangę, skalę, atrakcyjność dla spółek, otoczenie biznesowe i związany z tym potencjał, wpływa na rozwój polskiego rynku kapitałowego.

image_processing20230331-37506-1woxdin.jpg

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego będzie w dalszym ciągu pracować nad jakością oraz poszerzeniem swojej oferty. W planach jest dalszy rozwój usług doradztwa inwestycyjnego dla klientów indywidualnych i udoskonalanie produktu analitycznego. Rok 2023 będzie więc też rokiem, w którym Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego będzie konkurować na ilość informacji i wiedzy.

Kamil Piechowski
Rozwój Grupy Kapitałowej PKO oraz wyniki finansowe