Cyfryzacja i inwestycje w nowe technologie

Wyzwania digitalizacyjne, innowacje cyfrowe i inwestycje w nowe technologie to najważniejsze tematy posiedzenia Rady Wysokiego Szczebla ds. Współpracy Cyfrowej ONZ w Wiedniu, w której uczestniczył Krzysztof Szubert, wiceprezes Zarządu PKO TFI i członek Rady.
około min czytania

Podczas posiedzeń Rady, powołanej przez Sekretarza Generalnego ONZ Antonio Guterresa, omawiane są tematy rozwoju sektora cyfrowego, wyrównywania szans w dostępie do technologii na świecie i modele finansowania inwestycji w innowacje cyfrowe.

Digitalizacja obejmuje dziś właściwie wszystkie segmenty gospodarki i życia społecznego, co dostrzega i mocno eksponuje w swojej agendzie działań ONZ. Rada podejmuje istotną refleksję i przygotowuje rekomendacje, które mogą sprzyjać budowaniu zintegrowanego międzynarodowego podejścia do wyzwań rozwojowych i wyrównywaniu szans cyfrowych – mówi Krzysztof Szubert. – Eksperckie wnioski z takich debat znajdują odzwierciedlenie w agendzie kolejnych Szczytów Cyfrowych ONZ IGF – najbliższy planowany na koniec 2023 w Japonii, jak i stanowią doskonałą bazę pod kątem sektora inwestycyjnego i finansowego,  który jest zawsze w awangardzie usług cyfrowych – dodaje wiceprezes Szubert.

ONz1.jpg

Kolejne posiedzenie Rady Wysokiego Szczebla ds. Współpracy Cyfrowej ONZ planowane jest na czerwiec 2023 w Genewie.

Pełny skład Rady: https://www.intgovforum.org/en/content/igf-leadership-panel-members